En god sömn har en stor betydelse för både vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Sömnproblemen är rätt vanliga och förekommer hos nästan alla människor någon gång i livet. Långvarig sömnlöshet eller dålig sömn är en stor risk för hälsan.  

Välkommen till Eira sömnkliniken

På Eira Sömnkliniken får du helheltsomfattande och mångsidig vård inför sömnproblem. Vi har olika specialister som är insatta i sömnproblem och vi har också till förfogande Eiras mångsidiga läkar-, laboratorie- och bäddavdelningstjänster. Vi samarbetar även med andra sakkunniga, produktrepresentanter och vårdanstalter.

  • Du behöver inte veta vilken av Sömnklinikens tjänster som passar dig bäst. Du kan boka en telefonrådgivningstid till Sömnklinikens sjukskötare som ger råd som hjälper dig att sova bättre.
  • Om du har haft sömnproblem och/eller problem med pigghet på dagen i över fyra veckor och du är orolig över situationen, kan du boka en tid direkt till Sömnskötarens mottagning. På det första besöket kartlägger Sömnskötaren ditt hälsotillstånd, bakgrunden till dina sömnproblem samt vilka faktorer eventuellt försämrar din sömnkvalitet.

  • Om du har problem med snarkning eller om du misstänker sömnapne kan du boka en tid direkt till Sömnläkaren och tillsammans med honom planera undersökningar och behandlingsalternativ för dina problem.

  
Du kan boka tid till Sömnklinikens specialister
Bachour Adel Specialistläkare, snarkning och sömnapne
Heikkilä Kirsti Sömnklinikens sjukskötare
Tanskanen Tuula Sömnskötare (certifierad), sjukskötare

Sömnproblem? Boka tid till Sömnskötaren!

Sömnskötaren kartlägger orsakerna till dina sömnproblem, hänvisar dig vid behov till sömnregistrering eller till rätt specialistläkare samt sköter om sömnproblem med medicinfria metoder.

Kom på första besök till Sömnskötaren för att kartlägga din sömnsituation.

BOKA TID TILL SÖMNSKÖTAREN
Du kan också boka en telefonrådgivningstid till Sömnklinikens sjukskötare BOKA EN TELEFONRÅDGIVNINGSTID

En god sömn kräver ett lugnt sinne och en lugn kropp, lämplig omgivning och rätt rytm. Med medicinfria behandlingsmetoder strävar man efter att skapa förutsättningar för en god sömn.

På första besöket kartlägger en certifierad Sömnskötare ditt hälsotillstånd, bakgrunden till dina sömnproblem samt vilka faktorer som eventuellt försämrar din sömnkvalitet.

I behandlingsprogrammet ingår anvisningar om sömn och sovande, metoder som strävar efter att skapa en regelbunden sömnrytm samt identifiering och omvärdering av skadliga tankar, känslor och beteenden relaterade till sömn och sömnlöshet. Dessutom innehåller behandlingsprogrammet olika typer av avslappningsövningar, bl.a. muskel-, andnings- och mindfulnessövningar.

Följande lediga tider
mån 17.12
17:30
30 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare (certifierad), sjukskötare
Eira läkarstation
Boka två mottagningstider efter varandra för det första besöket. Mottagningen är avgiftsbelagd.
mån 17.12
18:00
30 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare (certifierad), sjukskötare
Eira läkarstation
Boka två mottagningstider efter varandra för det första besöket. Mottagningen är avgiftsbelagd.
mån 17.12
18:30
30 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare (certifierad), sjukskötare
Eira läkarstation
Boka två mottagningstider efter varandra för det första besöket. Mottagningen är avgiftsbelagd.
Visa följande lediga tider
Sakkunniga som kompletterar Sömnklinikens tjänster
Bachour Adel Specialistläkare, snarkning och sömnapne
Heikkilä Kirsti Sömnklinikens sjukskötare
Kinnari Teemu Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Kiuru-Enari Sari Specialist i neurologi
Larsen Andreo Docent i neurofysiologi
Lindholm Tom C. Oral- och käkkirurg
Maatela Marina Företagspsykolog, psykoterapeut, psykolog
Raevuori Anu Specialistläkare i ungdomspsykiatri
Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut
Tanskanen Tuula Sömnskötare (certifierad), sjukskötare
Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialistkompetens i addiktionsmedicin
Prislista
Eira Sömnklinik
Pris

Sömnskötarens mottagning:

Första besök 60 min
Mottagning 45 min
Mottagning 30 min

Sömnteamet erbjuder medicinfri hjälp mot sömnlöshet 6 x  90 min

 

 

80 €
60 €
40 €

250 €


Telefonrådgivningstid till Sömnklinikens sjukskötare

Telefonrådgivning 10 min
Telefonrådgivning 20 min

 

12 €
20 €

Kvantitativ nattoximetri
98 €
Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen hemma
Inkl. apparatens bruksanvisning, behövlig utrustning samt analys utförd av specialistläkare
318 €
FPA ersättning 52 €
Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen på bäddavdelningen
Inkl. sömnregistrering, behövlig utrustning, hjälp av skötare samt kvälls- och morgonmål
i eget rum på Eira sjukhus bäddavdelning
545 €
FPA ersättning 52 €
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer, förutom vid telefonrådgivningstider samt vid laboratorieundersökningar med remiss.
Fråga Sömnklinikens sjukskötare
Namn
Telefon
E-post
Meddelande