Att boka och avboka tid

att boka tid

PÅ vår nätbokning söker du lätt efter lediga mottagningstider på basen av tjänst, specialitet eller specialist och bokar behändigt en tid som passar dig bäst. Alla våra specialister har inte tider på nätet, så om du inte hittar en passande tid, ta kontakt per telefon. Vår telefonbokning betjänar på numret 09 1620 570, se våra öppethållningstider här.

Tid till ingrepp och t.ex. operation som kräver nedsövning eller övernattning, samt tjänster med betalningsförbindelse oco HNS-servicesedel ber vi boka per telefon.

Att ändra tid

På nätbokningens Mina bokningar -sidan kan du ändra på de tider du bokat på nätet. För att använda tjänsten behöver du ditt bokningsnummer och din personbeteckning.
 

att avboka tid

Tidsavbokning är avgiftsfritt förutsatt att tiden avbokas senast föregående vardag (måndagens tider föregående fredag).
För icke-annullerad tid eller samma dag annullerade tider, ingrepp eller operationer, förbehåller vi oss rätten att debitera enligt i kraft varande prislista.

OBS! Att avboka eller ändra en tid till samma dag är möjligt endast per telefon, 09 1620 570.
 

Att avboka en operation eller ett ingrepp

En operation eller ett ingrepp bör avbokas senast en vecka innan den planerade operationsdagen. Avbokningen bör göras per telefon  på en vardag mellan kl. 9 och 15, tfn 09 162 0630 eller 09 162 0600.
Eira sjukhus har rätt att fakturera 50% av räkningens slutsumma om avbokningen inte gjorts enligt anvisning. Vid sjukdomsfall ta kontakt med bäddavdelningen på numret 09 162 0200.
 

bokning  av fortsatt kontroll

Möjliga fortsatta undersökningar eller efterkontroller kan du boka på plats med detsamma. Vår mottagnings kundbetjänare bokar gärna tiden för dig - så här vet du när och hur din vård fortsätter.

Så hittar du fram

Eira sjukhus och läkarstation är beläget i Helsingfors, i hörnet av Skepparegatan och Fabriksgatan. Anmälning, information och kassa finns på adressen Skepparegatan 29. Du kan anmäla dig antingen vid kassan eller vid självbetjäningsdisken. Obs. Då du kommer till Eira läkarstation för första gången, anmäl dig vid kassan.

Skepparegatan 29
ingång till Eira läkarstation

  • allmän- och specialläkarmottagning
  • operationer och ingrepp
  • företagshälsovård
  • vaccinering
  • laboratorium
  • röntgen
  • ögonenheten  

Fabriksgatan 28
ingång till Eira sjukhus bäddavdelning

Goda trafikförbindelser från centrum:
Buss 17, 20, 21 and 30 och spårvagn 2 och 3 (för bägge riktning Olympiaterminalen), hållplats Eira sjukhus.
Längs med de närbelägna gatorna hittar man oftast parkeringsplatser.

Anmälning och mottagning

anmälning och väntrummen

Till mottagningen lönar det sig att anlända ca 10 min. före den bokade tiden.

Anmälningen sker på adressen Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors, vid kundbetjäningen eller vid anmälningsautomaten genom att visa sitt Fpa-kort eller sitt identitetskort med foto. Obs. Då du kommer för första gången till Eira läkarstation skall du anmäla dig vid kassan.

Efter att du anmält dig anvisas du till väntrummet. I våra väntrum finns trådlöst nätverk för kunder, samt kaffe och te.

På grund av coronaläget önskar vi att följeslagare till patienter som kommer för operation, inte blir på Eira för att vänta på sina anhöriga, utan kommer först då patienten blir hemförlovad. På så sätt kan vi undvika trängsel i korridorer och väntutrymmen.
 

mottagning

Från väntrummet kallar specialisten dig vid namn till mottagningsrummet.
Det är viktigt att berätta alla väsentliga saker som har att göra med ditt besök åt specialisten. Visst frågar du, om det är något du undrar över - vi på Eira är här för dig.

Om det behövs tilläggsinformation om din hälsa, så hänvisas du vid behov till laboratoriet eller röntgen. Vid slutet av besöket kommer vi överens med dig om hur du får svaren på möjliga undersökningar och du får med dig dokumenten som har att göra med ditt besök. För dessa till mottagningen/kassan.

Att betala

Betalningen sker efter besöket i mottagningens kassa och Fpa-avdraget är vanligtvis möjligt att få direkt i samband med betalningen. För att få avdraget, ber vi dig uppvisa Fpa-kortet. Om det inte går att dra av Fpa-avdraget direkt, får du dokumenten du behöver för att ansöka om avdraget med dig. För en del ingrepp uppbär vi förhandbetalning.

På Eira kan du betala med bankkort, kreditkort (Visa/Visa Electron, Master Card, First card (f.d. Eurocard), American Express och Diners Club) med Eira Hälsokonto eller Eira presentkort.

Vi uppbär poliklinikavgift och Kanta-avgift vid besöket, vars storlek du kan kontrollera i vår prislista.

Om du har en försäkring som täcker vården, bör du själv reda ut med försäkringsbolaget vad av den planerade vården din försäkring täcker.

Fakturering gäller enbart telefonmottagning, företagskunder och kunder med faktureringskontrakt, samt i förväg överenskommen kundfakturering. Faktureringstillägget är 33,70 €, förutom fakturor för telefonmottagning då endast hanteringsavgift och Kanta-avgift tillkommer. Se prislista.

Dataskyddsbeskrivningarna

Vi har samlat Eira sjukhus dataskyddsbeskrivningar här.

På sidan finner du dataskyddsbeskrivningarna för Patientregistret och kundregistren inom Direktmarknadsföring, Kundklubbar och Tävlingar/Lotterier.

Kanta-tjänsterna

 
Eira HAR ANSLUTIT SIG TILL PATIENTDATAARKIVET

Eira sjukhus och läkarstation patientdata sparas förutom i Eiras eget patientdatasystem, även i det nationella Patientdataarkivet, som är en del av det Nationella Hälsoarkivet, Kanta-tjänsterna.
I Kanta-tjänsterna ingår förutom Patientdataasrkivet, även eReceptarkivet, alltså arkivet för elektroniska recept, samt Min Kanta. På Mina Kanta-sidorna kan du i fortsättningen se dina egna patientuppgifter, samt administrera användningen av dem.

Bekanta dig med Patientdataarkivet.


Patientuppgifterna som är sparade i Patientdataarkivet är med patientens medgivande till både den offentliga och den privata hälsovårdens förfogande i hela landet. Om du inte ännu har bekantat dig med tjänsten, gör det nu och ta ibruk Mina Kanta sidorna.

Läs mera om Omakanta-tjänsterna.

Kontaktuppgifter

Eira sjukhus och läkarstation har öppet mån-tors 8-20 och fre 8-17. Tidsbeställning tfn 09 1620 570 mån-tors 8-18 och fre 8-16. Bäddavdelningen 24/7 tfn 09 1620 200. På denna sida hittar du kontaktuppgifter till patientombudsmannen och till vårdenheterna.

Läs mer

Dataskydds-beskrivningarna

Här hittar du Eira sjukhus dataskyddsbeskrivningar.

Läs mer

Eira hälsokonto

Eiras Hälsokonto – ett flexibelt sätt att betala operationer och ingrepp samt bäddavdelnings- och boendetjänster. Nu t.o.m. 12 månaders räntefri betalningstid!

Läs mer