LÅNG ERFARENHET AV OMFATTANDE VÅRD AV ALKOHOLMISSBRUK

På Eira avvänjningsklinik får du den lämpligaste lösningen för vård av just ditt alkoholberoende. Vi har vårdat patienter med alkoholberoende ända sedan 1985. All vård sker med respekt för patientens integritet och den baserar sig på vetenskapligt bevisade vårdformer. Grunden för en lyckad vård är en skräddarsydd medicinering och samtal med läkare och övrig vårdpersonal. Vården kompletteras även med laboratorieprov och med terapi.

Eira avvänjningsklinik är avsedd för alla som är oroliga över sitt eget eller en närståendes alkoholbruk och även för de som har problem med att minska sitt alkoholbruk eller att sluta helt och hållet.

Vi har koncentrerat oss på vård av alkoholmissbruk, vi vårdar inte drogmissbruk på alkoholavvänjningskliniken.

Alkoholavvänjning

Ifall du eller någon av dina närstående har ett akut behov av avvänjning,

ring 09 1620 200

och hör dig för om lediga platser på Eira Alkoholavvänjningsklinik.

Vi betjänar även under veckoslut och helgdagar.
Vi sköter alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen 24/7 och en vårdplats kan ordnas vanligtvis redan till samma dag. Du behöver ingen läkarremiss och till alkoholavvänjningen får du komma alkoholpåverkad. Läs mera.

Mottagning hos addiktionsläkare, psykiater, addiktionsterapeut och addiktionsvårdare

Vid behov kan du boka en mottagningstid till en erfaren addiktionsläkare, en specialist i psykiatri eller en addiktionsterapeut. Du bokar enkelt en tid via vår nätbokningstjänst och du behöver ingen läkarremiss. Du kan boka en tid antingen åt dig själv eller åt en anhörig. Alla samtal och all vård sker konfidentiellt med respekt för patientens integritet.

På addiktionsläkarens mottagning diskuteras din alkoholbakgrund och eventuella problem i livet och vi gör upp en vårdplan som lämpar sig just för dig.

Till alkoholmissbruk förknippas ofta depression, ångest, sömnlöshet eller andra problem.

Du kan boka mottagningstid till en psykiater som är specialiserad i addiktionsmedicin t.ex.:

• För samtal
• För ärenden gällande psykmedicinering
• För utlåtanden
• För fortsättningsvård efter alkoholavvänjning

Samtal på addiktionsterapeutens mottagning kan ge lättnad och svar på dina frågor och du får kamratstöd. Vår addiktionsterapeut är med som handledare i våra självhjälpsgrupper.

Addiktionsvårdaren är alkoholavvänjningsklinikens sjukskötare som i sin skolning har fördjupat sig i psykiatriskt vårdarbete. Till hennes mottagning kan du med låg tröskel boka en tid för att diskutera din oro över en anhörigs/närståendes alkoholbruk eller för att få stöd i din egen avvänjningsprocess. Boka även tid till hennes mottagning för alkoholavvänjningens uppföljningsbesök i enlighet med addiktionsläkarens vårdplan.

NYTT! 12 månaders alkoholavvänjningsprogram

Vi erbjuder som först i Finland ett ettårigt evidensbaserat alkoholavvänjningsprogram som är en helhet av medicinsk, psykoterapeutisk och addiktionsterapeutisk vård. I vården ingår flera besök hos addiktionsläkaren, laboratorieundersökningar, en handledd självhjälpsgrupp samt en 2 veckors psykoterapeutisk intensivperiod i vår samarbetspartner HouseOfTherapys herrgårdsvilla med helpension. Läs mera.

3 månaders alkoholavvänjningsprogram

Regelbundna handledda träffar i självhjälpsgrupper stöder långsiktigt ett liv utan alkohol.

Vårt 3 månaders alkoholavvänjningsprogram omfattar handledda självhjälpsgrupper en gång i veckan samt en 2 dagars intensivperiod. Läs mera.

Gör testet och kartlägg ditt alkoholberoende:

  1. Har du försökt minska på din alkoholkonsumtion utan att lyckas?
  2. Har en anhörig eller en bekant till dig varit ängslig eller irriterad över ditt alkoholbruk?
  3. Använder du alkohol för att bota din baksmälla?
  4. Får du skuldkänslor över ditt drickande?

Om du svarar jakande på två av dessa frågor är det skäl för dig att vara orolig över ditt alkoholbruk och eventuella alkoholberoende.

Alkoholavvänjningsklinikens sakkunniga
Granat Simo Alhokolavvänjningsklinikens ansvariga läkare, specialistläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kenttä Santeri Läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Kinnunen Jussi Addiktionsterapeut, sexualterapeut, certifierad TRE-instruktör Boka tid
Suhonen Heini Addiktionsvård, sjukskötare Boka tid
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
ons 27.10
11:00
1 h 0 min
Österman Hannele
Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
Jag tar emot vuxna och barn i ärenden gällande psykiatri och addiktionsmedicin. Boka en 60 min tid för första besöket. Jag förnyar inte recept på beroendeframkallande läkemedel.

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.

fre 5.11
11:10
40 min
Kenttä Santeri
Läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
OBS! Jag sköter en del av min mottagning per telefon. Då du väljer en tid var det står ”Puhelinvastaanotto”, ringer jag upp dig under den bokade tiden till numret du meddelat.

Vänligen boka för första besöket en 40 min. tid. För följande besök boka en 30 min. tid.

fre 5.11
12:30
30 min
Kenttä Santeri
Läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
OBS! Jag sköter en del av min mottagning per telefon. Då du väljer en tid var det står ”Puhelinvastaanotto”, ringer jag upp dig under den bokade tiden till numret du meddelat.

Vänligen boka för första besöket en 40 min. tid. För följande besök boka en 30 min. tid.

Visa följande lediga tider

Alkoholavvänjning

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer

3 månaders alkoholavvänjningsprogram och självhjälpsgrupp

Ett 3 månaders alkoholavvänjningsprogram på Eira sjukhus omfattar regelbundna träffar i en handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan samt en 2 dagars intensivperiod.

Läs mer

Ett 12 månaders alkoholavvänjningsprogram

Under vårt nya 12 månaders avvänjningsprogram strävar vi tillsammans att uppnå långsiktiga, bestående förändringar. Det helt nya evidensbaserade programmet är en unik helhet av högkvalitativ medicinsk, psykoterapeutisk och addiktionsterapeutisk vård, i trygg handledning av vår yrkeskunniga vårdpersonal.

Läs mer
Prislista
Missbruk och beroende Pris  Eiras Hälsokonto*

Mottagning hos addiktionsläkare, 40 min.
Första mottagningsbesöket

182,50 €   

Mottagning hos addiktionsläkare, från 30 min.
Följande besök

138,50 €   
Mottagning hos psykiater, 30 min.
159 €   
Mottagning hos terapeut, 60 min. 136,50 €   
Mottagning hos sjukskötare, addiktionsvård, 40 min. 66,50 €  
Telefonmottagning och videomottagning
   

Kenttä Santeri, läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin, 30 min.

139 €
 

Kinnunen Jussi, addiktionsterapeut, sexualterapeut, certifierad TRE-instruktör,
60 min.

 136,50 €  

12 mån. alkoholavvänjningsprogram
Innehåller:
2 veckors psykoterapeutisk rehabiliteringsperiod i Loimaa/HouseOfTherapy
Handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan i 12 mån.
Mottagning hos addiktionsläkare x 5
Alkoholkonsumtionstest x 3

Förhandsbetalning erläggs innan 2 veckors rehabiliteringsperioden

9996 €  836,90 €/mån.

Tre månaders addiktionsrehabiliteringsprogram
Innehåller 2 dagars addiktionsterapikurs och 3 mån ledd självhjälpsgrupp.
Betalningen bör erläggas på förhand och kvittot presenteras innan kursen.

1380 €  118,90 €/mån. 
Självhjälpsgrupp
Fungerar som fortsattvård för addiktionsrehabiliteringskursen.
Betalningen erläggs på förhand.
490 €/3 mån.  
Poliklinikavgift på 19,90 € tillkommer. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 €.  I samband med alla de besök där data överförs i Kanta-registret, debiteras en Kanta-avgift på 1,95 €. * Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande