Alkoholavvänjning på Eira sjukhus bäddavdelning

Du kan höra dig för om plats alla dagar i veckan och till avdelningen anländer du enligt överenskommelse.

Ring tfn 09 1620 200 och boka plats på avdelningen.

 • Läkarremiss krävs inte
 • Vårdplats kan ordnas vanligtvis redan till samma eller följande dag.
 • Du kan vara alkoholpåverkad vid ankomsten till avdelningen.
 • Då vården påbörjas utförs en klinisk undersökning och promillehalten kontrolleras.

Du bör ha betalat en förskottsavgift då du kommer till avdelningen.
Förskottsbetalningen är en del av vårdens helhetskostnad och tas i beaktande vid slutfaktureringen.

Till sjukhuset är det bra att ta med sig de mediciner man använder regelbundet och eventuella sjukberättelser från tidigare vårdperioder. Även personliga hygienartiklar och inneskor är bra att ta med.

På avdelningen vårdas inte narkotikamissbrukare.

 

Egen läkare

Var och en har en egen läkare, som ansvarar för vården. Läkaren diskuterar med patienten, frågar om patientens alkoholbakgrund och eventuella problem i livet samt berättar hur vården skall genomföras. Grunden för en lyckad vård är skräddarsydd medicinering samt diskussioner mellan patienten och läkaren/vårdpersonalen.

 

Vårdperiodens längd

Vårdperiodens längd beror mycket på kundens alkoholbakgrund och ålder. Äldre patienter behöver vanligtvis längre vård än yngre. Minimivårdperioden är två dygn. I vårdpaketet ingår alltid efterkontroll på addiktionsläkars mottagning. Bäst resultat når man vid minst tre dygns vårdperiod.

Läkarens mottagning

Du kan även komma till läkarens mottagning för att få hjälp med dina alkoholproblem. Ta kontakt med våra specialister inom vård av alkoholproblem. All information behandlas konfidentiellt. Boka tid till läkarmottagningen tfn 09 1620 570.

 
Eira sjukhus addiktionsläkare
Granat Simo Alhokolavvänjningsklinikens ansvariga läkare, specialistläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kenttä Santeri Läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Följande lediga tider
ons 29.9
16:00
30 min
Österman Hannele
Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Jag tar emot vuxna och barn i ärenden gällande psykiatri och addiktionsmedicin. Boka en 60 min tid för första besöket. Jag förnyar inte recept på beroendeframkallande läkemedel.

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.

ons 29.9
16:30
30 min
Österman Hannele
Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Jag tar emot vuxna och barn i ärenden gällande psykiatri och addiktionsmedicin. Boka en 60 min tid för första besöket. Jag förnyar inte recept på beroendeframkallande läkemedel.

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.

Visa följande lediga tider
Prislista
Alkoholavvänjning
Pris 
Förskottsbetalning             
 • Förskottsbetalning uppbärs vid ankomst                 
 • Av förskottsbetalningen återbetalas möjlig oanvänd summa efter vårdperioden.
2053€ 

Exempel på vårdpaket på bäddavdelningen

 • 2 dygn (vardagar)på bäddavdelningen
 • Vård, observation, medicinering
 • Måltider
 • 2 läkarbesök på avdelningen
 • Baslaboratoriebesök
 • Eftergranskning
från 2053 € 

Observera, att exemplet är för två dygn, som är minimi vårdperiod.
Ifall vårdperiodens summa överskrider förskottsbetalningen, t.ex. om det ingår ett extra dygn i vårdperioden,
faktureras de i efterskott.

 
Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande