Granat Simo

Addiktionsläkare
Examen:Medicine licentiat, specialkompetens i addiktionsmedicin, specialkomepetens i internationell hälso- och sjukvård
Specialiteter:Addiktionsläkare, Bäddavdelning
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Tjänster:Alkoholavvänjning
Alkoholavvänjningsklinikens specialister
Alkoholberoende
Avvänjning från läkemedel
Kartläggning av hälsotillståndet
Rehabiliering
Sömnmedicinberoende
Terminalvård
Vård i livets slutskede
Äldrevård
Addiktionsläkare
Bäddavdelning
Boka tid till specialist