Behandling av sömnlöshet

Medicinfri vård av sömnlöshet under ledning av sömnskötaren

En bra sömn kräver lugn och ro, en lämplig omgivning och rätt rytm. Med medicinfria vårdmetoder strävar man till att åstadkomma förutsättningar för en bra sömn.

Vid det första besöket kartlägger den certifierade sjukskötaren Tuula Tanskanen ditt hälsotillstånd, bakgrunden till dina sömnproblem och vilka faktorer som eventuellt försämrar kvaliteten på din sömn.
Vårdprogrammet innehåller:

• Vägledning i sömn och sovande
• Metoder för att skapa en regelbunden sömnrytm
• Omvärdering och registrering av tankar, känslor och beteendemönster som har en negativ inverkan på sömnen och sömnlösheten.

Dessutom innehåller vårdprogrammet olika typer av avslappningsövningar, bl.a. muskel- och andningsavslappning och mindfulness-övningar.

Tanskanen Tuula Sömnskötare, sjukskötare Boka tid
Följande lediga tider till sömnskötarens mottagning
mån 25.10
17:00
1 h 0 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare, sjukskötare
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
För tillfället sköter jag all mottagning per telefon. Jag ringer upp dig den tid du bokat på det numret du uppgett.
mån 25.10
18:00
1 h 0 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare, sjukskötare
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
För tillfället sköter jag all mottagning per telefon. Jag ringer upp dig den tid du bokat på det numret du uppgett.
Visa följande lediga tider
Andra vårdmetoder för sömnlöshet som tillämpas på Eira

Näringsterapi

Näringsterapi har en stor betydelse i vården av sömnlöshet och sömnproblem. Motion, rätt kost och en bra sömn bildar tillsammans förutsättningarna för en hälsosam livsföring. Med rätt sorts matvanor kan man påverka sömnkvaliteten. Kosten ger melatonin, serotonin och tryptofan, som är viktiga för regleringen av sömn och vakenhet.

 

Specialist i ögon-, näs- och strupsjukdomar

En specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar undersöker och behandlar täppta luftvägar. Under CPAP-behandlingen torkar näsans slemhinnor och vid byte av fuktande droppar och mask kan det vara skäl att låta specialistläkaren kontrollera att täpptheten inte beror på t.ex. näspolyper.

 

Smärtkontroll

Olika smärttillstånd kan störa sömnen. Eiras ortopeder, fysiatriker och andra specialister kan på mottagningen undersöka vad dessa besvär möjligen beror på. Våra erfarna fysioterapeuter kan vara till hjälp för att lindra smärttillstånden på natten. Ofta kan man också få hjälp av akupunktur.

Följande lediga tider till telefonrådgivning
Idag
18:10
10 min
Heikkilä Kirsti
Sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
OBS! Jag sköter mottagningarna per telefon. Jag ringer upp dig den tid du bokat på det numret du uppgett.
Idag
18:20
10 min
Heikkilä Kirsti
Sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
OBS! Jag sköter mottagningarna per telefon. Jag ringer upp dig den tid du bokat på det numret du uppgett.
Visa följande lediga tider
Heikkilä Kirsti Sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare Boka tid
Läs mera om Eira Sömnkliniks tjänster

Sömnundersökningar

På Eira Sömnklinik undersöker man sömnlöshet, sömnproblem och sömnapné med flera olika metoder. Boka en mottagningstid till Sömnklinikens specialist. På mottagningen kartlägger man orsakerna till dina sömnproblem och ordinerar de lämpligaste undersökningarna just för dig.

Läs mer

Sömnapné och vården av den

Sömnapné är en följd av att de övre luftvägarna förträngs under sömnen och orsakar återkommande andningsuppehåll. Många lider av sömnapné utan att veta om det. Om du misstänker sömnapné, vänta inte med att boka tid till Eira Sömnklinik. Vår specialistläkare i sömnapné undersöker och väljer för dig den rätta vårdmetoden.

Läs mer

På sömnskötarens mottagning

När sömnproblemen börjar påverka det vardagliga livet, skall man söka hjälp. Med sömnskötarens hjälp kan man förbättra sömnen genom att lära sig nya tankesätt och nya tekniker.

Läs mer
Om du besväras av sömnlöshet och inte vet hur du skall börja behandla den, boka då en avgiftsbelagd telefonrådgivningstid till Eira Sömnkliniks egenskötare.
Prislista
Eira Sömnklinik  Pris 

Sömnskötarens mottagning, 60 min.

Sömnteamet erbjuder medicinfri hjälp mot sömnlöshet 6 x 90 min.

 

80 €

250 €

Mottagning hos specialist i sömnapné. 30 min 180 € 

Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen hemma
Inkl. apparatens bruksanvisning, behövlig utrustning samt analys utförd av specialistläkare

318 €
Fpa ersättning 52 €

Telefonmottagning och videomottagning:
 

Telefonmottagning hos Sömnklinikens sjukskötare
Telefonmottagning 10 min.
Telefonmottagning 20 min.

 
15 €
25 €

Bachour Adel, specialläkare, snarkning och sömnapne, 20-30 min.

 150 € - 180 €
Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, förutom vid telefonrådgivningstider samt vid laboratorieundersökningar med remiss. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande