Terapi på svenska

Vi vet hur viktigt det är att få terapi på sitt modersmål. På Eira har vi flera psykologer som har svenska som modersmål:

Vad gör en psykolog?

En psykolog är specialiserad på beteende och psykisk hälsa, och kan ge dig råd och vägledning för olika livssituationer och kriser. En psykolog kan vara specialiserad på väldigt många delområden och en psykolog kan ha förutom en utbildning i psykologi även en utbildning i psykoterapi.

En psykolog är specialiserad på människans beteende samt psykisk hälsa och har avlagt en magisterexamen och erhållit rätten att agera som legitimerad psykolog, bekräftat av Valvira.

Ofta söker man sig till psykologens mottagning onödigt sent. Den som är i behov av terapi kämpar ofta ensam med sina problem eftersom man lätt känner sig förpliktad att klara sig på egen hand. Det är bra att med låg tröskel söka sig till mottagningen, då samtal med en utomstående kan hjälpa för att kunna hantera svåra känslor och utmanande livssituationer. Du hittar var och en av våra psykologers specialkompetenser i deras profiler, men för ditt första besök kan du boka en tid till vem som helst av dem.

Psykologen ger vägledning, råd och samtalsstöd för livets olika kriser och utmaningar. Eiras psykologer har specialkunnande i ett brett spektrum av utmaningar gällande psykisk hälsa, välmående samt andra utmaningar i livet så som:

 • svårigheter med människorelationer
 • utmaningar inom barn- och ungdomsutveckling samt neuropsykiatri
 • föräldraskap
 • nedstämdhet
 • ångest
 • depression
 • sömnproblem
 • koncentrationssvårigheter
 • psykisk belastning
 • nervositet
 • rädsla
 • personlig hälsa
 • akut kris
 • sjukdom
 • stresshantering
 • viktkontroll och näring
 • ätstörningar
 • arbetsrelationer
 • neuropsykologi

 

Företagspsykolog

Till Eira sjukhus företagspsykolog kan man komma i många ärenden med den egna företagshälsovårdarens eller -läkarens remiss. Det kan hjälpa att tala med en utomstående vid problemsituationer på jobbet. Ibland är det viktigt att hitta en balans mellan arbete och fritid. Samtalshjälp och olika övningar ger lindring och lösningar för bl.a. spänning, koncentrations- och sömnsvårigheter, nedstämdhet eller belastning.

Företagspsykologen kan också hjälpa med arbetsgemenskapens skolningsbehov och problemsituationer, då samarbetet inte fungerar eller förändringar för med sig osäkerhet. Arbetets mening ändrar i olika livssituationer. Ibland är motivationen försvunnen och karriärfrågor kräver klarläggning. Ett besök hos företagspsykologen kan ge klarhet i många situationer.

 

Neuropsykolog

En neuropsykolog använder neuropsykologiska undersökningar för att fastställa omfattningen och svårighetsgraden av störningar i hjärnan och deltar i planeringen och genomförandet av patientens rehabilitering. Störningarna kan vara medfödda, orsakade av sjukdom eller olycka. Hjärnstörningar kan vara t.ex.

 • talsvårigheter
 • minnesstörningar
 • störningar i iakttagelseförmåga

 

Psykoterapi

En psykoterapeut är en professionell inom hälsovården med terapiutbildning och har som grund en utbildning i psykologi, psykiatri, specialsjukvård, socialarbete eller teologi. Psykoterapeuterna på Eira är utbildade psykologer.

Psykoterapi är en vårdform, som är utvecklad för att lindra eller bota psykisk ohälsa. Psykoterapi baserar sig på växelverkan mellan psykoterapeuten och klienten i form av terapeutiska samtal och olika funktionella metoder.

En sk. lång psykoterapi börjar med en grundläggande kartläggning, där man klarlägger kundens problem, förändringsönskemål och hinder för förändringen. Under terapins gång följer man med måendet och förändringen. Terapin anpassas enligt kundens behov, målsättningar och situation. Inom psykoterapin använder man sig av olika arbetsmetoder, som anpassas till kundens behov och ett bra arbete baserar sig på ett samarbete mellan kund och psykoterapeut. Ibland kan det vara bra att träffa ett par olika psykoterapeuter för att hitta den terapeut som känns rätt för en längre vårdrelation. Ofta ansöker man FPA understöd för en lång psykoterapi. De här terapierna kallas ofta för FPA rehabiliteringspsykoterapier.

 

Familjepsykoterapi

En familjepsykoterapeut är specialiserad på att reda ut samverkan mellan familjemedlemmar. Ibland kan situationen i en familj hamna i en återvändsgränd. Utmaningar som gäller barnuppfostran eller problem som uppstår i anknytning till ungdomarnas självständighetsprocess, kan upplevas utmattande. Då kan man få hjälp och stöd av familjeterapeuten i frågor om barnuppfostran och föräldraskap. Då en familjemedlem mår dåligt, speglas illamåendet på hela familjens dynamik. Ett barn kan få hjälp av familjeterapi även i föräldrars skilsmässa eller i problem med skolgång. Rätt hjälp och stöd i ett tidigt skede av en kris påverkar varje familjemedlems välmående.

Familjeterapi passar för:

 • vård av beteendemässiga och emotionella störningar hos barn och unga
 • vård av missbruk och ätsrtörningar
 • depression
 • självdestruktivitet
 • kroniska sjukdomar
 • livskriser: skilsmässa, olycka, utmattning, arbetslöshet, dödsfall, samt utmaningar kring barnuppfostran och ungas självständighetsprocess

Boka nu en tid till psykologens mottagning

Tveka inte att boka en mottagningstid till psykologen!

På Eira sjukhus har vi flera psykologer med olika skolningsbakgrund och specialområden.

Du kan läsa om deras specialkunnande, skolning och arbetshistorik genom länken på varje psykologs profil.
Samtidigt ser du psykologens följande lediga tider.

Psykoterapeuter och psykologer på Eira sjukhus
Godenhjelm Helena Godenhjelm Helena Psykolog, företagspsykolog Boka tid
Psykolog och specialsjukskötare Caroline Helsing Helsing Caroline Psykolog, specialsjukskötare Boka tid
Hirvas_Saana.jpg Hirvas Saana Psykolog, psykoterapeut, familjepsykoterapeut Boka tid
Maatela_Marina.jpg Maatela Marina Psykolog, psykoterapeut, företagspsykolog Boka tid
Männistö_Siniriikka.jpg Männistö Siniriikka Psykolog, näringsterapeut (föräldraledig) Boka tid
Paajanen Teemu Paajanen Teemu Psykolog, neuropsykolog
fre 7.6
15:00
1 h 0 min
Hirvas_Saana.jpg
Hirvas Saana
Psykolog, psykoterapeut, familjepsykoterapeut
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
fre 7.6
16:00
1 h 0 min
Hirvas_Saana.jpg
Hirvas Saana
Psykolog, psykoterapeut, familjepsykoterapeut
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Prislista
Psykologi och psykoterapi Pris
Mottagning hos psykolog
från 150 €
Mottagning hos psykoterapeut, individuell terapi från 150 €
Mottagning hos psykoterapeut, parterapi från 200 €

Specialister

 
Godenhjelm Helena, psykolog, företagspsykolog
Helsing Caroline, psykolog, specialsjukskötare
Hirvas Saana, psykolog, psykoterapeut, familjepsykoterapeut
Maatela Marina, företagspsykolog, psykoterapeut
Männistö Siniriikka, psykolog, näringsterapeut
Paajanen Teemu, neuropsykolog
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.

Psykologia_artikkeli_2022-03_600x450.jpg

Ta hand om ditt välbefinnande, psykologens tips

”Säkerhet, hälsa och ett socialt nätverk har en stor betydelse för vårt välmående och ofta tar vi dem för givet ända tills det finns en risk att vi förlorar dem”, berättar psykolog och psykoterapeut Marina Maatela.

Läs mer
Kaihi_nainen2_600x450.jpg

Neuropsykologi

Med en neuropsykologisk undersökning evaluerar man funktioner som härrör sig till behandling av information (kognitiv prestation). Till kognitiva funktioner hör bl.a. reglering av uppmärksamhet, självkontroll av verksamhet samt funktioner som hänger ihop med minne, inlärningsförmåga, språkkunskaper och visuell uppfattningsförmåga.

Läs mer
Eira_Tehtaankadun_portaikko_600x450.jpg

Psykiatri

En psykiater är specialiserad på att undersöka och sköta störningar i den mentala hälsan. Psyket kan sättas i obalans av olika skäl. Att identifiera symptom och att uppsöka vård förbättrar avsevärt förutsättningarna att tillfriskna; överlag får man bra resultat av psykiatriska behandlingar. Allt som oftast är psykiatriska behandlingar mycket effektiva.

Läs mer
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande