Granat Simo

Alhokolavvänjningsklinikens ansvariga läkare, specialistläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Examen:Medicine licentiat, specialistläkare i hälsovård, specialkompetens i addiktionsmedicin, specialkomepetens i internationell hälso- och sjukvård
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Medicine licensiat, Helsingfors universitet 2006, specialkompetens inom addiktionsmedicin 2016, specialkompetens i internationell hälso- och sjukvård 2015, Specialistläkare i hälsovård Helsingfors universitet 2020. Mångsidig arbetserfarenhet i addiktionsmedicin, bla. avvänjnings stationer, avgiftningsavdelningar, klinik för substitutionsvård, servicecentral för bostadslösa och fängelsernas polikliniker.

Addiktionsläkare på Eira sjukhus sedan 2013. Eira sjukhus avvänjningskliniks ansvariga läkare och avdelningsläkare på bäddavdelningen. Därutöver mångsidig erfarenhet inom internationell hälsovård och projektledning, bl.a. chef för tuberkulosprogrammet i Somalien.

Specialiteter:Addiktionsläkare, Bäddavdelning
Tjänster:Alkoholavvänjning
Alkoholavvänjningsklinikens specialister
Alkoholberoende
Avvänjning från läkemedel
Kartläggning av hälsotillståndet
Rehabiliering
Sömnmedicinberoende
Terminalvård
Vård i livets slutskede
Äldrevård
Boka tid till specialist