Granat_Simo.jpg

Granat Simo

Alhokolavvänjningsklinikens ansvariga läkare, specialistläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Examen:Medicine licentiat, specialistläkare i hälsovård, specialkompetens i addiktionsmedicin, specialkomepetens i internationell hälso- och sjukvård
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Medicine licensiat, Helsingfors universitet 2006, specialkompetens inom addiktionsmedicin 2016, specialkompetens i internationell hälso- och sjukvård 2015, Specialistläkare i hälsovård Helsingfors universitet 2020. Mångsidig arbetserfarenhet i addiktionsmedicin, bla. avvänjnings stationer, avgiftningsavdelningar, klinik för substitutionsvård, servicecentral för bostadslösa och fängelsernas polikliniker.

Addiktionsläkare på Eira sjukhus sedan 2013. Eira sjukhus avvänjningskliniks ansvariga läkare och avdelningsläkare på bäddavdelningen. Därutöver mångsidig erfarenhet inom internationell hälsovård och projektledning, bl.a. chef för tuberkulosprogrammet i Somalien.

Notera! Jag förnyar inte bensodiazepinrecept om det inte finns en specifik anledning till detta, som att gradvis under uppföljning avsluta en medicinering

Tjänster:Alkoholberoende
Alkoholavvänjning
Avvänjning från läkemedel
Rehabiliering
Äldrevård
Vård i livets slutskede
Terminalvård
Omfattande kartläggning av hälsotillståndet
Sömnmedicinberoende
Alkoholavvänjningsklinikens specialister
Priser:
Mottagning, högst 20 min. allmänläkarefrån 98,00 €
Mottagning, högst 30 min. allmänläkarefrån 148,00 €
Mottagning, högst 45 min. allmänläkarefrån 195,00 €
Distansmottagning högst 20 min. allmänläkarefrån 98,00 €
Distansmottagning högst 30 min. allmänläkarefrån 149,00 €
Distansmottagning högst 45 min. allmänläkarefrån 195,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 20,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 8,90 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 4,90 €/gång. Kanta-avgiften är 2,10 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta.
Se Bokningsvillkor
Boka tid till specialist