Vad är sömnapné

Man talar om sömnapné då de övre luftvägarna förträngs under sömnen och orsakar återkommande andningsuppehåll, en störd nattsömn och trötthet under dagen.

Då hjärnan registrerar ditt andningsuppehåll, väcker den dig just så mycket att du drar in luft och får andningen i gång igen. Det här kan upprepas flera gånger under en natt och längden på uppehållet kan variera. Oftast kommer du inte själv inte ihåg att du vaknat under natten. Andningsuppehåll belastar kroppen och därför är det viktigt att sköta sömnapné.

Graden av sömnapné bestäms med hjälp av apné-hypopnéindex (AHI7t). Upprepade andningsuppehåll på minst tio sekunder är apnéer och dämpning av andningen är hypopnéer.

  • Lindrig sömnapné: AHO 5 - 15
  • Medelsvår : AHI 16 - 30
  • Svår sömnapné: AHI över 30

Registrera de typiska symtomen för sömnapné

Ofta reagerar dina anhöriga över ditt ryckiga snarkande, som är det ljudliga symtomet för sömnapné. Det betyder att andningsluften inte flödar fritt i luftvägarna. Alla som lider av sömnapné snarkar inte.

Andra typiska symtom är:

• torrhet i munnen
• andningsuppehåll under sömn
• uppvaknande till en känsla av kvävning
• nattsvettning
• ökat behov av nattliga toalettbesök
• sömnlöshet
• huvudvärk på morgonen
• sträv hals
• en känsla av ständig trötthet, benägenhet att somna
• irritation
• minnesluckor
• koncentrationssvårigheter
• minskad sexlust

Om snarkandet orsakar problem eller om dina anhöriga har lagt märke till dina andningsuppehåll då du sover, skall du inte vänta med att boka en mottagningstid till vår specialistläkare i sömnapné.

Varför är vården av sömnapné viktig?

En obehandlad sömnapné kan förknippas med många sjukdomar och den kan till och med orsaka dem. En obehandlad sömnapné kan försämra livskvaliteten och förkorta livstiden.

Nattliga andningsuppehåll belastar kroppen, speciellt hjärtat och hjärnan. Personer som har sömnapné lider större risk för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar så som hjärtinfarkt. En obehandlad sömnapné ökar risken för hjärninfarkt samt en förtida död. Sömnapné höjer även blodtrycket och ökar risken att insjukna i typ 2 diabetes.

En obehandlad sömnapné är även en riskfaktor i arbeten som kräver ovillkorlig vaksamhet, så som yrkeschaufför eller flygare, och risken för trafikolyckor ökar hos personer som lider av sömnapné. Sömnapné hos gravida kvinnor kan vara en riskfaktor för fostret.

Sömnapné är en långtidssjukdom som utvecklar sig långsamt och har en tendens att bli svårare med tiden om den inte behandlas. Risken att insjukna i tilläggssjukdomar är större ho personer med svår sömnapné än personer med lindrig sömnapné.

Kan man bota sömnapné

Vid lindrig sömnapné kan en livsstilsförändring räcka för behandling, om sömnapnén inte orsakas av strukturella problem. Viktminskning, minskad alkoholkonsumtion och sluta röka är viktigt.

Om sömnapnén är positionsberoende kan en ändring i sovställningen hjälpa till att hålla de övre luftvägarna fria.

Sömnapnéskenor kan rekommenderas vid bettproblem och kortisonmedicin vid täppt näsa.
Om sömnapné visar sig vara orsakad av strukturella problem kan kirurgiska ingrepp rekommenderas.

Måttlig till svår sömnapné behandlas i första hand med hjälp av en andningsapparat med positivt tryck (CPAP-apparat) som används under sömnen.
Vid apparatbehandling av sömnapné är det bra att komma ihåg att endast regelbunden användning av apparaten håller sömnapnébehandlingen i balans och du får optimal nytta av den. Om apparatbehandlingen avbryts försvinner de erhållna resultaten gradvis. Att uppnå bra behandlingsresultat ökar motivationen att använda apparaten.

Apparatbehandlingen av sömnapné ordineras alltid av en läkare som är specialiserad på sömnapné och det kräver regelbunden kontroll av apparaten hos en professionell inom hälsovården.
Vården av sömnapné på Eira sjukhus

Vården av sömnapné börjar med ett mottagningsbesök hos specialistläkaren

Om du misstänker sömnapné eller har typiska symtom för sömnapné skall du boka en mottagningstid till vår läkare som är specialiserad på vård av sömnapné.

På mottagningen kartlägger han dina symtom, rekommenderar behövliga undersökningar och ger därefter en diagnos på en eventuell sömnapné.

På Eira använder vi bland annat följande undersökningar för sömnlöshet och sömnapné:

• Nattpolygrafi – den främsta undersökningen för diagnostik av sömnapné och täppta luftvägar.
• Osler-undersökning – mäter vakenhetsgraden och förmågan att hållas vaken.
• Oximetri-undersökning – ger en indikation på eventuell sömnapné genom att följa med syrehalten i blodet och pulsen samt ger information om återhämtning.
• Laboratorieprov
• FirstBeat-välmåendeanalys – Registrerar faktorer som påverkar hälsa och återhämtning.

Läs mera om undersökningarna här.

CPAP-behandling är den huvudsakliga vårdmetoden för mellansvår- och svår sömnapné

Typiska symtom för sömnapné är att de övre luftvägarna blir förträngda under sömnen. Förträngningen sköts i allmänhet med hjälp av en övertrycksbehandling, d.v.s. en CPAP-behandling. Behandlingen sker med en CPAP-apparat, vars mask blåser, med ett litet tryck, rumsvarm luft in i andningsorganen. På så sätt hålls luftvägarna öppna den tid man sover.

Metoden är effektiv och för det mesta blir andningsuppehållen och uppvaknandet borta med hjälp av behandlingen och kroppens syrebalans hålls på en hög nivå. Sömn- och livskvaliteten förbättras betydligt och hälsoriskerna minskar.


Snark- och apnéskena

Snark- och apnéskenorna hjälper patienter som lider av snarkning och de med lindrig eller medelsvår sömnapné. Den av tandläkaren tillverkade skenan används under natten. Skenan för den nedre käken framåt och hindrar tungan att falla bakåt och täppa till luftvägarna.

Eiras specialister i öron-, näs- och strupsjukdomar bedömer ifall en snark- och apnéskena kan hjälpa dig.

Övriga vårdformer av sömnapné

Bantning

Om man lider av en lindrig sömnapné kan bantning vara en tillräcklig åtgärd. Motion, rätt kost och en god sömn skapar tillsammans förutsättningarna för en hälsosam livsföring. Med rätt sorts matvanor kan man påverka sömnkvaliteten. Kosten ger melatonin, serotonin och tryptofan, som är viktiga för att kroppen skall kunna reglera tillståndet mellan sömn och vakenhet.

På Eira får du hjälp med bantning av en näringsterapeut, Fetmaklinikens sjukskötare samt fysioterapeuter. På Eira kan du även få Personal Trainer-tjänster, om du behöver handledning och motivation för din träning. Motionen spelar en viktig roll även vid behandling av andra sömnproblem.

Specialist i ögon-, näs- och strupsjukdomar

En specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar undersöker och behandlar täppta luftvägar. Under CPAP-behandlingen torkar näsans slemhinnor och vid byte av fuktande droppar och mask kan det vara skäl att låta specialistläkaren kontrollera att täpptheten inte beror på t.ex. näspolyper.

Smärtkontroll

Olika smärttillstånd kan störa sömnen. Eiras ortopeder, och andra specialister undersöker på mottagningen vad dessa besvär möjligen beror på. Våra erfarna fysioterapeuter kan vara till hjälp för att lindra smärttillstånden på natten. Även akupunktur kan hjälpa mot smärta och till avslappning.


Vår läkare som är specialiserad på vård av sömnapné
Bachour_Adel.jpg Bachour Adel Specialläkare, snarkning och sömnapne Boka tid
Följande lediga tider
mån 3.6
16:30
30 min
Bachour_Adel.jpg
Bachour Adel
Specialläkare, snarkning och sömnapne
Eira läkarstation
mån 3.6
17:00
30 min
Bachour_Adel.jpg
Bachour Adel
Specialläkare, snarkning och sömnapne
Eira läkarstation
mån 3.6
17:30
30 min
Bachour_Adel.jpg
Bachour Adel
Specialläkare, snarkning och sömnapne
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Läs mera om Eira Sömnkliniks tjänster
Uniklinikka_mittaaminen_firsbeat_600x450.jpg

Sömnundersökningar

På Eira Sömnklinik undersöker man sömnlöshet, sömnproblem och sömnapné med flera olika metoder. Boka en mottagningstid till Sömnklinikens specialist. På mottagningen kartlägger man orsakerna till dina sömnproblem och ordinerar de lämpligaste undersökningarna just för dig.

Läs mer
Uniklinikka_uneton_nainen_20160822.jpg

Sömnlöshet och behandlingen av den

På Eira Sömnklinik sköter man sömnlöshet och sömnstörningar med hjälp av flera olika vårdmetoder. Boka en tid till den certifierade sömnskötarens mottagning eller vid behov kan du först ringa till Egenskötarens avgiftsbelagda telefonrådgivning på Eira Sömnklinik. Du får snabbt omfattande hjälp för dina problem.

Läs mer
Uniklinikka_auringonlasku_600x450.jpg

På sömnskötarens mottagning

När sömnproblemen börjar påverka det vardagliga livet, skall man söka hjälp. Med sömnskötarens hjälp kan man förbättra sömnen genom att lära sig nya tankesätt och nya tekniker.

Läs mer
Prislista
Eira Sömnklinik  Pris 
Telefonmottagning hos Sömnklinikens sjukskötare
Telefonmottagning 10 min.
Telefonmottagning 20 min.

25,00 €
35,00 €
Sömnskötarens, sömnlöshetsterapeutens mottagning, 60 min.  80,00 €
Mottagning hos specialist i sömnapné, 30 min 180,00 € 
Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen hemma
Inkl. apparatens bruksanvisning, behövlig utrustning samt analys utförd av specialistläkare
 348,00 €

Specialister

 
Bachour Adel, specialläkare, snarkning och sömnapne
Heikkilä Kirsti, sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare
Tanskanen Tuula, sömnlöshetsterapeut, sjukskötare
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande