En god sömn har en stor betydelse för både vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Sömnproblemen är rätt vanliga och förekommer hos nästan alla människor någon gång i livet. Långvarig sömnlöshet eller dålig sömn är en stor risk för hälsan.

 

omfattande och mångsidig hjälp till sömnproblem

På Eira Sömnklinik får du omfattande och mångsidig vård för dina sömnproblem. Vi har olika specialister som är insatta i sömnproblem och vi har också till förfogande Eiras mångsidiga läkar-, laboratorie- och bäddavdelningstjänster. Vi samarbetar även med andra sakkunniga, produktrepresentanter och vårdanstalter.

  • Du kan boka en telefonrådgivningstid till Sömnklinikens Egenskötare via vår nätbokning. Hon kartlägger din situation och ger dig råd om vilken av Eira Sömnklinikens undersökningar och vilken vårdmetod kan hjälpa dig att sova bättre. Rådgivningen är avgiftsbelagd och debiteras enligt använd tid.

    Om du har varit på mottagningsbesök hos Eira Sömnklinikens specialist efter en nattpolygrafiundersökning och blivit rekommenderad att påbörja en CPAP-behandling, boka även då en telefontid till Egenskötaren för att komma överens om starten av CPAP-behandlingen.
    Vid behov kan du även ta kontakt via e-post sömnklinik@eirasjukhus.fi.

  • Om du har haft problem med din sömn och/eller med eftermiddagströtthet i över fyra veckor och du är bekymrad över din situation rekommenderar vi att du bokar tid direkt till Sömnlöshetsterapeutens mottagning. Under det första besöket kartlägger Sömnskötaren ditt hälsotillstånd, bakgrunden till dina sömnproblem samt vilka faktorer eventuellt försämrar din sömnkvalitet. Den certifierade sömnsköterskan framställer ett vårdprogram. Programmet omfattar bland annat metoder som strävar till en regelbunden sömnrytm och en medvetenhet om ogynnsamma tankar, känslor och beteenden relaterade till sömn och sömnlöshet. Programmet innehåller även mångsidiga avslappningsövningar.

  • Om du har problem med snarkning eller misstänker sömnapné, kan du boka en tid direkt till vår specialist i sömnapné. Han kartlägger din situation och gör en plan över undersökningar och behandlingsalternativ för dina problem.

 

Boka tid till Eira Sömnkliniks specialister
Bachour_Adel.jpg Bachour Adel Specialläkare, snarkning och sömnapne Boka tid
Heikkilä_Kirsti.jpg Heikkilä Kirsti Sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare Boka tid
tuula-tanskanen.jpg Tanskanen Tuula Sömnskötare, sömnlöshets terapeut Boka tid
Läs mera om Eira Sömnklinikens tjänster
Uniklinikka_mittaaminen_firsbeat_600x450.jpg

Sömnundersökningar

På Eira Sömnklinik undersöker man sömnlöshet, sömnproblem och sömnapné med flera olika metoder. Boka en mottagningstid till Sömnklinikens specialist. På mottagningen kartlägger man orsakerna till dina sömnproblem och ordinerar de lämpligaste undersökningarna just för dig.

Läs mer
Uniklinikka_vasynyt_autossa_600x450.jpg

Sömnapné och vården av den

Sömnapné är en följd av att de övre luftvägarna förträngs under sömnen och orsakar återkommande andningsuppehåll. Många lider av sömnapné utan att veta om det. Om du misstänker sömnapné, vänta inte med att boka tid till Eira Sömnklinik. Vår specialistläkare i sömnapné undersöker och väljer för dig den rätta vårdmetoden.

Läs mer
Uni_cpap-hoito_2023-03.jpg

CPAP-behandling och uppföljning

Har du fått diagnosen sömnapné och blivit rekommenderad att påbörja en CPAP-behandling? Funderar du på att påbörja behandling eller köar du för att få en apparat? Hos oss kan du snabbt komma i gång med behandlingen och Sömnklinikens Egenskötare svarar gärna på alla dina frågor. Boka tid till vår specialistläkare som är specialiserad på att behandla sömnapné.

Läs mer
Uniklinikka_uneton_nainen_20160822.jpg

Sömnlöshet och behandlingen av den

På Eira Sömnklinik sköter man sömnlöshet och sömnstörningar med hjälp av flera olika vårdmetoder. Boka en tid till den certifierade sömnskötarens mottagning eller vid behov kan du först ringa till Egenskötarens avgiftsbelagda telefonrådgivning på Eira Sömnklinik. Du får snabbt omfattande hjälp för dina problem.

Läs mer
Uniklinikka_auringonlasku_600x450.jpg

På sömnskötarens mottagning

När sömnproblemen börjar påverka det vardagliga livet, skall man söka hjälp. Med sömnskötarens hjälp kan man förbättra sömnen genom att lära sig nya tankesätt och nya tekniker.

Läs mer
Prislista
Eira Sömnklinik  Pris 
Telefonmottagning hos Sömnklinikens sjukskötare
Telefonmottagning 10 min.
Telefonmottagning 20 min.

25,00 €
35,00 €
Sömnskötarens, sömnlöshetsterapeutens mottagning, 60 min.  80,00 €
Mottagning hos specialist i sömnapné, 30 min 180,00 € 
Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen hemma
Inkl. apparatens bruksanvisning, behövlig utrustning samt analys utförd av specialistläkare
 348,00 €

Specialister

 
Bachour Adel, specialläkare, snarkning och sömnapne
Heikkilä Kirsti, sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare
Tanskanen Tuula, sömnlöshetsterapeut, sjukskötare
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande