SÖMNSKÖTAREN HAR EN OMFATTANDE ERFARENHET I VÅRD AV SÖMNLÖSHET

Sömnskötaren Tuula Tanskanen tar emot patienter både på HUS Psykiatriska poliklinik för sömnproblem och Eira sjukhus i Helsingfors. Tuula har arbetat som sömnskötare under tjugo års tid och har ständigt utökat sitt kunnande om forskning och skötsel av sömnlöshet och sömnproblem.

En omfattande erfarenhet och kunskapsbas hjälper sömnskötaren att kartlägga orsakerna till patientens sömnproblem, att hitta rätt vårdmetod och vid behov lotsa patienten till rätt specialläkares mottagning.

Under de senaste åren har man inom den offentliga hälsovården haft som målsättning att uppnå en enhetlig vårdkedja för sömnproblem och öka medicinfria vårdformer. En viktig del av Tuula Tanskanens arbete är att öka kunskapsnivån hos vårdpersonalen och därför åker hon runt i landet och skolar professionella inom hälsovården.

För tillfället får en del av patienterna en remiss till specialsjukvård, ifall sömnlösheten inte går att sköta med den basnivå som den grundläggande hälsovården erbjuder. På den privata sidan är vårdkedjan oftast snabbare i och med att patienten själv kan boka tid till sömnskötare eller specialläkare.

HUR KAN MAN FÖRBEREDA SIG FÖR ETT BESÖK PÅ MOTTAGNINGEN

Innan man kommer till mottagningen hos sömnskötaren är det bra att fundera igenom hur man klarar vardagen och hur man sover samt vilka faktorer som påverkar sömnen och måendet. Under en veckas tid före besöket kan man föra sömndagbok, det hjälper skötaren att kartlägga sömnens mängd och kvalitet. Det är också bra att tänka igenom vad man förväntar sig och vad man är beredd att förbinda sig till.

Många patienter önskar sig avvänjning från sömnmedicin. Om användningen av sömnmedicin pågått t.o.m. i flera år kan det vara svårt att på egen hand klara av avvänjningen. Att sluta äta sömnmedicin lyckas med sömnskötarens stöd och patienterna har varit nöjda.

”Tillsammans med läkaren hjälper jag patienten att avvänjas från sömnmedicin. Målsättningen är att hjälpa patienten till användning av medicinfria metoder och stärka förtroendet för att kunna lära sig sova och somna på ett naturligt sätt”, berättar Tuula Tanskanen.

INDIVIDUELL- ELLER GRUPPTERAPI?

Det är bra att färdigt fundera om man önskar individuella besök eller besök i grupp hos sömnskötaren. Då man träffar personer i samma livssituation märker man att man inte är ensam med problemet och det kan ha en positiv inverkan på vården. Däremot kan det kännas lättare att tala ut om sina personliga känslor och erfarenheter under ett individuellt besök.

Målsättningen är att stöda patienten i användningen av medicinfria metoder.


VÅRDENS GÅNG

Under det första besöket kartlägger sömnskötaren möjligast noggrant patientens bakgrund och nivån på sömnproblemet. Varierande använder hon sig av färdigt strukturerade frågor och intervjuer som hjälpmedel. På Eira sjukhus samarbetar sömnskötaren med en specialist i lungsjukdomar, en specialist inom psykiatri och en docent inom klinisk neurofysiologi.

”Jag använder mig av olika frågor, sömndagbok och intervjuer som hjälpmedel. Med varje patient framskrider vi utgående från patientens eget behov”, säger Tuula Tanskanen.

Utgångspunkten är alltid patientens egen erfarenhet av sömnproblemet. Tuula är lyhörd inför patientens problem, strävar till att reda ut varför hen sökt sig till mottagningen och hurdan typ av vård önskas. Med hjälp av en motiverande intervju sporrar man patienten till vård, som i sin tur ger resultat.
I vård av sömnlöshet använder sig Tuula av en medicinfri vårdmodell som baserar sig på kliniska bevis från tidigare erfarenheter och rekommenderas även av Käypä hoito. Antalet besök är 5 – 6. För det första besöket reserveras en timme tid, de följande besöken tar ca. 45 minuter.

Till vården hör sömnvård och psykoedukation, vilket innebär kunskap om svårigheter och diagnoser. Dessutom används beteendeterapeutiska metoder, så som kontroll av sömnstörande faktorer och begränsning av tiden som tillbringas i sängen samt av kognitiva metoder. Flera olika avslappningsövningar och mindfulness-metoder tillämpas också.

DET BÄSTA VÅRDRESULTATET FÅS OFTAST GENOM 5 – 6 BESÖK

I vissa fall kan redan några besök hjälpa, men sömnlöshet som pågått en längre tid behöver oftast 5 – 6 besök för att det bästa resultatet skall uppnås. Orsaker bakom långvariga sömnproblem och dess följder kan vara knepiga att reda ut.

För att uppnå goda vårdresultat krävs att patienten förbinder sig till vården. Ibland krävs en omfattande förändring i livsstil och rutiner för att kunna bemästra sömnlösheten.

Unettomuusterapeutti Tuula Tanskanen Eiran sairaalassa, erityisosaamin unihäiriöiden lääkkeetön hoito sisältäen rentoutus ja Mindfulness-harjoituksia.

Tuula Tanskanen
Unihoitaja, sairaanhoitaja

Artikkeli Uniliiton Uniuutiset/Toimittaja Sari Tammikari

SÖMNPROBLEM? BOKA TID TILL SÖMNSKÖTAREN!

Sömnskötaren kartlägger orsakerna till dina sömnproblem, hänvisar dig vid behov till sömnregistrering eller till rätt specialistläkare samt sköter om sömnproblem med medicinfria metoder.

Boka tid till sömnskötarens avgiftsbelagda mottagning.
Uniklinikka_2023_SV.jpg

Eira Sömnklinik

Har du svårigheter att somna eller vaknar du ofta? Lider du av störande snarkning eller andningsuppehåll? Vill du ha hjälp med att sova utan mediciner? Boka en tid till Eira Sömnklinik. Hos oss får du omfattande hjälp för dina sömnproblem.

Läs mer
Uniklinikka_uneton_nainen_20160822.jpg

Sömnlöshet och behandlingen av den

På Eira Sömnklinik sköter man sömnlöshet och sömnstörningar med hjälp av flera olika vårdmetoder. Boka en tid till den certifierade sömnskötarens mottagning eller vid behov kan du först ringa till Egenskötarens avgiftsbelagda telefonrådgivning på Eira Sömnklinik. Du får snabbt omfattande hjälp för dina problem.

Läs mer
Uniklinikka_mittaaminen_firsbeat_600x450.jpg

Sömnundersökningar

På Eira Sömnklinik undersöker man sömnlöshet, sömnproblem och sömnapné med flera olika metoder. Boka en mottagningstid till Sömnklinikens specialist. På mottagningen kartlägger man orsakerna till dina sömnproblem och ordinerar de lämpligaste undersökningarna just för dig.

Läs mer
Uniklinikka_vasynyt_autossa_600x450.jpg

Sömnapné och vården av den

Sömnapné är en följd av att de övre luftvägarna förträngs under sömnen och orsakar återkommande andningsuppehåll. Många lider av sömnapné utan att veta om det. Om du misstänker sömnapné, vänta inte med att boka tid till Eira Sömnklinik. Vår specialistläkare i sömnapné undersöker och väljer för dig den rätta vårdmetoden.

Läs mer