Metabola syndromet

Felaktiga kostvanor, för lite motion och stress kan orsaka betydande viktuppgång och bukfetma. En stor mage medför i sin tur ökad risk att insjukna såväl i vuxendiabetes som i hjärt- och kärlsjukdomar. Bukfetma beror på visceralt fett som samlas bland annat kring levern och hjärtat och orsakar insulinresistens.
 

Insulinresistens

Metabolt syndrom kan vara symptomlöst i flera år. Insulinresistensen höjer inte bara blodsockernivån utan även blodtrycket, samt aktiverar blodets levringsförmåga och förändrar blodfetternas sammansättning. Dessa förändringar ökar risken för speciellt arteriella sjukdomar, funktionsstörningar i njurarna, blodpropp och giktanfall. Metabolt syndrom förknippas också ofta med depression och minnesstörningar.


Diagnostisering

Var och en kan själv mäta sitt midjemått. För män går gränsen vid 102 cm och för kvinnor vid 88 cm. Utöver utredningen om de närmaste släktingarnas sjukhistoria görs en klinisk undersökning samt en intervju som kartlägger bland annat blodcirkulationsorganens funktionsförmåga samt behovet av eventuella fysiska och psykiska prestandatester samt möjligheten till sömnapné. Därtill görs kompletterande laboratorieundersökningar.


vård

En lyckad behandling förutsätter ett nära samarbete mellan läkare och patient. Syndromets medicinfria vård går ut på att minska energimängden från kosten till patientens verkliga behovsnivå. Kostrekommendationerna bör basera sig på medicinskt hållbara undersökningsbevis. Att motionera mera är väsentligt för att vården ska lyckas. Läkemedelsbehandlingen är individuell och baserar sig på en balanserad vård av olika delområden i patientens störda ämnesomsättning. Under uppföljningsbesök bedömer vi hur behandlingen lyckats och hur kroppen fungerar med tanke på optimal livskvalitet och livslängd. Största delen av patienterna kan minska sin medicinering, eller sluta helt och hållet utan ökad risk för vaskulära komplikationer i situationer där patienten har insett betydelsen av livsstilsförändringen.

Boka nu tid till specialist

På Eira sjukhus läkarstation kan vi utreda möjligheten till metabolt syndrom, inleda förebyggande åtgärder för att garantera en god livskvalitet samt erbjuda långtidsuppföljning enligt vårdrekommendationerna.

Detta allmänna hälsoproblem är lätt att diagnostisera. Vanligtvis behöver man bara mäta midjemåttet med måttband och mäta blodtrycket samt utreda patientens fettprofil och genetiska disposition för hjärt- och kärlsjukdomar.

Specialister inom metabolt syndrom
Karhiaho-Iiro.jpg Karhiaho Iiro Specialist i inremedicin Boka tid
Karjanlahti_Nina.jpg Karjanlahti Nina Specialist i inremedicin Boka tid
Pietiläinen_Kirsi.jpg Pietiläinen Kirsi Specialist i inremedicin
Väänänen_Hannu.jpg Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid
Följande lediga tider
tor 16.2
09:30
30 min
Väänänen_Hannu.jpg
Väänänen Hannu
Specialist i inre medicin och gastroenterologi
Eira läkarstation
tor 16.2
10:30
30 min
Väänänen_Hannu.jpg
Väänänen Hannu
Specialist i inre medicin och gastroenterologi
Eira läkarstation
tor 16.2
11:30
30 min
Väänänen_Hannu.jpg
Väänänen Hannu
Specialist i inre medicin och gastroenterologi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Metabola syndromet (MBS) Pris
Mottagning hos specialist i inremedicin, 30 min.
från 130,00 €

Specialister
 
Kaaja Risto, Specialist läkare i inre medicin
Karjanlahti Nina, Specialist i inre medicin
Pietiläinen Kirsi, Specialist i inre medicin
Väänänen Hannu, Specialist i inre medicin och gastroenterologi
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 22,90 €. Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande