Välkommen till Eira IBD-klinik!

Eira IBD-klinik är en ny klinik som specialiserat sig i vården av inflammatoriska tarmsjukdomar. Våra specialister inom olika medicinska områden kompletterar varandras kunnande, vi kan därför erbjuda dig den bästa möjliga vården. Hos oss får du lätt mottagningstid till specialistläkare eller legitimerad näringsterapeut.

Vi vill erbjuda dig ett förfaringssätt som passar dig bäst.

Orsakerna till den inflammatoriska tarmsjukdomen känner vi inte fullständigt till

Möjliga orsaker varför sjukdomen bryter ut:

  • Anlag: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom förekommer mera inom vissa släkten men sjukdomarna är inte ärftliga.
  • Avvikande reaktion i kroppens immunsysten
  • En yttre faktor i omgivningen
  • Rökning kan öka risken för Crohns sjukdom.

Symptom

Det är typiskt för både ulcerös kolit och Crohns sjukdom att symptomfria perioder växlar med perioder där sjukdomen är aktiv.
Ulcerös kolit och Crohns sjukdom förekommer i olika delar av tarmen även om de har liknande symptom.

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en sjukdom som förorsakar sårig inflammation i tjocktarmen och rektum dvs proktit.

Vanliga symptom är

  • krampaktig smärta i buken, vanligtvis på vänster sida
  • diarré
  • blodig eller slemmig avföring.

Dessutom kan patienterna lida av ökad tarmrörlighet, tryck att tömma tarmen, behov av att besöka toaletten även om ingen avföring finns, trötthet och kraftlöshet.

 

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom kan förekomma var som helst i mag-tarmkanalen.


Det är typiskt för sjukdomen att den förekommer antingen i tjocktarmen eller i tunntarmen eller i båda. Mycket sällan kan den förekomma också i magsäcken, matstrupen eller i munnen.
Sjukdomens förekomst i tarmens olika delar kan förorsaka olika symptom varför sjukdomens diagnostisering tar längre tid än diagnostisering av ulcerös kolit.

Vanliga symptom vid Crohns sjukdom

  • stark ihållande smärta vanligtvis till höger i nedre buken
  • svår kronisk diarré.

Ovanstående symptom uppstår speciellt efter måltiderna och är kraftigare och långvarigare än vid ulcerös kolit.

Dessutom kan blod i avföringen förekomma, känsla av att man behöver tömma tarmen, blod från ändtarmen, feber, dålig matlust, viktminskning, trötthet, sårnader i närheten av analöppningen eller i munnen. 

 

Diagnosticering av ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

Att kartlägga patientens symptom är en viktig del i diagnosticeringen. 
Dessutom bör laboratorieundersökningar göras för att konstatera en möjlig inflammation.

För att kunna ställa en rätt diagnos måste man ibland / ofta / alltid utföra en skopering av tjocktarmen dvs. koloskopi och möjligtvis skopering av mag-tarmkanalen. Vid behov kan skopering göras i lätt nedsövning dvs sedation för att säkerställa ett möjligast smärtfritt och lätt ingrepp.
I samband med skoperingen tas biopsier från tarmens slemhinna. 
Innan den slutliga diagnosen blir kvar måste läkaren utesluta övriga faktorer som kan förorsaka tarminflammationer (bl.a. helicobakterien). Detta undersöks ur avföringen.
 

Vårdmetoderna på Eira sjukhus

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom behandlas i första hand med medicinering. Dessutom gör näringsterapeuten upp en diet för att lätta symptomen.

Eftersom de inflammatoriska tarmsjukdomarna är långvariga och upprepas ofta behövs långvarig uppföljning och ofta även regelbunden medicinering.

I svåra fall måste man utföra en tarmoperation.

Inflammatoriska tarmsjukdomar kan man inte bota, men med medicinering och förändrad livsstil kan man ofta lindra symptomen.

 

Inflammatorisk tarmsjukdom eller irriterad tjocktarmen syndrom?

Med inflammatorisk tarmsjukdom förstår man en långvarig sjukdom i tarmen som förorsakar inflammation i tarmen och som även ibland skadar tarmens konstruktion. Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är inflammatoriska tarmsjukdomar.
Ibland förväxlas den inflammatoriska tarmsjukdomen med irriterad tjocktarmen syndrom eftersom symptomen ofta är samma (diarré, förstoppning). Vid irriterad tjocktarmen syndrom beror symptomen inte på sjukdomen utan på funktionella förändringar i tarmen.
Även vid irriterad tjocktarmen syndrom är det skäl att besöka en specialist. Läs mera om irriterad tjocktarmen syndrom. Läs mera om irriterad tjocktarmen syndrom.

Boka tid nu till Eira IBD-kliniks specialistläkare

Boka tid till IBD-klinikens specialistläkare behändigt via nätet.

Vi svarar även gärna på förfrågningar på adressen ibdklinik@eirasjukhus.fi.

 
Följande lediga tider
ons 14.8
09:30
30 min
Väänänen_Hannu.jpg
Väänänen Hannu
Specialist i inre medicin och gastroenterologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
ons 14.8
10:30
30 min
Väänänen_Hannu.jpg
Väänänen Hannu
Specialist i inre medicin och gastroenterologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
ons 14.8
11:00
30 min
Väänänen_Hannu.jpg
Väänänen Hannu
Specialist i inre medicin och gastroenterologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Specialisterna på Eira IBD-kliniken
Kangasniemi_Raisa.jpg Kangasniemi Raisa Näringsterapeut (föräldraledig) Boka tid
Väänänen_Hannu.jpg Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid
Läs mera om Eira Magklinik
Mag_klinik_600x450.jpg

Eira Magklinik

Lider du av diffusa symptom? Känner du dig svullen, har du ofta förstoppning eller diarré? Stressar du med magen eller får du halsbränna efter det du ätit? Vill du äntligen ta reda på vad dina besvär beror på? Eller har du fått en diagnos men vill veta mera och få råd. Eira Magklinikens specialister hjälper till att reda ut olika magbesvär.

Läs mer
Vatsan_tutkimus_600x450.jpg

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Lider du av svullen mage, som blir värre fram emot kvällen? Fungerar din tarm oregelbundet? Diffusa magsmärtor i olika delar av magen? Det kan vara fråga om irriterad tjocktarms syndrom. Besvären är inte farliga, men de är skäl att bota. Våra specialister på Eira Magklinik kartlägger magbesvären.

Läs mer
Gastro_refluksi_600x450.jpg

Refluxsjukdom

Har du halsbränna? En brännande känsla i övre delen av buken? Det kan vara fråga om en refluxsjukdom. Det är skäl att låta undersöka besväret, då det kan orsaka en inflammation i matstrupen. Boka tid till Eira Magklinik!

Läs mer
Gastro_leikkuri_tahystys_600x450.jpg

Skopier av mage och tarmar

Diffusa magbesvär? Det är skäl att undersöka besvären i god tid. Det lönar sig att uppsöka en sakkunnig läkare ifall besvären återkommer ofta eller nya besvär uppstår. Om man så önskar kan vi på Eira göra skoperingen i lätt narkos.

Läs mer
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande