LÅNG ERFARENHET AV OMFATTANDE VÅRD AV ALKOHOLMISSBRUK

På Eira avvänjningsklinik får du den lämpligaste lösningen för vård av just ditt alkoholberoende. Vi har vårdat patienter med alkoholberoende ända sedan 1985. All vård sker med respekt för patientens integritet och den baserar sig på vetenskapligt bevisade vårdformer. Grunden för en lyckad vård är en skräddarsydd medicinering och samtal med läkare och övrig vårdpersonal. Vården kompletteras även med laboratorieprov och med terapi.

Eira avvänjningsklinik är avsedd för alla som är oroliga över sitt eget eller en närståendes alkoholbruk och även för de som har problem med att minska sitt alkoholbruk eller att sluta helt och hållet.

Vi har koncentrerat oss på vård av alkoholmissbruk, vi vårdar inte drogmissbruk på alkoholavvänjningskliniken.

Alkoholavvänjning

Ifall du eller någon av dina närstående har ett akut behov av avvänjning,

ring 09 1620 200

och hör dig för om lediga platser på Eira Alkoholavvänjningsklinik.

Vi betjänar även under veckoslut och helgdagar.
Vi sköter alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen 24/7 och en vårdplats kan ordnas vanligtvis redan till samma dag. Du behöver ingen läkarremiss och till alkoholavvänjningen får du komma alkoholpåverkad. Läs mera.

Mottagning hos addiktionsläkare, psykiater, addiktionsterapeut och addiktionsvårdare

Vid behov kan du boka en mottagningstid till en erfaren addiktionsläkare, en specialist i psykiatri eller en addiktionsterapeut. Du bokar enkelt en tid via vår nätbokningstjänst och du behöver ingen läkarremiss. Du kan boka en tid antingen åt dig själv eller åt en anhörig. Alla samtal och all vård sker konfidentiellt med respekt för patientens integritet.

På addiktionsläkarens mottagning diskuteras din alkoholbakgrund och eventuella problem i livet och vi gör upp en vårdplan som lämpar sig just för dig.

Till alkoholmissbruk förknippas ofta depression, ångest, sömnlöshet eller andra problem.

Du kan boka mottagningstid till en psykiater som är specialiserad i addiktionsmedicin t.ex.:

• För samtal
• För ärenden gällande psykmedicinering
• För utlåtanden
• För fortsättningsvård efter alkoholavvänjning

Samtal på addiktionsterapeutens mottagning kan ge lättnad och svar på dina frågor och du får kamratstöd. Vår addiktionsterapeut är med som handledare i våra självhjälpsgrupper.

Addiktionsvårdaren är alkoholavvänjningsklinikens sjukskötare som i sin skolning har fördjupat sig i psykiatriskt vårdarbete. Till hennes mottagning kan du med låg tröskel boka en tid för att diskutera din oro över en anhörigs/närståendes alkoholbruk eller för att få stöd i din egen avvänjningsprocess. Boka även tid till hennes mottagning för alkoholavvänjningens uppföljningsbesök i enlighet med addiktionsläkarens vårdplan.

NYTT! 12 månaders alkoholavvänjningsprogram

Vi erbjuder som först i Finland ett ettårigt evidensbaserat alkoholavvänjningsprogram som är en helhet av medicinsk, psykoterapeutisk och addiktionsterapeutisk vård. I vården ingår flera besök hos addiktionsläkaren, laboratorieundersökningar, en handledd självhjälpsgrupp samt en 2 veckors psykoterapeutisk intensivperiod i vår samarbetspartner HouseOfTherapys herrgårdsvilla med helpension. Läs mera.

3 månaders alkoholavvänjningsprogram

Regelbundna handledda träffar i självhjälpsgrupper stöder långsiktigt ett liv utan alkohol.

Vårt 3 månaders alkoholavvänjningsprogram omfattar handledda självhjälpsgrupper en gång i veckan samt en 2 dagars intensivperiod. Läs mera.

Gör testet och kartlägg ditt alkoholberoende:

  1. Har du försökt minska på din alkoholkonsumtion utan att lyckas?
  2. Har en anhörig eller en bekant till dig varit ängslig eller irriterad över ditt alkoholbruk?
  3. Använder du alkohol för att bota din baksmälla?
  4. Får du skuldkänslor över ditt drickande?

Om du svarar jakande på två av dessa frågor är det skäl för dig att vara orolig över ditt alkoholbruk och eventuella alkoholberoende.

Alkoholavvänjningsklinikens sakkunniga
Granat_Simo.jpg Granat Simo Alhokolavvänjningsklinikens ansvariga läkare, specialistläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Kenttä_Santeri.jpg Kenttä Santeri Läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Kinnunen_Jussi.jpg Kinnunen Jussi Addiktionsterapeut, sexualterapeut, certifierad TRE-instruktör Boka tid
Suhonen_Heini.jpg Suhonen Heini Addiktionsvård, sjukskötare Boka tid
Österman_Hannele.jpg Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
tis 30.7
12:00
30 min
Kenttä_Santeri.jpg
Kenttä Santeri
Läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Katkaisu_mies_600x450.jpg

Alkoholavvänjning

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer
Paihde_3kk_kuntoutus_ryhma_600x450.jpg

3 månaders alkoholavvänjningsprogram och självhjälpsgrupp

Ett 3 månaders alkoholavvänjningsprogram på Eira sjukhus omfattar regelbundna träffar i en handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan samt en 2 dagars intensivperiod.

Läs mer
Paihde_12kk_kuntoutus_600x450.jpg

Ett 12 månaders alkoholavvänjningsprogram

Under vårt nya 12 månaders avvänjningsprogram strävar vi tillsammans att uppnå långsiktiga, bestående förändringar. Det helt nya evidensbaserade programmet är en unik helhet av högkvalitativ medicinsk, psykoterapeutisk och addiktionsterapeutisk vård, i trygg handledning av vår yrkeskunniga vårdpersonal.

Läs mer
Prislista
Missbruk och beroende Pris  Eiras Hälsokonto*
Mottagning hos addiktionsläkare, 40 min.
Första mottagningsbesöket
från 214 €
 
Mottagning hos addiktionsläkare, från 30 min.
Följande besök
från 163 €
 
Mottagning hos psykiater, 30 min.
från 197 €
 
Mottagning hos terapeut, 60 min. från 148 €
 
Mottagning hos sjukskötare, addiktionsvård, 40 min. från 76 €
 
Mottagning hos sjukskötare, addiktionsvård, 60 min.
Första mottagningsbesöket
från 117 €
 

Specialister

   
Granat Simo, alhokolavvänjningsklinikens ansvariga läkare, specialistläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kenttä Santeri, läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kinnunen Jussi, addiktionsterapeut, sexualterapeut, certifierad TRE-instruktör
Suhonen Heini, addiktionsvård, sjukskötare
Österman Hannele, specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
   
Alkoholavvänjning Se priset   

12 mån. alkoholavvänjningsprogram
Innehåller:
2 veckors psykoterapeutisk rehabiliteringsperiod i Loimaa/HouseOfTherapy
Handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan i 12 mån.
Mottagning hos addiktionsläkare x 5
Alkoholkonsumtionstest x 3

Förhandsbetalning erläggs innan 2 veckors rehabiliteringsperioden


11900,00 €

998,67 €/mån.

Tre månaders addiktionsrehabiliteringsprogram
Innehåller 2 dagars addiktionsterapikurs och 3 mån ledd självhjälpsgrupp.
Betalningen bör erläggas på förhand och kvittot presenteras innan kursen.


1430,00 €

126,17 €/mån. 

Självhjälpsgrupp

Fungerar som fortsattvård för addiktionsrehabiliteringskursen.
Betalningen erläggs på förhand.

510,00 € /12 ggr
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande