Kukkonen Kirsi-Tiina

Ögonkirurg
Examen:Medicine licentiat, Kuopio universitet Specialist i ögonsjukdomar 2002, ögonkirurgi
Specialiteter:Ögonkirurgi, Ögonläkare, ögonsjukdomar
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Mottagningsverksamhet på Eira: gråstarr- och linskirurgi.
Tjänster:ICL operation
Lasik laseroperation
Linsoperation för ålderssynthet
SMILE laseroperation
Starr
Starroperation
Starroperation med HNS-servicesedel
Ögonläkarens mottagning
Ögonkirurgi
Ögonläkare, ögonsjukdomar
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

tis 6.4
09:30
30 min
Kukkonen Kirsi-Tiina
Ögonkirurg
Eira läkarstation