NÄR lönar det sig att besöka en SPECIALIST PÅ LUNGSJUKDOmar?

Detta kan vara fråga om en funktionsstörning i andningsorganen om man har

 • hosta
 • andnöd
 • väsande andning
 • slembildning
 • hostar blod
 • känsla av tryck i bröstet
 • bröstsmärtor
 • känslan av att man inte får tillräckligt med syre.

Symtom på funktionsstörning i andningsorganen kan också vara en försämrad uthållighet eller symtom på infektion som feber eller ibland återkommande infektioner.

Du bokar enkelt en tid hos en lungspecialist via vår nätbokning eller med att ringa 09 1620 570.


Astma

Astma är en långvarig lungsjukdom, i vilken strupvägarnas slemhinnor är i inflammationstillstånd och luftrören dras samman. En stark och långvarig astmainflammation kan orsaka skador i slemhinnorna.

Vanliga symtom för astma:
•    hosta och slembildning förorsakat av infektion i slemhinnorna
•    väsande andning och andnöd pga. sammandragning av luftvägarna

Symtom förekommer ofta vid ansträngning och lätt också om kväll och morgon. Astmasymtom får ofta sin början från en virusinfektion i luftvägarna, av fysisk ansträngning, kall andningsluft eller i samband med exponering av allergener. Oftast är det frågan om en kombination av flera orsaker, t.ex. infektion, fysisk ansträngning och stress. Till astma hör nästan alltid någon form av långvarig snuva och ibland polyper i näshålan.

I vården av astma eftersträvar man symtomfrihet, en normal funktion av lungan och att förebygga försämringsutveckling.

Kronisk luftrörskatarr (bronkit)

Sjukdomen kan vara akut eller långvarig, och den största risken för en kronisk variant är rökning. Kronisk luftrörskatarr (bronkitis) är en sjukdom i vilken skadorna i lungvägarna, eller bronkerna är permanenta. Periodvis förekommande slemmigare hosta som ofta hänger ihop med virus, räknas som försämringsskeden för kronisk luftrörskatarr. Orsaken till luftrörskatarr är oftast virus, men kronisk luftrörskatarr sköts trots det ofta med antibiotika, speciellt om feber ingår bland symtomen. Luftrörskatarr kan övergå i lunginflammation.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Typiska drag för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt utvecklande, huvudsakligen obotlig luftvägsobstruktion och ett förlångsammat utandningsflöde. Sjukdomen består av tre delfaktorer: kronisk luftrörskatarr, luftvägsobstruktion och emfysem. Emfysem kännetecknas av att de fina små lungblåsorna utvidgas men blir färre till antalet och skapar mindre yta för syreöverföring till blodet och därmed en känsla av att det är svårt att få luft. Sammanhängande sjukdomar så som kardiovaskulära sjukdomar, metabolt syndrom, osteoporos, depression och lungcancer är vanligare hos KOL-patienter än hos personer i motsvarande ålder.

Typiska symtom för kronisk obstruktiv lungsjukdom
• andnöd
• hosta
• utsöndring av slem från luftvägarna

I början lägger patienten nödvändigtvis inte märke till sina symtom men med tiden blir symtomen starkare, speciellt om patienten röker. Ju mer utsatt för tobaksrök man är, desto större är risken att insjukna in kronisk obstruktiv lungsjukdom. Att sluta röka och börja motionera hör till centrala delar av vården.
I vården av kronisk obstruktiv lungsjukdom strävar man efter att lindra symtom och förbättra livskvaliteten samt att dämpa sjukdomens framfart och förebygga försämringsstadium. Medicineringen av kronisk obstruktiv lungsjukdom är individuell och beror på bl.a. mängden symtom och risken för inträffande av försämringsstadier. Syftet med medicineringen är att minska patientens symtom och förebygga försämringsstadium. Den individuella sjukdomsbilden och medicineringen av den bedöms på nytt på varje uppföljningsbesök.

Lungcancer

Lungcancer uppstår när celler i lungvävnaden eller bronkerna blir elakartade.
Lungcancer är i Finland den näst vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste hos kvinnor. Lungcancer förekommer främst hos personer över 60 år; endast 10 % av de drabbade är under 60 år.

ORSAKER TILL LUNNGCANCER

Den största riskfaktorn för lungcancer är rökning, som orsakar cirka 90 % av alla fall. En rökare har 15 till 30 gånger större risk att utveckla lungcancer än en person som aldrig har rökt. Rökarens risk att utveckla lungcancer påverkas av:

 • när personen börjat röka
 • antalet rökta cigaretter
 • hur många år personen har rökt

SYMPTOM PÅ LUNNGCANCER

En fjärdedel av lungcancerfallen diagnostiseras hos symtomfria patienter och då symtomen för lungcancer uppkommer tyder de ofta på en utbredd sjukdom.

De vanligaste första symtomen på lungcancer är:

 • hosta
 • andnöd
 • bröstsmärta
 • man hostar blod
 • återkommande lunginflammation

Symtomen är ofta sådana att man inte associerar dem med lungcancer varför man inte söker sig till undersökningar.

De vanligaste symtomen på avancerad lungcancer är dålig aptit, svaghet, trötthet, feber och viktminskning.
Var i lungan tumören finns och spridningen av den påverkar de övriga symtomen som registrerats. Symtomen kan vara bl.a.
smärta i bröst eller skuldra,
heshet,
svårigheter att svälja,
svullnad i nacke och ansikte

Att minska rökning och undvika börjandet av rökning hos befolkningen är avgörande i förebyggandet av lungcancer.

Sömnapné

I sömnapné förekommer återkommande andningspauser som räcker minst 10 sekunder (apné) eller dämpning av andningen (hypopnea), som beror på övre luftvägsobstruktion under sömn. Om apnén leder till sömnstörningar, trötthet om dagen eller andra symtom talar man om obstruktiv sömnapnésyndrom.

Typiska symtom för sömnapné är:
•    trötthet om dagen
•    pauser i andning, apné
•    att vakna med en känsla om att kvävas
•    torr mun
•    nattsvettning
•    urineringsbehov nattetid
•    huvudverk om morgnarna
•    sömnlöshet
•    snarkning

Riskfaktorer för sömnapné är bl.a. fetma, strukturella anatomiska avvikelser i ansiktet och övre luftvägar, nästäppa och underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos). Mediciner som påverkar det centrala nervsystemet, alkohol och rökning ökar risken för sömnapné.

Sömnapné sköts med livsstilsförändringar, CPAP-mask, sömnapnéskena och i sista hand med kirurgi (t.ex. operation av övre luftvägarna, käkkirurgi eller fetmakirurgi (som närmast lättar symtom).

Eira sjukhus specialist i lungsjukdomar
Mazur Witold Mazur Witold Specialist i lungsjukdomar och allergologi Boka tid
Följande lediga tider
mån 3.6
16:30
30 min
Mazur Witold
Mazur Witold
Specialist i lungsjukdomar och allergologi
Eira läkarstation
mån 3.6
17:00
30 min
Mazur Witold
Mazur Witold
Specialist i lungsjukdomar och allergologi
Eira läkarstation
mån 3.6
17:30
30 min
Mazur Witold
Mazur Witold
Specialist i lungsjukdomar och allergologi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Lungsjukdomar Pris 
Mottagningsbesök hos specialist i lungsjukdomar från 150,00 € 

Specialister
 
Mazur Witold, Specialist i lungsjukdomar och allergologi  
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande