vad är ålderssynthet?

Ålderssynthet betyder ett med åldern försämrat närseende, en förändring som drabbar alla förr eller senare. Ålderssynthet beror på att ögats lins och musklerna omkring tappar sin elasticitet, d.v.s. ögats förmåga att se skarpt på nära håll försämras med åldern. Ålderssynthet utvecklas väldigt individuellt, redan från 40 - 45 års ålder kan du börja märka en försämring av närsynen.

 

VAD ÄR EN LINSPOPERATION för ÅLDERSSYNTHET?

En linsoperation för ålderssynthet är en operation med vilken man byter ut ögats egna lins mot en multifokal lins. Med hjälp av operationen korrigerar man synfel så, att med båda ögonen kan se både långt och nära. Samtidigt korrigerar man eventuella brytningsfel.

Ingreppet är det samma som i en starroperation, men skillnaden är att i en starroperation placeras en monofokal lins i ögat medan man i en linsoperation för ålderssynthet placerar en multifokal lins i ögat.

 

för vem passar EN linsoperation för ålderssynthet?

En linsoperation för ålderssynthet passar speciellt bra för de personer som använder progressiva glasögon och som fyllt 45 år, då laseroperation inte mera är en lämplig operationsform och man vill se klart både nära och långt.

Om du från tonåren haft plusglasögon kan synen förändras med åren så, att ditt plus-värde stiger på grund av förändringen i närsynen och dina linser blir allt tjockare. I sådana fall kan en linsoperation vara ett bra alternativ för dig.

Efter en linsoperation för ålderssynthet kan det inte mera bildas starr vilket gör operationen lämplig för personer med begynnande gråstarr.

 

Noggrann förundersökning hos sjukhusoptikern FÖRE OPERATION

Före en linsoperation för ålderssynthet görs en heltäckande och grundlig 60 min. förundersökning av sjukhusoptikern.

Sjukhusoptikerns förundersökning för operationen inkluderar:

• Mätning av ögontrycket
• Kartläggning av ögonstatus
• Utredning av brytningsfel
• Undersökning av hornhinnan
• Bedömning av ögonens hälsotillstånd
• Vid behov fastställa styrkan på linserna

Dessutom görs vid behov en optisk tomografi av näthinnan (OCT).

På basen av undersökningen kartlägger man dina ögons hälsotillstånd och gör en bedömning ifall en linsoperation för ålderssynthet lämpar sig för dig.

Den opererande ögonkirurgen analyserar de gjorda förundersökningarna och ger en rekommendation över den lämpligaste operationsmetoden.

Ifall resultaten indikerar eventuella ögonsjukdomar, ordineras du till ögonläkarens mottagning.

Förundersökningen förbinder dig inte till att boka en operationstid.

 

EN TID TILL SJUKHUSOPTIKERNS FÖRUNDERSÖKNING FÖR EN ÖGONOPERATION BOKAR DU LÄTT VIA VÅR NÄTBOKNINGSTJÄNST HÄR

Observera att under en veckas tid innan förundersökningen kan kontaktlinser inte användas. I förundersökningen används ögondroppar som utvidgar pupillerna och gör synen suddig för resten av dagen.

 

LÅNG ERFARENHET OCH DE BÄSTA LINSALTERNATIVEN PÅ EIRA ÖGONKLINIK

Vi har gjort ögonoperationer i Helsingfors sedan 1996 och vi använder oss alltid av de nyaste metoderna och de nyaste linsalternativen. År av erfarenhet kombinerat med toppteknologi gör våra undersökningar och ögonoperationer trygga och kvalitativa.

 

Före linsoperation för ålderssynthet

Före operationen träffar du den opererande kirurgen. Tillsammans går ni igenom undersökningsresultaten och diskuterar den rekommenderade operationsmetoden.
Observera att under en veckas tid innan operation kan inte kontaktlinser användas.

Operationen

En linsoperation för ålderssynthet sker på samma sätt som en starroperation där ögonens egna linser ersätts med en ny lins. Under operationen sätts i båda ögonen en multifokal lins. Man kan operera ett friskt öga med ålderssynthet, eller ett öga som redan har starrförändringar.

Operationen är smärtfri, och man får åka hem strax efter operationen. Operationen tar 10 – 20 minuter och sjukledig är man i allmänhet 3 – 5 dagar.

Efter operationen

Efter operationen får du gå hem efter ca. en timme. Återhämtningen är snabb och synen klarnar stegvis inom de närmaste dagarna. Antibiotikadroppar används under några veckors tid. Behovet av sjukledighet är 3 – 7 dygn beroende på arbetet.

Efter operationen blir ögonen lätt torra, det känns som sand i ögonen och det kan svida. Det är i allmänhet övergående och de fuktande dropparna lindrar besvären. 


Synen efter en linsoperation för ålderssynthet

Resultaten av linsoperationer för ålderssynthet är utmärkta. Eftersom ögonens egna linser är utbytta sker inga ålderssynthetsförändringar mera.

Efter en linsoperation för ålderssynthet krävs rätt läsavstånd och bra belysning för att kunna se på nära håll. Även om operationen gör det möjligt att se nära och långt utan glasögon, kan det finnas situationer, speciellt i ett närarbete som kräver synskärpa, då glasögon hjälper en att se bäst.

Vid skymningsljus kan en del människor uppleva förändringar, som ljusnedbrytning, på grund av den progressiva linsens optiska egenskaper. Detta hindrar inte bilkörning i mörker.

Gråstarr kan inte längre bildas i de opererade ögonen. Hos en bråkdel av patienterna bildas s.k. efterstarr, vilket betyder att celler börjar föröka sig i ögatas bakre kammare och gör den grumlig. Det här gör synen suddig. Efterstarr går inte att förutspå före en operation. Efterstarr behandlar man med att öppna kammarens baksida med YAG-laser då synen normaliseras. Laserbehandlingen kan göras i samband med ett mottagningsbesök och kräver inga förberedelser eller någon eftervård.

Boka nu en tid till sjukhusoptikerns 60 min. förundersökning

Våra sjukhusoptiker kartlägger dina ögons hälsotillstånd med hjälp av omfattande undersökningar. Ögonkirurgen analyserar de gjorda undersökningarna och gör en bedömning ifall ålderssynthetsoperationen lämpar sig för dig. Förundersökningen förbinder dig inte till att boka en operationstid.

Förundersökning nu kostnadsfritt (värde 180 €). Inga övriga kostnader.

Under en veckas tid innan förundersökning eller operation kan kontaktlinser inte användas. I samband med undersökningen används ögondroppar som förstorar pupillerna och gör synen grumlig för resten av dagen.

Boka tid till optiker
Följande lediga tider
tis 26.10
09:00
20 min
Mäkinen Sirkku
Optiker
Eira läkarstation
Jälkitarkastus 6kk silmäleikkaus
tis 26.10
09:20
20 min
Mäkinen Sirkku
Optiker
Eira läkarstation
Jälkitarkastus 6kk silmäleikkaus
tis 26.10
09:40
20 min
Mäkinen Sirkku
Optiker
Eira läkarstation
Jälkitarkastus 6kk silmäleikkaus
Visa följande lediga tider
Eira sjukhus kirurger som utför linsoperationer för ålderssynthet
Mattila Jaakko Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Oksman Petri Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Prislista
Ögonoperation för ålderssynthet

Pris

Optikerns förundersökning , 60 min. ERBJUDANDE
inkl. ögonkirurgens bedömning

nu 0 € (värde 180 €)

 Ingrepp: Pris
Eiras Hälsokonto*
Laseroperation Blended Vision NYTT!
1980 € /öga
168,90 € /mån.
Linsoperation med multifokal lins
2490 € /öga
 211,40 € /mån
Linsoperation med multifokal lins för brytningsfel 3290 € /öga
278,10 € /mån
Eftergranskning Pris  
1 mån efter operationen hos ögonläkare 100-150 €  
6 mån efter operationen hos optiker 61 €   

Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, utom vid kostnadsfri förundersökning.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande