VAD ÄR EIRAS 12 MÅNADERS ALKOHOLAVVÄNJNINGSPROGRAM?

Vi är först i Finland med att erbjuda ett ettårigt avvänjningsprogram under vilket vi samtidigt med att behandla alkoholmissbruket och dess symptom också fokuserar på att lokalisera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till missbruket med en kombination av evidensbaserade metoder. Vårt holistiska tillvägagångssätt bygger på vetenskapligt bevisad, medicinsk och psykoterapeutisk vård, i kombination med självhjälpsgrupper.

HJÄLP SNABBT OCH ENKELT

Ifall du bekymrar dig om ditt eget eller en anhörigs alkoholbruk, behöver du inte tveka att ta kontakt och boka en tid till addiktionsläkarens mottagning. Du kan enkelt boka tid via vår nätbokningstjänst utan remiss.

VÅR NYA INTENSIVA PSYKOTERAPIPERIOD GER SNABBA RESULTAT

I Eiras 12 månaders avvänjningsprogram ingår en 2 veckors intensiv psykoterapiperiod hos vår samarbetspartner HouseOfTherapy, i herrgårdsmiljö med helpension.

Terapimodellen är alldeles ny och baserar sig på vetenskapligt bevis om vad som leder till de bästa och snabbaste resultaten i en förändringsprocess.

Under intensivperioden återhämtar du effektivt arbets- och funktionsförmågan. Tillsammans med din egen psykoterapeut reder du ut de grundläggande orsakerna till missbruket, bearbetar dem och söker fungerande lösningar för att få kontroll över ditt liv. En addiktionsterapeut hjälper dig också att stärka insikterna i din situation. Alla våra psykoterapeuter har en yrkesbehörighet inom hälsovårdsbranschen som är godkänd av Valvira.

Utgående från eventuella behov av stöd vid avvänjningsprocessen, kan vi komplettera besöken med andra specialister, så som arbetsinstruktörer, processkonsulter, idrottsinstruktörer och tränare. På så sätt kan vi skräddarsy en heltäckande och målinriktad vårdhelhet.

Verksamheten är konfidentiell med hög respekt för personlig integritet. God service och fritt valbara rehabiliterande aktiviteter, inom ramar av hög standard, stöder det effektiva terapiarbetet.

FÖR VEM LÄMPAR SIG ETT 12 MÅNADERS AVVÄNJNINGSPROGRAM?

Eiras alkoholavvänjningsprogram passar alla som behöver ett långsiktigt stöd som en del av behandlingen av sitt alkoholberoende och som vill åstadkomma en förändring på lång sikt. Programmet är mångsidigt och långvarigt. Ett tätt samarbete mellan vårdpersonalen ger det bästa möjliga utgångsläget till att kunna gå vidare i sitt liv på egen hand.

 

 

VÅRDEN BESTÅR AV:

Att påbörja behandlingen

Du kan enkelt söka dig till vårdprogrammet genom att boka en tid till addiktionsläkarens mottagning via vår nätbokningstjänst. På mottagningen gör addiktionsläkaren en bedömning, ordinerar behövliga laboratorieundersökningar samt utvärderar behovet av annan behandling, till exempel av depression.

Ifall du har ett akut behov av alkoholavvänjning före, ta kontakt med: 09 1620 200 (24/7) och hör dig för om lediga platser.

En 2 veckors intensivperiod

Efter addiktionsläkarens bedömning bokas en två veckors psykoterapeutisk intensivperiod i vår samarbetspartner HouseOfTherapys herrgårdsvilla i Loimaa.

Noggrann medicinsk uppföljning med stöd genom hela vården

Vårdresultaten följs upp med besök hos din addiktionsläkare samt med regelbundna laboratorieprov. I programmet ingår besök hos addiktionsläkaren med ca. 3 månaders mellanrum samt laboratorieprov som mäter välmående och tillfriskning. Under besöken analyserar din addiktionsläkare provresultaten, ni diskuterar hur du framskrider i vården och huruvida det finns behov av annan behandling.

Regelbundna träffar i självhjälpsgrupper hjälper till att klara av vardagen

Efter den två veckor långa intensivperioden fortsätter vården i form av en handledd självhjälpsgrupp som träffas en gång i veckan på Eira sjukhus i 12 månader. Med regelbundna träffar för vi rehabiliteringsprocessen vidare. Självhjälpsgruppens verksamhet baserar sig på kognitiv beteendeterapi och ger dig ytterligare verktyg till att frigöra dig från beroendet och åstadkomma en förändring. Självhjälpsgruppens handledare är regelbundet i kontakt med din addiktionsläkare.

Handledare för självhjälpsgruppen är addiktionsterapeut Jussi Kinnunen.

Slutbedömning och uppföljningsplan efter 12 månader

Efter 12 månaders rehabilitering gör din addiktionsläkare en sammanfattning vid besöket på mottagningen. Tillsammans gör ni upp en stödplan för ett nytt liv utan alkohol.
Vänta inte för länge! Det är bara att boka tid till addiktionsläkaren!
Följande lediga tider
tis 25.6
13:00
30 min
Kenttä_Santeri.jpg
Kenttä Santeri
Läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
OBS! Jag sköter en del av min mottagning per telefon. Då du väljer en tid var det står ”Puhelinvastaanotto”, ringer jag upp dig under den bokade tiden till numret du meddelat.

Vänligen boka för första besöket en 40 min. tid. För följande besök boka en 30 min. tid.

Visa följande lediga tider
Prislista
Missbruk och beroende Pris  Eiras Hälsokonto*
Mottagning hos addiktionsläkare, 40 min.
Första mottagningsbesöket
från 214 €
 
Mottagning hos addiktionsläkare, från 30 min.
Följande besök
från 163 €
 
Mottagning hos psykiater, 30 min.
från 197 €
 
Mottagning hos terapeut, 60 min. från 148 €
 
Mottagning hos sjukskötare, addiktionsvård, 40 min. från 76 €
 
Mottagning hos sjukskötare, addiktionsvård, 60 min.
Första mottagningsbesöket
från 117 €
 

Specialister

   
Granat Simo, alhokolavvänjningsklinikens ansvariga läkare, specialistläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kenttä Santeri, läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kinnunen Jussi, addiktionsterapeut, sexualterapeut, certifierad TRE-instruktör
Suhonen Heini, addiktionsvård, sjukskötare
Österman Hannele, specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
   
Alkoholavvänjning Se priset   

12 mån. alkoholavvänjningsprogram
Innehåller:
2 veckors psykoterapeutisk rehabiliteringsperiod i Loimaa/HouseOfTherapy
Handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan i 12 mån.
Mottagning hos addiktionsläkare x 5
Alkoholkonsumtionstest x 3

Förhandsbetalning erläggs innan 2 veckors rehabiliteringsperioden


11900,00 €

998,67 €/mån.

Tre månaders addiktionsrehabiliteringsprogram
Innehåller 2 dagars addiktionsterapikurs och 3 mån ledd självhjälpsgrupp.
Betalningen bör erläggas på förhand och kvittot presenteras innan kursen.


1430,00 €

126,17 €/mån. 

Självhjälpsgrupp

Fungerar som fortsattvård för addiktionsrehabiliteringskursen.
Betalningen erläggs på förhand.

510,00 € /12 ggr
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).
Läs om Eira alkoholavvänjnings klinik
Katkaisu_mies_600x450.jpg

Eira Alkoholavvänjningsklinik

Eira alkoholavvänjningsklinik är en privat vårdenhet i Helsingfors. Vi har vårdat alkoholberoende ända sedan 1985. Personalen som deltar i vården har alla en yrkesbehörighet inom hälsovården eller inom addiktionsvård, och vården sker alltid med respekt för personlig integritet. Du kan alltid komma till mottagningen utan en remiss av läkare och du får snabbt hjälp. Om du eller en närstående behöver hjälp för alkoholism, tveka inte att ta kontakt!

Läs mer
Katkaisu_mies_600x450.jpg

Alkoholavvänjning

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer
Kontakta oss om du vill veta mera! Vi behandlar alla kontakttaganden konfidentiellt.
Namn
Telefon
E-post
Meddelande