Typiska symptom varför det är skäl att uppsöka läkare

En stor del av de vanligaste magbesvären beror på en funktionell eller annan orsak som kan behandlas med moderna metoder.

 • brännande känsla i bröstet
 • halsbränna
 • reflux
 • svårigheter att svälja
 • uppkastning
 • anemi
 • diarré
 • förstoppning
 • magknip
 • hes röst och långvarig host
 • svart/blodig avföring
Det lönar sig att uppsöka läkare vid nya magproblem. På detta vis kan vi utesluta elakartade sjukdomar och avlägsna ogrundad oro.
Skopering av mage och tarmar i bedövning eller lätt narkos

Skopering av magsäck, gastoskopi

Bakgrund

Med hjälp av gastroskopi kan man konstatera sjukdomar i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Undersökningen kan göras för att utreda smärtor i övre buken och bakom bröstbenet samt skäl till halsbränna, reflux, uppkastningar, sväljningssvårigheter, anemi eller svart/blodig avföring.
Med gastroskopi kan man konstatera bland annat:

 • magsår
 • gastrit
 • glutenintolerans
 • hiatusbråck
 • matstrupsinflammation
 • diafragmabråck
 • tumörer
 • godartade slemhinneförändringar.

 

Undersökningsförlopp

Gastroskopi görs polikliniskt. För att magsäcken ska vara tom under undersökningen fastar patienten i sex timmar före ingreppet. Medan undersökningen pågår ligger patienten i sidoläge. Gastroskopet förs in genom munnen till området som ska undersökas (svalg, matstrupe, magsäck och vidare till tolvfingertarm). Samtidigt kan man ta provbitar för fortsatt analys hos patolog. Undersökningen tar ca 10–15 minuter och är smärtfri.

Om patienten så vill kan hon eller han välja att genomgå undersökningen under lätt narkos (sedation) eller svalgbedövning.

eftervård

Patienten kan återvända hem genast efter undersökningen. Om undersökningen görs under lätt narkos får patienten vakna till i sjukhusets uppvakningsrum i en till två timmar, varefter det lönar sig att ha en ledsagare för hemresan.

Efter svalgbedövning kan patienten äta och dricka ca en timme efteråt. Svar för tagna provbitar fås ca två veckor efter undersökningen. Sjukledighet behövs vanligen inte.

Skopering av tjocktarm och ändtarm, koloskopi

Bakgrund

Med moderna undersöknings- och vårdmetoder är det lätt att effektivt behandla besvär och sjukdomar i mage och tarmar, bara man ingriper i tid. Genom laboratorieprover hittar man eventuella inflammationer, utesluter vissa andra sjukdomar och upptäcker vissa typer av tumörer. Det finns skäl att undersöka tjocktarmen om patienten lider av oförklarlig diarré, plötsligt nedsatt magfunktion eller svart eller blodig avföring.
Skopi av tjocktarm och ändtarm, koloskopi, avslöjar bland annat inflammatoriska tarmsjukdomar, divertiklar, polyper, tumörer och hemorrojder.

Ingrepp

För att underlätta undersökning av tarmslemhinnan bör tarmen tömmas före koloskopi. Koloskopi förutsätter fullständig tömning av tarmen. I skopi av tjocktarmen undersöks hela tjocktarmen med ett böjligt koloskop. I samband med undersökningen kan man även avlägsna polyper, varav vissa förr eller senare kan utvecklas till cancer. I samband med koloskopi tar man även ofta provbitar, som man kan undersöka för att konstatera sjukdomar som inte syns med blotta ögat eller för att fastställa karaktären av synliga förändringar.

Koloskopi kan ske med smärtlindring eller under lätt narkos(sedation).

Eftervård

Patienten kan återvända hem genast efter undersökningen. Om undersökningen görs under lätt narkos får patienten vakna till i sjukhusets uppvakningsrum i en till två timmar, varefter det lönar sig att ha en ledsagare för hemresan.
Svar för tagna provbitar fås ca två veckor efter undersökningen.
Sjukledighet behövs vanligen inte.
Eira sjukhus kirurger som utför skoperingar
Carpelan-Holmström Monika Specialist i gastroenterologisk kirurgi och allmän kirurgi Boka tid
Juuti Anne Specialist i gastroenterologi och kirurgi Boka tid
Saarinen Tuure Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Scheinin Tom Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid
Följande lediga tider
ons 19.12
18:30
20 min
Scheinin Tom
Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
tor 20.12
09:30
30 min
Väänänen Hannu
Specialist i inre medicin och gastroenterologi
Eira läkarstation
tis 29.1
18:00
30 min
Carpelan-Holmström Monika
Specialist i gastroenterologisk kirurgi och allmän kirurgi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider

Boka nu mottagningstid till specialist!

Våra kirurger utför mag- och tarmskoperingar med flera års erfarenhet

Boka nu mottagningstid till specialist behändigt via vår nätbokning! Du får snabbt en tid till mottagningen!

Prislista
Skopier av mage och tarmar
Pris  
Mottagning hos specialist i gastroenterologi
från 84 €  
Ingrepp Pris Eiras Hälsokonto*
 skopi av magsäck dvs. gastroskopi från 650 €  61,10 €/mån
 gastroskopi i lätt narkos från 1115 €  341,50 €/mån
skopi av tjocktarm dvs. koloskopi i lokalbedövning från 879 €  80,20 €/mån
skopi av tjocktarm dvs. koloskopi i lätt narkos från 1464 €  128,90 €/mån
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.
 
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar uppläggnings- och administrationsavgift 83 €).