Det är lätt att komma till Eira – ingen remiss behövs

Vår hemtrevliga bäddavdelning erbjuder mångsidiga tjänster när du behöver sjukhusvård, undersökningar eller rehabilitering.

Vi erbjuder vårdtjänster på sjukhusnivå både för långtidsboende och för rehabiliterings- och återhämtningstjänster under kortare perioder. Nödvändiga läkar-, laboratorie-, röntgen-, fysioterapi- samt Eiras övriga tjänster finns tillgängliga under vårdperioden.

Bäddavdelningens tjänster skräddarsys enligt patientens behov och önskemål.

Du behöver ingen läkarremiss för att komma till bäddavdelningen och du kan enkelt själv söka dig till vård. Hör dig för om lediga platser genom att ringa direkt till avdelningen. Allt som berör patientens hälsa, rörlighet, medicinering och speciella behov är bra att berätta redan i detta skede.Tveka inte att ta kontakt

Fråga mera och hör dig för om lediga platser. Du behöver ingen remiss.
Du når oss per telefon 09 1620 200 eller per epost baddavdelning@eirasjukhus.fi

 

© Sjuksköterskeföreningen i Finland

Kommentarer av patienter:*

"Den bästa sjukhusvården jag fått!"
"Vilken varm atmosfär!"
"Vilka ljuvliga och kunniga skötare!"
"Det känns som att det vackra rummet helar!"

*Kommentarerna är samlade från kundresponser av bäddavdelningens patienter.

Vuodeosasto_kuntoutus-ja-toipuminen_600x450.jpg

Korttids rehabilitering och återhämtning

Vi erbjuder yrkeskunnig vård i en trivsam miljö för återhämtning och rehabilitering. Vårdperiodens längd varierar vanligtvis från en dag till ett par veckor. En rehabiliteringsperiod med hjälp av sjukskötare och fysioterapeuter förbättrar ditt tillstånd och gör det lättare för dig att åka hem när tiden är inne.

Läs mer
Vuodeosasto_huone_2020_600x450.jpg

Långtidsvård

Har din egen eller din anhörigas hälsa och funktionsförmåga försvagats på grund av sjukdom eller ålder, så att det behövs vård dygnet runt? Långtidsvården som ingår i vår bäddavdelnings tjänster erbjuder lugn och trygg vård dygnet runt i en vacker jugendmiljö. Vi erbjuder en hemtrevlig atmosfär med beredskap på sjukhusnivå.

Läs mer
Katkaisu_mies_600x450.jpg

Alkoholavvänjning

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer
Prislista
Bäddavdelning Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må och
vardagshelg
Sjukhusvård / självständiga patienter
Patienter intagna för undersökning, alkoholavvänjningannan än krävande kirurgisk vård på bäddavdelning
690 € 820 €
Krävande sjukvård           
patienter som behöver assistans samt ledprotes- och fetmaopererade patienter
patienter vars tarm behöver tömmas före operation
790 € 920 €
Intensifierad sjukhusvård
patienter som kräver betydande assistans
1010 € 1140 €
Starropererade patienter, 1 övernattning efter operation (självständiga)
470 €
 
Patientens pre-operativa övernattning utan läkarordination 250 €  
Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h) 95 €  

I vårddygnsavgiften ingår:

  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

I vårddygnsavgiften ingår ej:

  • laboratorie- ja röntgenundersökningar
  • fysikalisk behandling
  • övriga undersökningar
  • läkartjänster

Fakturering:
Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen.
Intagningsdagen räknas som ett dygn utom i fall då patienten utskrivs före kl. 15.00, då faktureras enligt timpris. 
Ifall patienten utskrivs efter kl. 12.00 men före kl. 18.00 faktureras enligt timpriset.

Avbokningar:
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift.
Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. 
Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn.

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande