Välkommen till Eira magkliniken!

Magbesvären är mycket vanliga. Ungefär 20% av finländarna lider av olika magbesvär.
Det finns flera olika typer av magbesvär och ofta kan orsakerna vara många, likaså lösningar. Ibland kan besvären vara kortvariga, men ifall de pågår länge är det skäl att kontakta en sakkunnig. På Eira Magkliniken blir du individuellt behandlad utgående just från din mage.

Specialisterna på Eira Magkliniken har flera års erfarenhet och en bred kunskap i problem som berör magen och tarmen. Våra specialister inom olika medicinska områden kompletterar varandras kunnande, och därför kan vi erbjuda dig den bästa möjliga vården. Hos oss får du lätt en mottagningstid till specialistläkare eller till en legitimerad näringsterapeut. På Eira sjukhus finns också separat IBD-klinik.

Du behöver inte oroa dig för undersökningarna. På Eira sjukhus kan vi skopera i lätt sövning dvs sedation.

Våra specialister på Eira Magkliniken hjälper dig!
Carpelan-Holmström_Monika.jpg Carpelan-Holmström Monika Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Hölttä_Marianna.jpg Hölttä Marianna Näringsterapeut Boka tid
Ismail_Shamel.jpg Ismail Shamel Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Juuti_Anne.jpg Juuti Anne Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Pulkkinen_Piia.jpg Pulkkinen Piia Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Saarinen_Tuure.jpg Saarinen Tuure Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Santos_Alexandre.jpg Santos Alexandre Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Scheinin_Tom.jpg Scheinin Tom Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Sundblom_Markus.jpg Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut Boka tid
Väänänen_Hannu.jpg Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid
Läs mera
Gastro_leikkuri_tahystys_600x450.jpg

Skopier av mage och tarmar

Diffusa magbesvär? Det är skäl att undersöka besvären i god tid. Det lönar sig att uppsöka en sakkunnig läkare ifall besvären återkommer ofta eller nya besvär uppstår. Om man så önskar kan vi på Eira göra skoperingen i lätt narkos.

Läs mer
Artikkeli_gastro_potilas_600x450.jpg

Ofta frågade frågor om skopi av tjocktarmen

Skopi av tjocktarmen, d.v.s. koloskopi, behöver man inte vara rädd för och det finns ingen orsak att därför skjuta upp en undersökning. Eira Magklinikens specialist i gastroenterologisk kirurgi, Alexandre Santos, svarar på de vanligaste frågorna.

Läs mer
Gastro_leikkurin_hoitajat_600x450.jpg

Ofta frågade frågor om skopiering av magsäck

Skopiering av magsäck, d.v.s. gastroskopi behöver man inte vara rädd för och det finns ingen orsak att därför skjuta upp en undersökning. Eira magkliniks specialist i gastroenterologisk kirurgi, Shamel Ismail, svarar på de vanligaste frågorna.

Läs mer
Vatsan_tutkimus_600x450.jpg

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Lider du av svullen mage, som blir värre fram emot kvällen? Fungerar din tarm oregelbundet? Diffusa magsmärtor i olika delar av magen? Det kan vara fråga om irriterad tjocktarms syndrom. Besvären är inte farliga, men de är skäl att bota. Våra specialister på Eira Magklinik kartlägger magbesvären.

Läs mer
Gastro_refluksi_600x450.jpg

Refluxsjukdom

Har du halsbränna? En brännande känsla i övre delen av buken? Det kan vara fråga om en refluxsjukdom. Det är skäl att låta undersöka besväret, då det kan orsaka en inflammation i matstrupen. Boka tid till Eira Magklinik!

Läs mer
Sisataudit_mbo_600x450.jpg

Näringsterapi

Den legitimerade näringsterapeuten betjänar sina kunder individuellt i olika frågor angående näring och ätande. Av hen får du pålitlig och tidsenlig information om näring och dess inverkan på välmående och hälsa, samt på vården av sjukdomar.

Läs mer
Katkaisu_puhdas_ilma_600x450.jpg

Hypnoterapi

Medicinsk hypnoterapi är psykoterapi som använder sig av hypnosmetoder. I modern hypnoterapi används dessutom metoder som är mer bekanta inom psykisk träning och coaching. Särdrag och som särkskild styrka för hypnoterapi ligger metodens sätt att utnyttja människans känsla för suggestion och att förstå dess påverkan, både som upprätthållare och eliminerare av symptom.

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Gastroenterologiska sjukdomar och operationer

På Eira sjukhus får du snabb hjälp mot mag- och tarmbesvär. Våra erfarna läkare undersöker dina symptom och utför bråck-, gall- och tarmoperationer samt andra gastrokirurgiska ingrepp så som mag- och tarmskopier.

Läs mer
IBDklinik_600x450.jpg

Eira IBD-KLINIK

Har du svår smärta i magen eller oupphörlig diarré utan orsak? Har du fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom IBD (Colitis ulcerosa eller Crohns sjukdom)? Hos oss får du snabbt hjälp i akuta och långvariga problem samt stöd i den pågående vården.

Läs mer
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande