En god sömn har en stor betydelse för både vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Sömnproblemen är rätt vanliga och förekommer hos nästan alla människor någon gång i livet. Långvarig sömnlöshet eller dålig sömn är en stor risk för hälsan.


Välkommen till Eira sömnkliniken

På Eira Sömnkliniken får du helheltsomfattande och mångsidig vård inför sömnproblem. Vi har olika specialister som är insatta i sömnproblem och vi har också till förfogande Eiras mångsidiga läkar-, laboratorie- och bäddavdelningstjänster. Vi samarbetar även med andra sakkunniga, produktrepresentanter och vårdanstalter. 

  • Du behöver inte veta vilken av Sömnklinikens tjänster som passar dig bäst. Du kan boka en telefonrådgivningstid till Sömnklinikens sjukskötare som ger råd som hjälper dig att sova bättre.

  • Om du har haft sömnproblem och/eller problem med pigghet på dagen i över fyra veckor och du är orolig över situationen, kan du boka en tid direkt till Sömnskötarens mottagning. På det första besöket kartlägger Sömnskötaren ditt hälsotillstånd, bakgrunden till dina sömnproblem samt vilka faktorer eventuellt försämrar din sömnkvalitet

  • Om du har problem med snarkning eller om du misstänker sömnapne kan du boka en tid direkt till Sömnläkaren och tillsammans med honom planera undersökningar och behandlingsalternativ för dina problem.

 

Du kan boka tid till Sömnklinikens specialister
Bachour Adel Specialläkare, snarkning och sömnapne Boka tid
Heikkilä Kirsti Sömnklinikens sjuksötare Boka tid
Tanskanen Tuula Sömnskötare, sjukskötare Boka tid

Sömnproblem? Boka tid till Sömnskötaren!

Sömnskötaren kartlägger orsakerna till dina sömnproblem, hänvisar dig vid behov till sömnregistrering eller till rätt specialistläkare samt sköter om sömnproblem med medicinfria metoder.

Kom på första besök till Sömnskötaren för att kartlägga din sömnsituation.

Boka tid till sömnskötaren
Du kan också boka en telefonrådgivningstid till Sömnklinikens sjukskötare Boka en telefonrådgivningstid
Följande lediga tider
mån 11.11
18:00
1 h 0 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare, sjukskötare
Eira läkarstation
mån 11.11
19:00
1 h 0 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare, sjukskötare
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider

Medicinfria metoder för sömnproblem

En god sömn kräver ett lugnt sinne och en lugn kropp, lämplig omgivning och rätt rytm. Med medicinfria behandlingsmetoder strävar man efter att skapa förutsättningar för en god sömn.

På första besöket kartlägger en certifierad Sömnskötare ditt hälsotillstånd, bakgrunden till dina sömnproblem samt vilka faktorer som eventuellt försämrar din sömnkvalitet.

I behandlingsprogrammet ingår anvisningar om sömn och sovande, metoder som strävar efter att skapa en regelbunden sömnrytm samt identifiering och omvärdering av skadliga tankar, känslor och beteenden relaterade till sömn och sömnlöshet. Dessutom innehåller behandlingsprogrammet olika typer av avslappningsövningar, bl.a. muskel-, andnings- och mindfulnessövningar.

Sömnvård och sömnundersökningar

På Eira Sömnkliniken får du hjälp för behandling av sömnlöshet och sömnproblem med olika vårdmetoder och undersökningar. Vår certifierade sömnskötare kartlägger ditt tillstånd och rekommenderar för dig de bästa vårdmetoderna och undersökningarna. Boka tid till Eira Sömnkliniken. Du får helhetsomfattande hjälp för dina sömnproblem.

Läs mer
Sakkunniga som kompletterar Sömnklinikens tjänster:
Bachour Adel Specialläkare, snarkning och sömnapne Boka tid
Heikkilä Kirsti Sömnklinikens sjuksötare Boka tid
Kinnari Teemu Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar Boka tid
Kiuru-Enari Sari Specialist i neurologi Boka tid
Larsen Andreo Docent i neurofysiologi
Lindholm Tom C. Oral- och käkkirurg Boka tid
Maatela Marina Arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut Boka tid
Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut Boka tid
Tanskanen Tuula Sömnskötare, sjukskötare Boka tid
Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi Boka tid
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Prislista
Eira Sömnklinik  Pris 

Sömnskötarens mottagning, 60 min

Sömnteamet erbjuder medicinfri hjälp mot sömnlöshet 6 x 90 min

80 €

250 €

Telefonrådgivningstid till Sömnklinikens sjukskötare
Telefonrådgivning 10 min
Telefonrådgivning 20 min
 
12 €
20 €
Kvantitativ nattoximetri
98 €

Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen hemma
Inkl. apparatens bruksanvisning, behövlig utrustning samt analys utförd av specialistläkare

318 €
Fpa ersättning 52 €

Kansliavgift på 17,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, förutom vid telefonrådgivningstider samt vid laboratorieundersökningar med remiss.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande