Godenhjelm Helena

Godenhjelm Helena

Psykolog, företagspsykolog
Examen:Psykologiemagister PsM
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Det är viktigt att öppna upp och prata om det man går igenom i livet. Allt från förhållanden och kriser till depression, ångest och andra utmaningar man kan ha med den psykiska hälsan. Jag har flera års erfarenhet inom psykiatrin, där jag i första hand arbetat med ungdomar och unga vuxna. På senare tid började jag arbeta med arbetshälsorelaterade frågor och vände in mig på arbetshälsopsykologin där jag naturligt senare specialiserade mig 2021 som Företagspsykolog.

Jag har också kunskap inom stresshantering och besitter en instruktörsutbildning inom Mindfulness. En kortare period forskade jag på Åbo Akademi kring evolutionsteoretiska frågor och släktskap, hur det påverkar oss människor idag. Människors relationer och hur de fungerar i förhållande både till andra, sin närmiljö och till sig själv har alltid intresserat mig stort och att tillsammans utforska och bearbeta dessa konstellationer. Mitt arbetssätt är lösningsorienterat och med klientens önskemål i fokus.
Tjänster:Parterapi
Ångest och depression
Stresshantering
Stöd i föräldraskap
Priser:
Distansmottagning högst 30 min psykologfrån 70,00 €
Distansmottagning högst 60 min psykologfrån 140,00 €
Mottagning, högst 45 min. psykologfrån 135,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Se Bokningsvillkor
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
ons 19.6
10:00
1 h 0 min
Godenhjelm Helena
Godenhjelm Helena
Psykolog, företagspsykolog
Eira läkarstation