SKOPERING AV MAGE OCH TARMAR MED FLERA ÅRS ERFARENHET

Ifall du lider av dagliga mag- och tarmproblem lönar det sig att uppsöka en läkare i tid. På Eira sjukhus får du snabbt hjälp för dina besvär.

Våra specialistläkare undersöker och kartlägger symptomen med hjälp av laboratorieundersökningar och skoperingar.

Hos oss har du alltid möjlighet att få skoperingen gjord i lätt narkos.

Boka tid till Eiras erfarna specialistläkares mottagning.
På mottagningen kartlägger läkaren behovet av skopering och andra undersökningar.

 

Typiska symptom varför det är skäl att uppsöka läkare

En stor del av de vanligaste magbesvären beror på en funktionell eller annan orsak som kan behandlas med moderna metoder.

 • brännande känsla i bröstet
 • halsbränna
 • reflux
 • svårigheter att svälja
 • uppkastning
 • anemi
 • diarré
 • förstoppning
 • magknip
 • hes röst och långvarig hosta
 • svart/blodig avföring

Det lönar sig att uppsöka läkare vid nya magproblem. På detta vis kan vi utesluta elakartade sjukdomar och avlägsna ogrundad oro. 

Skopering av mage och tarmar i bedövning eller lätt narkos

Skopering av magsäck, gastroskopi

Med hjälp av gastroskopi kan man konstatera sjukdomar i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Undersökningen kan göras för att utreda smärtor i övre buken och bakom bröstbenet samt skäl till halsbränna, reflux, uppkastningar, sväljningssvårigheter, anemi eller svart/blodig avföring. 

Med gastroskopi kan man konstatera bland annat:

 • magsår
 • gastrit
 • glutenintolerans
 • hiatusbråck
 • matstrupsinflammation
 • diafragmabråck
 • tumörer
 • godartade slemhinneförändringar.

Ingrepp

Gastroskopi görs polikliniskt. För att magsäcken ska vara tom under undersökningen fastar patienten i sex timmar före ingreppet. Medan undersökningen pågår ligger patienten i sidoläge. Gastroskopet förs in genom munnen till området som ska undersökas (svalg, matstrupe, magsäck och vidare till tolvfingertarm). Samtidigt kan man ta provbitar för fortsatt analys hos patolog. Undersökningen tar ca 10–15 minuter och är smärtfri. 

Om patienten så vill kan hon eller han välja att genomgå undersökningen under lätt narkos (sedation) eller svalgbedövning.

Efter ingreppet

Om undersökningen görs under lätt narkos får patienten vakna till i sjukhusets uppvakningsrum i en till två timmar, varefter det lönar sig att ha en ledsagare för hemresan. 

Efter svalgbedövning kan patienten äta och dricka ca en timme efteråt. Svar för tagna provbitar fås ca två veckor efter undersökningen. Sjukledighet behövs vanligen inte.

Skopering av tjocktarm och ändtarm, koloskopi

Med moderna undersöknings- och vårdmetoder är det lätt att effektivt behandla besvär och sjukdomar i mage och tarmar, bara man ingriper i tid. Genom laboratorieprover hittar man eventuella inflammationer, utesluter vissa andra sjukdomar och upptäcker vissa typer av tumörer.

Det finns skäl att undersöka tjocktarmen om patienten lider av oförklarlig diarré, plötsligt nedsatt magfunktion eller svart eller blodig avföring. 
Skopi av tjocktarm och ändtarm, koloskopi, avslöjar bland annat inflammatoriska tarmsjukdomar, divertiklar, polyper, tumörer och hemorrojder.

Ingrepp

För att underlätta undersökning av tarmslemhinnan bör tarmen tömmas före koloskopi. Koloskopi förutsätter fullständig tömning av tarmen. I skopi av tjocktarmen undersöks hela tjocktarmen med ett böjligt koloskop.

I samband med undersökningen kan man även avlägsna polyper, varav vissa förr eller senare kan utvecklas till cancer.
I samband med koloskopi tar man även ofta provbitar, som man kan undersöka för att konstatera sjukdomar som inte syns med blotta ögat eller för att fastställa karaktären av synliga förändringar.

Koloskopi kan ske med smärtlindring eller under lätt narkos(sedation).

Efter ingreppet

Patienten kan återvända hem genast efter undersökningen. Om undersökningen görs under lätt narkos får patienten vakna till i sjukhusets uppvakningsrum i en till två timmar, varefter det lönar sig att ha en ledsagare för hemresan. 

Svar för tagna provbitar fås ca två veckor efter undersökningen. 
Sjukledighet behövs vanligen inte.

Eira sjukhus kirurger som utför skoperingar
Carpelan-Holmström_Monika.jpg Carpelan-Holmström Monika Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Ismail_Shamel.jpg Ismail Shamel Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Juuti_Anne.jpg Juuti Anne Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Saarinen_Tuure.jpg Saarinen Tuure Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Santos_Alexandre.jpg Santos Alexandre Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Scheinin_Tom.jpg Scheinin Tom Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Väänänen_Hannu.jpg Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid
Följande lediga tider
tor 30.5
17:00
30 min
Saarinen_Tuure.jpg
Saarinen Tuure
Specialist i gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
tor 30.5
18:30
30 min
Saarinen_Tuure.jpg
Saarinen Tuure
Specialist i gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Skopier av mage och tarmar Pris  
Mottagning hos specialist i gastroenterologi 20 min från 113,00 €  
Specialister    
Carpelan-Holmström Monika, Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Ismail Shamel, Specialist i gastroenterologisk kirurgi
Juuti Anne, Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Saarinen Tuure, Specialist i gastroenterologisk kirurgi
Santos Alexandre, Specialist i gastroenterologisk kirurgi
Scheinin Tom, Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Väänänen Hannu, Specialist i inre medicin och gastroenterologi
   
Ingrepp Pris Eiras Hälsokonto*
Skopi av magsäck dvs. gastroskopi **
808,25 € 74,35  €/mån
Skopi av magsäck i lätt narkos **
1328,25 € 117,69 €/mån

Skopi av tjocktarm dvs. koloskopi i lokalbedövning **

1121,75 € 100,48 €/mån
Skopi av tjocktarm dvs. koloskopi i lätt narkos **
1764,50 € 154,04 €/mån
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €). ** Skopierna inkluderar analys av provbitar
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande