Kukkonen Kirsi-Tiina

Ögonkirurg
Examen:Medicine licentiat, Kuopio universitet Specialist i ögonsjukdomar 2002, ögonkirurgi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Mottagningsverksamhet på Eira: gråstarr- och linskirurgi.
Specialiteter:Ögonkirurgi, Ögonläkare, ögonsjukdomar
Tjänster:ICL operation
Lasik laseroperation
Linsoperation för ålderssynthet
SMILE laseroperation
Starr
Starroperation
Starroperation med HNS-servicesedel
Ögonläkarens mottagning
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

mån 21.6
09:00
30 min
Kukkonen Kirsi-Tiina
Ögonkirurg
Eira läkarstation