ORSAKER TILL ATT SÖKA SIG TILL EN NEUROPSYKOLOGISK UNDERSÖKNING KAN VARA:

 • problem med minnet
 • problem med arbetsförmåga
 • stress- och utbrändhetsproblem
 • för stor alkoholkonsumtion
 • störningar i den mentala hälsan
 • neuropsykiatriska syndrom, t.ex. Asperger-syndrom
 • problem med inlärning, t.ex. läs- och skrivsvårigheter, matematisk inlärning, eller allmänna svårigheter med språk (dysfasi)
 • problem med visuell uppfattningsförmåga och uppmärksamhetsstörning (ADHD)
   
  Till en neuropsykologisk undersökning kan man söka sig självmant om man märker förändring i sin förmåga att behandla information. Oftast fäster också personer i ens närmaste omgivning (t.ex. familjemedlemmar, förman eller arbetskolleger) uppmärksamhet vid en förändrad prestationsförmåga. Till en neuropsykologisk undersökning kommer man vanligtvis med läkarremiss, och då är man berättigad till FPA-ersättning. Remissen kan skrivas av en neurolog, företagsläkare eller psykiater.
   

NeuropsykologiSK VÅRDSERIE


Neuropsykologen kan på basen av undersökningen rekommendera en vårdserie, vars längd kan variera mellan 1-5 besök. Under vårdserien får patienten noggrannare information om de prestationsluckor som kommit fram under den neuropsykologiska undersökningen. Dessutom övas kompensationsmetoder för att minska svårigheterna med behandling av information och förhöja prestationsförmågan

Till neuropsykologens mottagning med remiss från specialist

Till neuropsykologens mottagning kommer du med remiss från en specialist. 
Boka en tid som passar dig genom att ringa till Eiras tidsbeställning 
09 1620 570

Eiran sjukhus neuropsykolog
Paajanen Teemu Paajanen Teemu Psykolog, neuropsykolog
Prislista
Neuropsykologi Pris  
Neuropsykologisk undersökning, 3-5 timmar beroende på omfattning
750,00 - 1050,00 €

Specialister
 
Paajanen Teemu, Neuropsykolog   
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande