ICL alternativ till laseroperation

Med ICL avser man en lins som är lik en mjuk kontaktlins som i operationen placeras mellan den egna linsen och regnbågshinnan så att den del av linsen som korrigerar brytningsfelet läggs på pupillen. Linsen anpassar sig helt i ögat och man märker den inte alls. ICL är ett bra alternativ ifall brytningsfelet är stort och hornhinnan speciellt tunn.

Pupillen är den bästa platsen för korrigering av stor närsynthet. I excimerlaseroperationen måste hornhinnan korrigeras vid stor närsynthet eftersom hornhinnans tjocklek (ca 0,5 mm) inte gör det möjligt att lägga en 6,0 mm bred optisk del på hornhinnan. Således erbjuder ICL den bästa bildskärpan vid stor närsynthet.

Den schweiziska läkemedelsfabriken STAAR tillverkar ICL-linsen av collamer, som är ett mjukt och lätt vävnadsvänligt patenterat material.

Linsen i pupillen är mycket tunn, tjockleken 50 tusendedels millimeter. I pupillen är linsen belägen så att den inte rör ögats egen lins.
 

Till ICL-operation via förundersökning

Inför ICL-operationen genomgår du på Eira sjukhus en förundersökning av ögonen där man kontrollerar ögonens lämplighet för en ICL-operation. I förundersökningen mäts ögats brytningskraft, ögontrycket, hornhinnans krökning, ögonbottens tillstånd och ögonmåtten. Den kostnadsfria förundersökningen förpliktar dig inte att boka tid för ögonoperation.

Om undersökningen visar att en ICL-linsoperation är möjlig, bokar vi en avgiftsbelagd mottagningstid hos den opererande ögonkirurgen. Hen analyserar de av sjukhusoptikern gjorda undersökningarna och säkerställer hälsan för dina ögon. Efter förundersökningen beställer vi från fabriken en ICL-lins som är gjord för dina ögon. När vi vet leveransdatumet kommer vi överens om en operationstid med ögonkirurgen.

Hur ICL-operationen går till

Operationen görs några veckor efter förundersökningen. Den görs i lokalbedövning och räcker ca en halv timme.


1. I ögat görs en 3 mm:s snitt som sluter sig utan stygn
2. ICL placeras mellan linsen och regnbågshinnan.
3. Ca två timmar efter operationen får du gå hem.


Den första kontrollen är på morgonen följande dag. Efter detta tre gånger under det första året och därefter kontrolleras dina ögon årligen.

 

Operationens risker

Efter en ICL-operation kan komplikationer uppstå, såsom inflammation i ögat, ögontrycket höjs eller grå starr uppstår. Dessa besvär är ovanliga men alltid möjliga. Därför är det skäl att låta kontrollera sina ögon regelbundet. Efter ICL-operationen skrivs sjukledighet ut för två veckor, du måste droppa ögondroppar med antibiotika under två veckors tid i det opererade ögat.

Populär metod med flera års erfarenhet

ICL har använts i världen redan från år 1993 då de första ICL inopererades i människoögon. Därefter har ICL opererats på tiotusentals personer och mängden ökar hela tiden.

ICL-ögonkirurgerna på Eira sjukhus har avlagt behövliga internationella examen och ICL-operationerna är nu inom räckhåll för alla.
 

Boka en tid till optikerns kostnadsfria förundersökning

Våra sjukhusoptiker kartlägger dina ögons hälsa med hjälp av omfattande undersökningar och utreder om ICL passar dina ögon.

Den avgiftsfria förundersökningen förpliktar dig inte att boka en tid till operation.

 Kontaktlinser får inte användas en vecka före förundersökningen eller behandlingen. Under förundersökningen får du ögondroppar som utvidgar pupillerna, vilket tillfälligt försvårar närsynen och gör att ögonen är mer ljuskänsliga

Boka tid till optiker
Följande lediga tider
Idag
09:45
1 h 0 min
Ylinen_Kirsi.jpg
Ylinen Kirsi
Optiker
Eira läkarstation
Esitutkimus silmäleikkausta varten
Idag
13:45
1 h 0 min
Hirvo_Sanni.jpg
Hirvo Sanni
Optiker
Eira läkarstation
Esitutkimus silmäleikkausta varten
Visa följande lediga tider
Eira sjukhus ögonkirurger som utför ICL-operationer
Kukkonen_Kirsi-Tiina.jpg Kukkonen Kirsi-Tiina Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Prislista
ICL inopererad kontaktlins Pris Eiras Hälsokonto*
Optikerns förundersökning inkl. ögonkirurgens bedömning
0 €
ICL-operation
2994,00 €/öga 256,50 €/mån
ICL-operation med torisk lins 3678,00 €/öga 313,50 €/mån

Eftergranskning

Pris
 
1 mån efter operationen hos ögonläkaren 140,00–180,00 €  
6 mån efter operationen hos optiker 68,00 €  

Specialister
   
Kukkonen Kirsi-Tiina, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg    

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande