Metabola syndromet

Metabolt syndrom (MBO) betyder ett tillstånd där en person har samtidigt flera störningar i ämnesomsättningen som är skadliga för hälsan.
Vid metabolt syndrom har personen en störning i blodsockernivån, blodfetter och blodtryck samtidigt.
MBS kan vara symtomlöst i flera år. Det mest uppenbara tecknet på metabolt syndrom är bukfetma. Att själv mäta sitt midjemått är ett bra och användbart självtest.

Bukfetma

När man går upp i vikt är det främst ärftligheten som reglerar var överflödigt fett samlas på kroppen, inne i bukhålan eller någon annanstans. Därtill påverkas bukfetman av ens livsstil, så som matvanor, rökning, alkoholanvändning, träning och stress.

Vid bukfetma samlas övervikt mer än vanligt i mellankroppen. Största delen av det överflödiga fettet, visceralt fett, samlas inuti bukhålan, mellan tarmarna och de inre organen samt inuti levern.

Visceralt fett samlas vanligtvis hos överviktiga personer, men ibland kan även normalviktiga personer ha bukfetma.
Mängden visceralt fett, mäts i en Inbody-mätning.

Visceralt fett orsakar insulinresistens, det vill säga insulinets effekt i vävnaderna försvagas.

Vid insulinresistens försvagas förmågan hos muskler, lever och fettvävnader att ta emot glukos från blodomloppet. Insulinresistens ökar blodsockernivån och blodtryck. Dessutom aktiverar det blodets koaguleringssystem och ändrar förhållandet mellan fetter i blodet.
Dessa förändringar ökar särskilt risken för artärsjukdomar, njursvikt, blodproppar och giktattacker.

Patienter med metabolt syndrom har en ökad risk för artärsjukdom. Personer med metabolt syndrom löper 2–3 gånger högre risk för hjärt-kärlsjukdomar än friska personer. Risken för att insjukna i typ 2-diabetes är också betydligt högre än hos friska personer.

Därtill har depression och minnesstörningar visats vara ofta förknippade med MBO.

Vilka är kriterierna för metabolt syndrom?

Vid diagnostisering av metabolt syndrom används internationellt definierade kriterier:

  • midjemått (rekommendation för män < 100 cm, kvinnor < 90 cm)
  • triglycerider, dvs. blodets fetthalt (rekommendation ≤ 1,7 mmol/l)
  • HDL, mängden s.k. bra kolesterol (rekommendation ≥ 1,0 mmol/l för män, ≥ 1,3 mmol/l för kvinnor)
  • blodtryck (rekommendation under 130/85)
  • fasteblodsocker (rekommendation < 5,6 mmol/l)

Om tre av de ovanstående villkoren uppfylls kallas tillståndet för metabolt syndrom.

Metabola syndromet kan exponera personen för olika sjukdomar som:

  • hjärt-kärlsjukdomar,
  • typ 2-diabetes och
  • fettlever.


Hur behandlas metabolt syndrom?

Uppkomsten av metabolt syndrom påverkas av både livsstil och ärftlighet.

Ett bra behandlingsresultat kräver ett nära samarbete mellan läkare och patient.

Den primära behandlingen för bukfetma är bantning, då fettvävnad minskar mer i bukhålan än den under huden. Därtill minskar fettmängden effektivt från levern. En läkemedelsfri behandling bygger på att minska energiintaget till det faktiska behovet. Näringsrekommendationerna bör basera sig på medicinska forskningsbevis.

Ökad motionering spelar en viktig roll för behandlingens framgång.

Om läkemedelsfri behandling inte ger resultat kan en del av de metabola syndrombesvären behandlas med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen är individuell och bygger på bra vård av delorsakerna till de metabola störningarna.

Under uppföljningsbesöken utvärderar man behandlingens verkan och hur kroppen fungerar för att optimera livskvaliteten och livslängden. Hos en del patienter kan läkemedelsbehandlingar reduceras, till och med avslutas helt och hållet, utan att risken för komplikationer av artärsjukdomar ökar. I sådana fall har patienterna kommit till insikt om betydelsen av en livsstilsförändring.

Specialister inom metabolt syndrom
Eriksson_Johan.jpg Eriksson Johan Specialist i allmänmedicin och inremedicin Boka tid
Karhiaho-Iiro.jpg Karhiaho Iiro Specialist i inremedicin Boka tid
Karjanlahti_Nina.jpg Karjanlahti Nina Specialist i inremedicin Boka tid
Niskanen_Leo4.jpg Niskanen Leo Specialist i endokrinologi och inremedicin Boka tid
Pietiläinen_Kirsi.jpg Pietiläinen Kirsi Specialist i inremedicin
Saraheimo_Markku.jpg Saraheimo Markku Specialist i inremedicin, Diabetolog  Boka tid
Tötterman_Karl_Johan.jpg Tötterman Karl Johan Specialist i inremedicin och kardiologi Boka tid
Väänänen_Hannu.jpg Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid

Boka nu tid till specialist

På Eira sjukhus läkarstation kan vi utreda möjligheten till metabolt syndrom, inleda förebyggande åtgärder för att garantera en god livskvalitet samt erbjuda långtidsuppföljning enligt vårdrekommendationerna.

Detta allmänna hälsoproblem är lätt att diagnostisera. Vanligtvis behöver man bara mäta midjemåttet med måttband och mäta blodtrycket samt utreda patientens fettprofil och genetiska disposition för hjärt- och kärlsjukdomar.

Följande lediga tider
mån 24.6
09:30
30 min
Tötterman_Karl_Johan.jpg
Tötterman Karl Johan
Specialist i inremedicin och kardiologi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Inremedicin Pris 
Mottagningsbesök, 30 min.
från 152 €
Mottagningsbesök, 60 min.  från 210 €

Specialister
 

Eriksson Johan, specialist i allmänmedicin och inremedicin
Karhiaho Iiro, specialist i inremedicin
Karjanlahti Nina, specialist i inremedicin
Niskanen Leo, specialist i endokrinologi och invärtes medicin
Pietiläinen Kirsi, specialist i inremedicin
Saraheimo Markku, specialist i inremedicin, Diabetolog
Tötterman Karl Johan, specialist i inremedicin och kardiologi
Väänänen Hannu, specialist i inremedicin och gastroenterologi

 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande