Välkommen till Eira magklinik!

Det finns flera olika magbesvär och ofta kan orsakerna vara många, likaså lösningar. På Eira Magklinik blir du individuellt behandlad utgående just från din mage. Specialisterna på Eira Magklinik har flera års erfarenhet och en bred kunskap i problem som berör magen och tarmen. Våra specialister inom olika medicinska områden kompletterar varandras kunnande, vi kan därför erbjuda dig den bästa möjliga vården. Hos oss får du lätt mottagningstid till specialistläkare eller legitimerad näringsterapeut.

Du behöver inte oroa dig för undersökningarna. På Eira sjukhus kan vi skopera i lätt sövning dvs sedation.

Irriterad tarmsyndrom är ett s.k. funktionellt besvär

Irriterad tarmsyndrom är ett vanligt magproblem som förorsakar besvär. Det är två gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Syndromet kallas ibland för irriterad tjocktarmsyndrom (även colon irritable), men det är fråga om besvär i hela tarmen.

Syndromet är ett s.k. funktionellt tarmbesvär. Det kan hända att man inte ens i mycket omsorgsfulla undersökningar hittar något synbart fel, men tarmens normala funktion är ändå skadad och förorsakar företretliga och även smärtsamma besvär.

De flesta som besväras av syndromet har mera gaser i magen än normalt. Endel av patienterna har normal mängd gas i magen men tarmen drar sig samman och reagerar starkare på utdragningar i tarmväggen vilket förorsakar smärtor.

Besväret är inte farligt med förorsakar problem i det dagliga livet och därför är det skäl att få bot på besväret.

Typiska symptom

  • uppsvullen mage och gaser som blir värre mot kvällen
  • diffusa smärtor på olika sidor av magen
  • tarmen fungerar växlande, från lös mage till förstoppning
  • tarmen tömmer sig inte ordentligt

Symptomen förekommer omväxlande. Ibland har man ofta och smärtsamma symptom, och ibland kommer de mer sällan och är inte så smärtsamma.

Man kan inte påvisa när och hur irriterad tjocktarmsyndrom uppkommer.
Kvaliteten på födan påverkar i stor utsträckning på förekomsten av symptom. Och även psykiska faktorer ökar på symptomen, tarmen reagerar på spänning och nervositet. Även nedstämdhet påverkar tarmens funktion.


 

Undersökningar och vårdmetoder

Det är skäl att låta undersöka sig om du lider av ett nytt eller långvarigt tarmbesvär. 
På läkarens mottagning skingras onödig oro och elakartad sjukdom kan uteslutas. Läkaren bedömer behovet av en endoskopisk undersökning och andra undersökningar samt nyttan av dem.
Man behöver inte vara orolig för undersökningarna, på Eira sjukhus kan skoperingen göras i lätt nedsövning dvs sedation.

Irriterad tarmsyndrom kan ofta lindras med att undvika vissa födoämnen. Till detta får du hjälp av en näringsterapeut. Man kan även prova på medicinering. Medicin som minskar förstoppning och spasmer i tarmen kan lätta på symptomen. Vissa patienter får hjälp av psykologisk vård eller hypnos.


 

Våra specialister på Eira Magkliniken hjälper dig!

Specialisterna på Eira Magkliniken har flera års erfarenhet och ett brett kunnande av tarm- och bukproblem.
Våra specialister inom olika medicinska områden kompletterar varandras kunnande, vi kan därför erbjuda dig den bästa möjliga vården.

Eira Magklinikens specialister
Carpelan-Holmström_Monika.jpg Carpelan-Holmström Monika Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Hölttä_Marianna.jpg Hölttä Marianna Näringsterapeut Boka tid
Kangasniemi_Raisa.jpg Kangasniemi Raisa Näringsterapeut (föräldraledig) Boka tid
Pulkkinen_Piia.jpg Pulkkinen Piia Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Sundblom_Markus.jpg Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut Boka tid
Väänänen_Hannu.jpg Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid
tis 4.6
13:00
30 min
Väänänen_Hannu.jpg
Väänänen Hannu
Specialist i inre medicin och gastroenterologi
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Läs mera om Eira Magkliniks tjänster
Mag_klinik_600x450.jpg

Eira Magklinik

Lider du av diffusa symptom? Känner du dig svullen, har du ofta förstoppning eller diarré? Stressar du med magen eller får du halsbränna efter det du ätit? Vill du äntligen ta reda på vad dina besvär beror på? Eller har du fått en diagnos men vill veta mera och få råd. Eira Magklinikens specialister hjälper till att reda ut olika magbesvär.

Läs mer
IBDklinik_600x450.jpg

Eira IBD-KLINIK

Har du svår smärta i magen eller oupphörlig diarré utan orsak? Har du fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom IBD (Colitis ulcerosa eller Crohns sjukdom)? Hos oss får du snabbt hjälp i akuta och långvariga problem samt stöd i den pågående vården.

Läs mer
Gastro_refluksi_600x450.jpg

Refluxsjukdom

Har du halsbränna? En brännande känsla i övre delen av buken? Det kan vara fråga om en refluxsjukdom. Det är skäl att låta undersöka besväret, då det kan orsaka en inflammation i matstrupen. Boka tid till Eira Magklinik!

Läs mer
Artikkeli_gastro_potilas_600x450.jpg

Ofta frågade frågor om skopi av tjocktarmen

Skopi av tjocktarmen, d.v.s. koloskopi, behöver man inte vara rädd för och det finns ingen orsak att därför skjuta upp en undersökning. Eira Magklinikens specialist i gastroenterologisk kirurgi, Alexandre Santos, svarar på de vanligaste frågorna.

Läs mer
Gastro_leikkurin_hoitajat_600x450.jpg

Ofta frågade frågor om skopiering av magsäck

Skopiering av magsäck, d.v.s. gastroskopi behöver man inte vara rädd för och det finns ingen orsak att därför skjuta upp en undersökning. Eira magkliniks specialist i gastroenterologisk kirurgi, Shamel Ismail, svarar på de vanligaste frågorna.

Läs mer
Sisataudit_mbo_600x450.jpg

Näringsterapi

Den legitimerade näringsterapeuten betjänar sina kunder individuellt i olika frågor angående näring och ätande. Av hen får du pålitlig och tidsenlig information om näring och dess inverkan på välmående och hälsa, samt på vården av sjukdomar.

Läs mer
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande