Kukkonen Kirsi-Tiina

Ögonkirurg
Examen:Medicine licentiat, Kuopio universitet Specialist i ögonsjukdomar 2002, ögonkirurgi
Specialiteter:Ögonkirurgi, Ögonsjukdomar
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Mottagningsverksamhet på Eira: gråstarr- och linskirurgi.
Tjänster:ICL operation
Lasik laseroperation
Linsoperation med multifokala linser
SMILE laseroperation
Starr förundersökning hos ögonläkare
Starroperation
Starroperation med HNS-servicesedel
Ögonläkarens mottagning
Ögonkirurgi
Ögonsjukdomar
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

ons 12.2
09:00
30 min
Kukkonen Kirsi-Tiina
Ögonkirurg
Eira läkarstation