ORSAKER TILL ATT SÖKA SIG TILL EN NEUROPSYKOLOGISK UNDERSÖKNING KAN VARA :

  • problem med minnet
  • problem med arbetsförmåga
  • stress- och utbrändhetsproblem
  • för stor alkoholkonsumtion
  • störningar i den mentala hälsan
  • neuropsykiatriska syndrom, t.ex. Asperger-syndrom
  • problem med inlärning, t.ex. läs- och skrivsvårigheter, matematik inlärning, eller allmänna svårigheter med språk (dysfasi)
  • problem med visuell uppfattningsförmåga och uppmärksamhetsstörning (ADHD)

Till en neuropsykologisk undersökning kan man söka sig självmant om man märker förändring i sin förmåga att behandla information. Oftast fäster också personer i ens närmast omgivning (t,ex. familjemedlemmar, förmannen eller arbetskollegor) uppmärksamhet vid en förändrad prestationsförmåga. Till en neuropsykologisk undersökning kommer man vanligtvis med läkarremiss, och då är man berättigad till FPA-ersättning. Remissen kan skrivas av en neurolog, företagsläkare eller psykiater.

Eira sjukhus neuropsykolog
Paajanen Teemu Neuropsykolog

Boka nu en tid till neuropsykologens mottagning

Till vår neuropsykolog kan man tyvärr inte boka tid på nätet. Vänligen ring Eira tidsbeställning för att boka en mottagningstid som passar dig!
Prislista
Neuropsykologi
Pris
Mottagningsbesök hos neuropsykolog, 3-5 h
 600-950 €
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.