Med en ålderssynthetsoperation kan man bli av med glasögonen 

Då man blir äldre blir linsen i ögat stelare och dess förmåga att ändra form försämras, vilket gör det svårare att se på nära håll.

”Synproblem orsakade av ålderssynthet kan minskas med operation, där ögats egen lins ersätts med en konstgjord lins, säger ögonkirurg Sakari Suominen. Han har utfört intraokulära operationer sedan 2005.

I en ålderssynthetsoperation sätts en special lins i ögat. Den möjliggör skarp syn nära, långt och på mellanliggande avstånd och korrigerar vid behov brytningsfel.

”Majoriteten av de som opereras blir helt av med glasögonen. En del kan behöva glasögon i situationer där man behöver se bra, t.ex. i ett arbete som kräver speciell precision på nära håll."

Linssileikkaus-haastattelu_2024-02_3.jpg
Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Sakari Suominen

”Vännerna hade rätt: livet utan glasögon är lättare.

Min närsyn försämrades med fart

Normalt söker man sig till en ålderssynthetsoperation då man är över 50 år. Marika Nikunens ögon opererades då hon var 55 år.

”Min närsyn försämrades med en sådan fart, att mina progressiva glasögon inte hann med.”

Texten på telefonen och på datorskärmen och siffrorna på butikens fruktvåg var för små för Marika. Marika behövde tre par glasögon i vardagen: ett par för närseende, ett par för arbetandet vid dator och ett par för bilkörning.

”Då jag for iväg hemifrån måste jag alltid försäkra mig om, att jag hade med mig glasögonen.”


i ett linsopererat öga utvecklas inte starr

Marika har vänner och bekanta, vars ålderssyn har korrigerats med en linsoperation med hjälp av progressiva linser. De uppmuntrade Marika att gå in för samma ingrepp: en vardag utan glasögon är lättare. Operationen skulle vara till nytta även för framtiden: en del av patienterna väljer att gå in för en operation med progressiva linser i det skedet då en starrbehandling börjar vara aktuell.

”Till skillnad från efter laseroperation som används för att korrigera brytningsfel, kan det inte bildas starr efter en linsoperation för ålderssynthet”, säger Sakari Suominen


En omsorgsfull förundersökning är en viktig del av vården

Korrigering av ålderssynthet med en linsoperation kan göras endast till ett friskt öga. I ögonbotten får inte finnas något som försämrar synskärpa eller kvalitet.

”Före linsoperationen gör sjukhusoptikerna en grundlig undersökning av ögonen. Efter det undersöker specialistläkaren ögonen med mikroskop och går igenom resultaten av sjukhusoptikerns undersökning ”, berättar Sakari Suominen.

Förundersökningen är avgiftsfri, och den berättar om operationen är lämplig för patienten. ”I förundersökningen går man även grundligt igenom patientens personliga önskemål och väljer ut en lämplig progressiv lins”.

 

Med val av lins minskar man olägenheter

Linser som används i en linsoperation skiljer sig från varandra genom olika egenskaper. Med hjälp av förundersökningen och genom att intervjua patienten kommer man fram till en lämplig lins. Till exempel en person, som kör mycket i mörker behöver en annorlunda lins än en person som använder allmänna färdmedel och bor i tätort.

De progressiva linserna befriar från glasögonen, men de kan förändra mörkersynen, berättar Sakari Suominen.

Med en lins med större skärpedjup eller EDOF-lins förblir synen i svagt ljus bra, men den ser inte alls lika tydligt på riktigt nära håll som med en progressiv lins. Läsglasögon kan behövas för speciell precision på nära håll."

 

Operationen är snabb och smärtfri

En linsoperation som görs på grund av ålderssynthet motsvarar tekniskt sett en starroperation. Ögats egen lins avlägsnas från kapselpåsen som omger den, och en specialtillverkad progressiv lins sätts på plats. Det behövs inga stygn i ögat.

"För en operation av två ögon reserverar man en timme tid. Själva ingreppet tar vanligtvis en halvtimme, säger Sakari Suominen.

Om man önskar kan man få en avslappnande premedicinering. Vid behov kan operationen även utföras under narkos. Enligt Marika gick ingreppet snabbt och smärtfritt.

"Jag går hellre till en linsoperation än en tandläkare."

 

”Jag ser otroligt bra”

Under operationsdagen var Marikas syn ännu lite dimmig, men den klarnade på en dag. Hon förstod först efter operationen hur mycket ingreppet påverkade hennes syn.

”Gråa höstdagar blev ljusare och nu kan jag läsa även den minsta texten på förpackningar. Jag ser otroligt bra.”

Det finns en sak mindre att komma ihåg under vardagsmorgnar, när Marika inte mera behöver komma ihåg glasögonen.

”Mina vänner hade rätt: livet utan glasögon är lättare.”

 

Linssileikkaus-haastattelu_2024-02_2.jpg
Efter sjukhusoptikerns omfattande förundersökning undersöker den opererande kirurgen ögonen ännu med mikroskåp. Intervju och skribent Virve Järvinen.

Boka en 60 min tid till sjukhusoptikerns förundersökning

Våra sjukhusoptiker kartlägger dina ögons hälsa med hjälp av omfattande undersökningar.

Om undersökningsresultaten visar att en ålderssynthetsoperation är möjlig, bokas en avgiftsbelagd mottagningstid hos den opererande ögonkirurgen.
Ögonkirurgen analyserar undersökningsresultaten, bestämmer dina ögons hälsotillstånd och bedömer vilken metod som passar dig bäst.

Den avgiftsfria förundersökningen hos optikern förbinder dig inte till operation.

Under en veckas tid före förundersökning eller operation får kontaktlinser inte användas. I undersökningen används ögondroppar, som förstorar pupillerna och gör synen grumlig för resten av dagen.

Boka tid till förundersökning
Läs mera
Artikkeli_Linssileikkaus_2022-11-A.jpg
En linsoperation för ålderssynthet förverkligade seglarens dröm

Seglaren Ville Norra vet att glasögon och saltvatten är en dålig kombination. Med en ålderssynthets operation blev Ville av med glasögonen. Nu kan han i lugn och ro fokusera på seglingen.

Läs mer
Linssileikkaus_PPP_600x450.jpg
Linsoperationen förbättrade oerhört min livskvalitet

På Eira sjukhus gjordes en linsoperation åt Pirkka-Pekka Petelius i vilken man gjorde flera korrigeringar på en gång. Operationen, som förbättrade synen märkbart, gav också tillbaka färgerna.

Läs mer
Optikon-esitutkimus_ville_2023-03.jpg
Ofta frågade frågor om ålderssynthetsoperation, d.v.s. linsoperation.

Vad är en ålderssynthetsoperation? Gör den ont? Blir jag av med glasögonen? Eira sjukhus optometrist Leea Hotti, svarar på de vanligaste frågorna.

Läs mer
Silmä_ikänäkö-linssileikkaus_2023-11.jpg
Linsoperation för ålderssynthet

Med åldern försämras i allmänhet närseendet och det kallas för ålderssynthet. Med en linsoperation för ålderssynthet blir du av med dina progressiva glasögon. Hos oss är du i trygga och sakkunniga händer. Vi har gjort ögonoperationer från år 1996 och vi använder oss alltid av de nyaste linsalternativen.

Läs mer
Optikko_Emilia_600x450.jpg
Optikerns förundersökning för ögonoperation

Boka en tid till sjukhusoptikerns omfattande förundersökning. I förundersökningen kartlägger optikern dina ögons hälsotillstånd och synförmåga samt utreder vilken operationsform som lämpar sig bäst för dig. Förundersökningen förbinder dig inte till en operation.

Läs mer