FINLANDS ENDA HELHETSOMFATTANDE VIKTKLINIK

Varannan finländare är överviktig (kroppsmasseindexet, dvs BMI över 25) och var fjärde är fet (BMI över 30). Du är alltså inte ensam. En bestående viktminskning är utmanande och de flesta har försökt gå ner i vikt med hjälp av flera olika metoder. Orsakerna bakom fetman är alltid individuella och mycket mångfasetterade. Vi är alla individer och det finns inte ett enkelt recept eller en väg till bestående vikt- och livskontroll.

Det viktigaste är att det finns hjälp att få och det lönar sig att söka hjälp. Redan en liten viktminskning medför bättre livskvalitet och hälsa samt förebygger uppkomsten av fetmarelaterade sjukdomar.

Dessutom utvecklas vården av fetma hela tiden och av våra experter får du alltid den senaste informationen. Därför har vi samlat Finlands mest erfarna specialister inom fetmavård till ett ställe, Eira Viktiklinik. För dig.

Med hjälp av vårt multidisciplinära vårdteam får du bästa tänkbara helhetsomfattande medicinska hjälp för din viktkontroll. Som enda i Finland erbjuder vi personligt stöd i livsstilsändring, läkemedelsbehandling, Orbera-bantingsballongmetoden och fetmaoperationer.

Hos oss är du inte ensam - vår verksamhetsidé

Hos oss är du i fokus. Vi lyssnar på dig. Vi kartlägger bakgrunden till din fetma, din situation och dina önskemål. Vi skräddarsyr den för dig mest lämpade vårdplanen med ett slankare och friskare liv som målsättning. Vi vill att du lyckas.

Vi börjar alltid med en kostnadsfri konsultation hos en Eira Viktklinikens sjukskötare, som är specialiserad på vård av fetma. Konsultationsbesöket förpliktigar inte dig till något, utan är avsett för att ge dig en inblick i de olika alternativen. Av dem kan ni tillsammans välja det för dig mest lämpade alternativet eller en kombination av flera alternativ.

Vi stöder dig under hela vården och vid behov även efter att den avslutats. Stödet är alltid personligt, antigen på plats eller per video.
Hos oss är du inte ensam.

Helt ny vård av fetma

Vi har byggt upp ett helt nytt och modernt vårdkoncept för vård av fetma. Hos oss får du

 • Flera olika behandlingsalternativ
 • Ett multidisciplinärt team till ditt förfogande
 • Långvarigt personligt stöd
 • En för dig skräddarsydd vård

Vår vård baserar sig på medicinsk forskning och diger erfarenhet. Vår målsättning är att hjälpa dig på vägen mot en bestående bättre livskvalitet och bättre hälsa.

Oavsett om du är en evig bantare, lider av hetsätning eller om du blivit långsamt allt fetare och oavsett din nuvarande vikt, är du välkommen till Eira Viktklinik. Och du behöver ingen remiss!

EIRAs vårdalternativ

Eftersom vi alla är individer, bör även vårdalternativen vara tillräckligt mångsidiga och individuella.

Behandlingsalternativen vid Eira Viktklinik är:

1. livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är upp till ett år långa stödprogram där du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Läs mera om livsstilsändringsprogrammen.

2.läkemedelsbehandling

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är mycket insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandling erbjuder ingen genväg, utan förutsätter likväl parallellt en livsstilsändring. Läkemedelsbehandlingen sker alltid under läkarens övervakning. Behandling med läkemedel kan övervägas när BMI överstiger 30 eller är över 27 i samband med vissa fetmarelaterade sjukdomar. Läs mera om läkemedelsbehandlingsalternativet.

3. Orbera-bantningsmetoden

Som enda privatsjukhus i Finland erbjuder Eira Orbera-bantningsmetoden. Orbera är en väldokumenterad och trygg vårdmetod, där en silikonballong förs in i magsäcken för ett år. Ballongen ger en mättnadskänsla och befrämjar anammandet av nya levnadsvanor. Orbera-bantningsmetoden lämpar sig för personer under 65 år. Läs mera om Orbera-bantningsmetoden.

4. fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Finlands mest erfarna fetmaoperationskirurger har utfört fetmaoperationer på Eira sedan 2009. Vi gör både bypass- och förminskningsoperationer av magsäcken tryggt och sakkunnigt. En fetmaoperation är möjlig då BMI överstiger 40 eller är över 35 i samband med vissa fetmarelaterade sjukdomar. Läs mera om fetmaoperationerna.

 

Av vårdalternativen ovan väljer vi tillsammans med dig det för dig bäst lämpade behandlingsalternativet. Välkommen på en kostnadsfri konsultation för att diskutera din situation och dina önskemål!

Livsstilsändrings program

 • helt nytt sätt att vårda fetma
 • 5 olika livsstilsändringsprogram
 • egen personlig coach
 • träffarna med coachen alltid på plats eller per video
Läs mera om livsstilsändringsprogrammen

Läkemedels behandling

 • nyaste läkemedlen
 • erfarna inremedicinare
 • under läkarens övervakning
 • förutsätter BMI över 30 eller
  BMI över 27 + fetmarelaterad sjukdom
Läs mera om läkemedelsbehandling

Orbera-bantnings metod

 • Orbera-silikonballong
  som förs in i magsäcken
 • minskar hungerskänslan
 • 1,5 års behandling
 • under 65 åringar, BMI över 27
 • privat endast på Eira sjukhus
Läs mera om Orbera-bantnings metoden

Fetmaoperation

 • effektivaste metoden att behandla svår fetma
 • titthålsoperation
 • bypass- eller förminskningsoperation
 • BMI över 40 eller
  BMI över 35 + fetmarelaterad sjukdom
 • Finlands mest erfarna kirurger
Läs mera om fetmaoerationer

HUR VET JAG VILKET ALTERNATIV SOM ÄR BÄST FÖR MIG?

Du behöver inte veta. Det räcker att du vill ha en förändring i ditt liv och vill ha hjälp med att uppnå förändringen. Vi hjälper dig att hitta rätt väg.

EIRAS ERFARNA MULTIDISCIPLINÄRA TEAM TILL DITT FÖRFOGANDE

Utgående från dina behov står hela vårt multidisciplinära team, som specialiserat sig på vård av fetma, här till ditt förfogande. Teamet består av:

• fetmasjukskötare som specialiserat sig på viktkontroll
• läkare i inre medicin
• näringsterapeut
• psykolog
• fysioterapeut / personal trainer (PT)
• gastrokirurg som specialiserat sig på fetmaoperationer

Allmänt om fetma

Vad innebär fetma?

Fetma är en medicinsk diagnos, där mängden fettvävnad i kroppen är för stor. Det vanligaste sättet att klassificera fetma är det s.k. kroppsmasseindexet (Body Mass Index, BMI). BMI räknas genom att dela kroppsvikten med längden i meter i kvadrat (kg/m2), t.ex. 100 kg / 1,70 m x 1,70 m) = 34,6.

Hur skall man läsa BMI -värdet?:

- BMI 18,5-25 normalvikt
- BMI 25-30 lindrig fetma, dvs övervikt
- BMI 30-35 fetma
- BMI 35-40 svår fetma
- BMI över 40 sjuklig fetma


Redan vid BMI 30 lönar det sig att söka hjälp hos sakkunniga inom hälsovården. Ett BMI över 40 betyder svår och sjuklig fetma, som absolut bör vårdas.

BMI säger inte allt

BMI avslöjar inte allt om en persons hälsotillstånd, som till exempel kroppssammansättningen, dvs. hur mycket fett respektive muskler man har. Därför använder vi oss av Inbody-kroppsammansättningsanalys. Med hjälp av den kan man följa med bland annat fettprocentens och muskelmassans utveckling i samband med viktminskningen.

En annan viktig mätare är bukomfånget. Fettet som samlas runt buken och de inre organen anses vara farligt och därför är det viktigt att följa med bukomfånget.

Bukomfånget kan mätas med måttband och anses vara normalt om det hos kvinnor är under 90 cm och hos män under 100 cm. Ifall dessa värden överstigs ökar hälsoriskerna.

Varför bör man åtgärda fetma?

Avsevärd övervikt eller fetma är en vanlig kronisk sjukdom. Sjukdomen är inte ett självvalt tillstånd eller eget fel. Den har flera medicinska orsaker och därför bör även dess vård basera sig på medicinsk kunskap. Fetma belastar kroppen och sinnet och försämrar livskvaliteten. Fetma innebär även flera hälsorisker och fetmarelaterade sjukdomar, som förhöjt blodtryck, typ 2-diabetes, högt kolesterol, depression och ledproblem. Dessutom ökar fetma risken att insjukna i hjärtinfarkt, sömnapné och cancer. Fetma är också en av de vanligaste orsakerna till barnlöshet. När vikten sjunker, minskar krämporna och riskerna. Därför lönar det sig att gå ner i vikt. Vi hjälper dig med det.

Redan en bestående viktminskning på 5–10 % för med sig flera hälsofördelar!

Varför är det så svårt att gå ner i vikt?

Fetma är ett resultat av en komplex helhet. Fetma beror oftast på en kombination av genetiskt arv, omgivning och egna levnadsvanor. Våra stenåldersgener har gett oss en aptitnivå som inte riktigt passar in i det överflöd av mat som omger oss idag. Fetman smyger sig ofta på oss långsamt och obemärkt för att vår kropp inte besitter varningsklockor som skulle varna för energiöverskott. Tvärtom kopplar kroppen in ett antal mekanismer som försöker kämpa emot viktminskning då vi försöker banta. På så sätt eftersträvar kroppen att hålla sin uppnådda vikt.

Upprepade dieter är inte lösningen och därför behöver de flesta individuellt stöd för att uppnå en bestående viktkontroll. I bästa fall är vården av fetma ett långvarigt samarbete mellan patienten och en professionell hälsovårdare.

Varför är fetma så vanligt?

Fetma är ett globalt problem, som väldigt långt beror på ändringar i våra levnadsvanor och i vår omgivning. Förr i världen var det brist på föda eller så måste man själv jaga sin mat. Vi rörde på oss ständigt både i arbetet och vardagen. Idag lever vi i ett överflöd av matalternativ och vi sitter för det mesta. Ämnesomsättningsmekanismerna i våra kroppar och regleringen av hungerkänslan har dock inte förändrats och därför är fetma så vanligt.

Lyckligtvis kan vi påverka situationen och var och en av oss har möjligheten att göra en förändring! Redan med små förändringar kan man få mycket till stånd.

DITT LIVS BÄSTA BESLUT? GÖR DET NU!

Det är frågan om resten av ditt liv. Tänk om du skulle ta tyglarna i egna händer och göra en livsstilsändring med ett permanent slankare och friskare liv som målsättning. Hos oss får du bästa tänkbara hjälp, mångsidiga vårdalternativ som kan skräddarsys enligt dina önskemål samt ett långvarigt personligt stöd. Låt oss hjälpa dig att lyckas!

BOKA NU TID TILL EN KOSTNADSFRI KONSULTATION HOS VIKTKLINIKENS SJUKSKÖTARE

Under det kostnadsfria konsultationsbesöket får du höra vilka alla alternativ som finns. Efter det kan du i lugn och ro fundera på dina egna önskemål och återkomma då du vet vad du vill.
Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).
 

Observera, att det finns ett begränsat antal mottagningstider.

Du kan även kontakta oss per mejl viktklinik@eirasjukhus.fi eller ringa vår tidsbokning 09 1620 570

* första besöket avgiftsfritt. Följande besök avgiftsbelagda .

Boka konsultationbesök
Följande lediga tider
Idag
09:00
1 h 0 min
Aalto_Jenni.jpg
Aalto Jenni
Sjukskötare, fetmaoperationer, Orbera-bantningsmetod, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Eira läkarstation
Välkommen och diskutera tillsammans med mig ärenden angående viktkontroll. Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).
Visa följande lediga tider
Eira Viktkliniks sakkunniga
Aalto_Jenni.jpg Aalto Jenni Sjukskötare, fetmaoperationer, Orbera-bantningsmetod, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Carpelan-Holmström_Monika.jpg Carpelan-Holmström Monika Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Häkkinen_Pauliina.jpg Häkkinen Pauliina Sjukskötare, fetmaoperationer och Orbera-bantningsmetod
Hölttä_Marianna.jpg Hölttä Marianna Näringsterapeut
Juuti_Anne.jpg Juuti Anne Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Kangasniemi_Raisa.jpg Kangasniemi Raisa Näringsterapeut (föräldraledig)
Karhiaho-Iiro.jpg Karhiaho Iiro Specialist i inremedicin
Karjanlahti_Nina.jpg Karjanlahti Nina Specialist i inremedicin
Kuittinen_Jonna.jpg Kuittinen Jonna Fysioterapeut
Männistö_Siniriikka.jpg Männistö Siniriikka Psykolog, näringsterapeut (föräldraledig)
Niskanen_Leo4.jpg Niskanen Leo Specialist i endokrinologi och inremedicin
Pietiläinen_Kirsi.jpg Pietiläinen Kirsi Specialist i inremedicin
Saarinen_Tuure.jpg Saarinen Tuure Specialist i gastroenterologisk kirurgi
Santos_Alexandre.jpg Santos Alexandre Specialist i gastroenterologisk kirurgi
Scheinin_Tom.jpg Scheinin Tom Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Suojanen_Laura.jpg Suojanen Laura Näringsspecialist, sjukskötare
Vepsäläinen_Anne_Mari.jpg Vepsäläinen Anne-Mari Sjukskötare, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Bekanta dig närmare med Viktklinikens tjänster
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer
Painonhallintaklinikka_2023_hoitajat-3.jpg

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer
Prislista
Eira Viktklinik
Pris  
Första konsultationsbesöket hos fetmasjukskötaren / distansmottagning
0 €  
Följande mottagningsbesök hos fetmasjukskötaren
90,00 €
 

Specialister 
   
Aalto Jenni, sjukskötare
Häkkinen Pauliina, sjukskötare
Vepsäläinen Anne-Mari, sjukskötare
   
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor, med undantag av det avgiftsfria konsultationsbesöket.

Priserna på Eira Viktkliniks övriga behandlingsalternativ

Livsstilsändringsprogram
Läkemedelsbehandling
Orbera-bantningsmetod
Fetmaoperation

Fråga mera om Eira Viktkliniks tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande