En god sömn har en stor betydelse för både vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Sömnproblemen är rätt vanliga och förekommer hos nästan alla människor någon gång i livet. Långvarig sömnlöshet eller dålig sömn är en stor risk för hälsan.

 

omfattande och mångsidig hjälp till sömnproblem

På Eira Sömnklinik får du omfattande och mångsidig vård för dina sömnproblem. Vi har olika specialister som är insatta i sömnproblem och vi har också till förfogande Eiras mångsidiga läkar-, laboratorie- och bäddavdelningstjänster. Vi samarbetar även med andra sakkunniga, produktrepresentanter och vårdanstalter.

  • Du kan boka en telefonrådgivningstid till Sömnklinikens Egenskötare via vår nätbokning. Hon kartlägger din situation och ger dig råd om vilken av Eira Sömnklinikens undersökningar och vilken vårdmetod kan hjälpa dig att sova bättre. Rådgivningen är avgiftsbelagd och debiteras enligt använd tid.

  • Om du har haft problem med din sömn och/eller med eftermiddagströtthet i över fyra veckor och du är bekymrad över din situation rekommenderar vi att du bokar tid direkt till Sömnskötarens mottagning. Under det första besöket kartlägger Sömnskötaren ditt hälsotillstånd, bakgrunden till dina sömnproblem samt vilka faktorer eventuellt försämrar din sömnkvalitet. Den certifierade sömnsköterskan framställer ett vårdprogram. Programmet omfattar bland annat metoder som strävar till en regelbunden sömnrytm och en medvetenhet om ogynnsamma tankar, känslor och beteenden relaterade till sömn och sömnlöshet. Programmet innehåller även mångsidiga avslappningsövningar.

  • Om du har problem med snarkning eller misstänker sömnapné, kan du boka en tid direkt till vår specialist i sömnapné. Han kartlägger din situation och gör en plan över undersökningar och behandlingsalternativ för dina problem.

 

Boka tid till Eira Sömnkliniks specialister
Bachour Adel Specialläkare, snarkning och sömnapne Boka tid
Heikkilä Kirsti Sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare Boka tid
Tanskanen Tuula Sömnskötare, sjukskötare Boka tid
Läs mera om Eira Sömnklinikens tjänster

Sömnundersökningar

På Eira Sömnklinik undersöker man sömnlöshet, sömnproblem och sömnapné med flera olika metoder. Boka en mottagningstid till Sömnklinikens specialist. På mottagningen kartlägger man orsakerna till dina sömnproblem och ordinerar de lämpligaste undersökningarna just för dig.

Läs mer

Sömnapné och vården av den

Sömnapné är en följd av att de övre luftvägarna förträngs under sömnen och orsakar återkommande andningsuppehåll. Många lider av sömnapné utan att veta om det. Om du misstänker sömnapné, vänta inte med att boka tid till Eira Sömnklinik. Vår specialistläkare i sömnapné undersöker och väljer för dig den rätta vårdmetoden.

Läs mer

Sömnlöshet och behandlingen av den

På Eira Sömnklinik sköter man sömnlöshet och sömnstörningar med hjälp av flera olika vårdmetoder. Boka en tid till den certifierade sömnskötarens mottagning eller vid behov kan du först ringa till Egenskötarens avgiftsbelagda telefonrådgivning på Eira Sömnklinik. Du får snabbt omfattande hjälp för dina problem.

Läs mer
Prislista
Eira Sömnklinik  Pris 

Sömnskötarens mottagning, 60 min.

Sömnteamet erbjuder medicinfri hjälp mot sömnlöshet 6 x 90 min.

 

80 €

250 €

Mottagning hos specialist i sömnapné. 30 min 180 € 

Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen hemma
Inkl. apparatens bruksanvisning, behövlig utrustning samt analys utförd av specialistläkare

318 €
Fpa ersättning 52 €

Telefonmottagning och videomottagning:
 

Telefonmottagning hos Sömnklinikens sjukskötare
Telefonmottagning 10 min.
Telefonmottagning 20 min.

 
15 €
25 €

Bachour Adel, specialläkare, snarkning och sömnapne, 20-30 min.

 150 € - 180 €
Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, förutom vid telefonrådgivningstider samt vid laboratorieundersökningar med remiss. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande