ICL alternativ till laseroperation

Med ICL avser man en lins som är lik en mjuk kontaktlins som i operationen placeras mellan den egna linsen och regnbågshinnan så att den del av linsen som korrigerar brytningsfelet läggs på pupillen. Linsen anpassar sig helt i ögat och man märker den inte alls. ICL är ett bra alternativ ifall brytningsfelet är stort och hornhinnan speciellt tunn.

Pupillen är den bästa platsen för korrigering av stor närsynthet. I excimerlaseroperationen måste hornhinnan korrigeras vid stor närsynthet eftersom hornhinnans tjocklek (ca 0,5 mm) inte gör det möjligt att lägga en 6,0 mm bred optisk del på hornhinnan. Således erbjuder ICL den bästa bildskärpan vid stor närsynthet.

Den schweiziska läkemedelsfabriken STAAR tillverkar ICL-linsen av collamer, som är ett mjukt och lätt vävnadsvänligt patenterat material.

Linsen i pupillen är mycket tunn, tjockleken 50 tusendedels millimeter. I pupillen är linsen belägen så att den inte rör ögats egen lins.
 

Till ICL-operation via förundersökning

Före operationen gör vi en förundersökning, där ögonen mäts för att utreda om en ICL-operation är lämplig samt väljer den bästa behandlingsmetoden för korrigering av brytningsfelet.

I förundersökningen mäts ögontrycket, undersöks hornhinnans krökning och ögonbottnen samt med ultraljud mäts ögonens mått.

Efter förundersökningen beställer vi från fabriken en ICL-lins som är gjord för dina ögon. När vi vet leveransdatumet kommer vi överens om en operationstid med ögonkirurgen.

Hur ICL-operationen går till

Operationen görs några veckor efter förundersökningen. Den görs i lokalbedövning och räcker ca en halv timme.


1. I ögat görs en 3 mm:s snitt som sluter sig utan stygn
2. ICL placeras mellan linsen och regnbågshinnan.
3. Ca två timmar efter operationen får du gå hem.


Den första kontrollen är på morgonen följande dag. Efter detta tre gånger under det första året och därefter kontrolleras dina ögon årligen.

 

Operationens risker

Efter en ICL-operation kan komplikationer uppstå, såsom inflammation i ögat, ögontrycket höjs eller grå starr uppstår. Dessa besvär är ovanliga men alltid möjliga. Därför är det skäl att låta kontrollera sina ögon regelbundet. Efter ICL-operationen skrivs sjukledighet ut för två veckor, du måste droppa ögondroppar med antibiotika under två veckors tid i det opererade ögat.

Populär metod med flera års erfarenhet

ICL har använts i världen redan från år 1993 då de första ICL inopererades i människoögon. Därefter har ICL opererats på tiotusentals personer och mängden ökar hela tiden.

ICL-ögonkirurgerna på Eira sjukhus har avlagt behövliga internationella examen och ICL-operationerna är nu inom räckhåll för alla.
 

Boka nu en tid till optikerns kostnadsfria förundersökning!

Kom och låt utreda om ICL passar dina ögon. Under förundersökningen mäter och fotar sjukhusoptikern dina ögon med olika instrument för att utreda vilken behandlingsmetod som passar dig bäst.

Kontaktlinser får inte användas en vecka före förundersökningen eller behandlingen. Under förundersökningen får du ögondroppar som utvidgar pupillerna, vilket tillfälligt försvårar närsynen och gör att ögonen är mer ljuskänsliga. Förundersökningen tar en timme i anspråk.

Boka tid till optiker
Följande lediga tider
tor 1.12
10:30
1 h 0 min
Valonen_Emilia.jpg
Valonen Emilia
Optiker
Eira läkarstation
Esitutkimus silmäleikkausta varten
Visa följande lediga tider
Eira sjukhus ögonkirurger som utför ICL-operationer
Kukkonen_Kirsi-Tiina.jpg Kukkonen Kirsi-Tiina Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Oksman_Petri.jpg Oksman Petri Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Prislista
ICL inopererad kontaktlins Pris Eiras Hälsokonto*
Optikerns förundersökning inkl. ögonkirurgens bedömning
0 € (värde 180 €)  
ICL-operation
2994 €/öga 253,40 €/mån
ICL-operation med torisk lins 3678 €/öga 310,40 €/mån

Eftergranskning

Pris
 
1 mån efter operationen hos ögonläkaren 100-150 €  
6 mån efter operationen hos optiker 61 €  

Specialister
   
Kukkonen Kirsi-Tiina, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Oksman Petri, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
   

Poliklinikavgift på 20,90 € och Kanta-avgift på 2,10 € tillkommer, utom vid kostnadsfri förundersökning.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande