Att skydda din integritet är viktig för oss. Vi vill erbjuda dig möjligast transparent och tydlig information om hur vi behandlar personuppgifter och därför har vi delat upp dataskyddsbeskrivningarna enligt område.

Vid behandling av personuppgifter har vi skilt åt patient- och kunduppgifterna.

Dataskyddsbeskrivningen för patientregistret innehåller uppgifter om hur personuppgifterna som anknyter sig till patientvården behandlas på Eira sjukhus.

I dataskyddsbeskrivningarna för kundregistren inom Direktmarknadsföring, Kundklubbar och Tävlingar/Lotterier finns uppgifter om hur de personuppgifter du uppgivit används i markandsföringssyfte.

I varje dataskyddsbeskrivning hittar du kontaktuppgifter och direktiv om hur du vid behov kan kontrollera och rätta till dina personuppgifter.

Tilläggsuppgifter:

Eira sjukhus dataskyddsansvarige

Hannu Hänninen

tietosuojavastaava@eiransairaala.fi

tfn 091620543