Sömnapné

Vad är sömnapné?

Man talar om sömnapné då de övre luftvägarna förträngs under sömnen och orsakar återkommande andningsuppehåll, en störd nattsömn och trötthet under dagen.

Då hjärnan registrerar ditt andningsuppehåll, väcker den dig just så mycket att du drar in luft och får andningen i gång igen. Det här kan upprepas flera gånger under en natt och längden på uppehållet kan variera. Oftast kommer du inte själv inte ihåg att du vaknat under natten. Andningsuppehåll belastar kroppen och därför är det viktigt att sköta sömnapné.

Registrera de typiska symtomen för sömnapné

Ofta reagerar dina anhöriga över ditt ryckiga snarkande, som är det ljudliga symtomet för sömnapné.

Andra typiska symtom är:

• torrhet i munnen
• andningsuppehåll under sömn
• uppvaknande till en känsla av kvävning
• nattsvettning
• ökat behov av nattliga toalettbesök
• sömnlöshet
• huvudvärk på morgonen
• sträv hals
• en känsla av ständig trötthet, benägenhet att somna
• irritation
• minnesluckor
• koncentrationssvårigheter
• minskad sexlust

Om snarkandet orsakar problem eller om dina anhöriga har lagt märke till dina andningsuppehåll då du sover, skall du inte vänta med att boka en mottagningstid till specialistläkaren i sömnapné.

Varför är vården av sömnapné viktig?

En obehandlad sömnapné kan förknippas med många sjukdomar och den kan till och med orsaka dem. En obehandlad sömnapné kan försämra livskvaliteten och förkorta livstiden.

Nattliga andningsuppehåll belastar kroppen, speciellt hjärtat och hjärnan. En obehandlad sömnapné ökar risken för hjärninfarkt, typ 2 diabetes samt ökar risken för en förtida död. En obehandlad sömnapné är även en riskfaktor i arbeten som kräver ovillkorlig vaksamhet, så som yrkeschaufför eller flygare, och risken för trafikolyckor ökar hos personer som lider av sömnapné. Sömnapné hos gravida kvinnor kan vara en riskfaktor för fostret.

Vården av sömnapné på Eira sjukhus

Vården av sömnapné börjar med ett mottagningsbesök hos specialistläkaren

Om du misstänker sömnapné eller har typiska symtom för sömnapné skall du boka en mottagningstid till vår läkare som är specialiserad på vård av sömnapné.

På mottagningen kartlägger han dina symtom, rekommenderar behövliga undersökningar och ger därefter en diagnos på en eventuell sömnapné.

På Eira använder vi bland annat följande undersökningar för sömnlöshet och sömnapné:

• Nattpolygrafi – den främsta undersökningen för diagnostik av sömnapné och täppta luftvägar.
• Osler-undersökning – mäter vakenhetsgraden och förmågan att hållas vaken.
• Oximetri-undersökning – ger en indikation på eventuell sömnapné genom att följa med syrehalten i blodet och pulsen samt ger information om återhämtning.
• Laboratorieprov
• FirstBeat-välmåendeanalys – Registrerar faktorer som påverkar hälsa och återhämtning.

Läs mera om undersökningarna här.

CPAP-behandling är den huvudsakliga vårdmetoden för mellansvår- och svår sömnapné

Typiska symtom för sömnapné är att de övre luftvägarna blir förträngda under sömnen. Förträngningen sköts i allmänhet med hjälp av en övertrycksbehandling, d.v.s. en CPAP-behandling. Behandlingen sker med en CPAP-apparat, vars mask blåser, med ett litet tryck, rumsvarm luft in i andningsorganen. På så sätt hålls luftvägarna öppna den tid man sover.

CPAP-apparaten samlar data om sömnkvaliteten under natten. I apparaten lagras information bl.a. om antal andningsuppehåll och längden på sömnen.

Metoden är effektiv och för det mesta blir andningsuppehållen och uppvaknandet borta med hjälp av behandlingen och kroppens syrebalans hålls på en hög nivå. Sömn- och livskvaliteten förbättras betydligt och hälsoriskerna minskar.

CPAP-behandling; start och rådgivning på Eira

• Att börja en CPAP-behandling förutsätter alltid ett besök hos en specialistläkare.
• På basen av undersökningsresultaten bedömer specialistläkaren om det finns ett behov av att påbörja en CPAP-behandling och fastställer CPAP-apparatens inställningar så att den passar just dig. Med hjälp av apparatens minneskort   följer man med på distans hur behandlingen lyckas.
• Under ett mottagningsbesök hos Eira Sömnkliniks egenskötare får du prova och välja vilken CPAP-mask passar dig bäst.
• Du kan antingen hyra en CPAP-apparat eller köpa en egen.
• Efter fyra veckor bokar du tid för ett uppföljningsbesök till specialistläkarens mottagning, där han bedömer hur bra behandlingen har lyckats. Tillsammans planerar ni fortsatt vård.

Snark- och apnéskena

Snark- och apnéskenorna hjälper patienter som lider av snarkning och de med lindrig eller medelsvår sömnapné. Den av tandläkaren tillverkade skenan används under natten. Skenan för den nedre käken framåt och hindrar tungan att falla bakåt och täppa till luftvägarna.

Eiras specialister i öron-, näs- och strupsjukdomar bedömer ifall en snark- och apnéskena kan hjälpa dig.

Övriga vårdformer av sömnapné

Bantning

Om man lider av en lindrig sömnapné kan bantning vara en tillräcklig åtgärd. Motion, rätt kost och en god sömn skapar tillsammans förutsättningarna för en hälsosam livsföring. Med rätt sorts matvanor kan man påverka sömnkvaliteten. Kosten ger melatonin, serotonin och tryptofan, som är viktiga för att kroppen skall kunna reglera tillståndet mellan sömn och vakenhet.

På Eira får du hjälp med bantning av en näringsterapeut, Fetmaklinikens sjukskötare samt fysioterapeuter. På Eira kan du även få Personal Trainer-tjänster, om du behöver handledning och motivation för din träning. Motionen spelar en viktig roll även vid behandling av andra sömnproblem.

Specialist i ögon-, näs- och strupsjukdomar

En specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar undersöker och behandlar täppta luftvägar. Under CPAP-behandlingen torkar näsans slemhinnor och vid byte av fuktande droppar och mask kan det vara skäl att låta specialistläkaren kontrollera att täpptheten inte beror på t.ex. näspolyper.

Smärtkontroll

Olika smärttillstånd kan störa sömnen. Eiras ortopeder, och andra specialister undersöker på mottagningen vad dessa besvär möjligen beror på. Våra erfarna fysioterapeuter kan vara till hjälp för att lindra smärttillstånden på natten. Även akupunktur kan hjälpa mot smärta och till avslappning.


Vår läkare som är specialiserad på vård av sömnapné
Bachour_Adel.jpg Bachour Adel Specialläkare, snarkning och sömnapne Boka tid
Följande lediga tider
mån 28.11
16:30
30 min
Bachour_Adel.jpg
Bachour Adel
Specialläkare, snarkning och sömnapne
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.  Pris: 30 min / 180 €.
mån 28.11
18:30
30 min
Bachour_Adel.jpg
Bachour Adel
Specialläkare, snarkning och sömnapne
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.  Pris: 30 min / 180 €.
Visa följande lediga tider
Läs mera om Eira Sömnkliniks tjänster
Uniklinikka_mittaaminen_firsbeat_600x450.jpg

Sömnundersökningar

På Eira Sömnklinik undersöker man sömnlöshet, sömnproblem och sömnapné med flera olika metoder. Boka en mottagningstid till Sömnklinikens specialist. På mottagningen kartlägger man orsakerna till dina sömnproblem och ordinerar de lämpligaste undersökningarna just för dig.

Läs mer
Uniklinikka_uneton_nainen_20160822.jpg

Sömnlöshet och behandlingen av den

På Eira Sömnklinik sköter man sömnlöshet och sömnstörningar med hjälp av flera olika vårdmetoder. Boka en tid till den certifierade sömnskötarens mottagning eller vid behov kan du först ringa till Egenskötarens avgiftsbelagda telefonrådgivning på Eira Sömnklinik. Du får snabbt omfattande hjälp för dina problem.

Läs mer
Uniklinikka_auringonlasku_600x450.jpg

På sömnskötarens mottagning

När sömnproblemen börjar påverka det vardagliga livet, skall man söka hjälp. Med sömnskötarens hjälp kan man förbättra sömnen genom att lära sig nya tankesätt och nya tekniker.

Läs mer
Prislista
Eira Sömnklinik  Pris 
Telefonmottagning hos Sömnklinikens sjukskötare
Telefonmottagning 10 min.
Telefonmottagning 20 min.

20 €
35 €
Sömnskötarens mottagning, 60 min.  80 €
Mottagning hos specialist i sömnapné, 30 min 180 € 
Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen hemma
Inkl. apparatens bruksanvisning, behövlig utrustning samt analys utförd av specialistläkare
 331 €
Fpa ersättning 52 €

Specialister

 
Bachour Adel, specialläkare, snarkning och sömnapne
Heikkilä Kirsti, sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare
Tanskanen Tuula, sömnskötare, sjukskötare
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 20,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 8,90 €. Kanta-avgiften är 2,10 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande