Niskanen_Leo4.jpg

Niskanen Leo

Specialist i endokrinologi och inremedicin
Examen:Medicine licentiat 1981, specialist i endokrinologi 1997, invärtes medicin 1988, i geriatrik 1990, medicine och kirurgie doktor 1990 (avhandling om typ 2 diabetes), docent i invärtes medicin 1994, specialkompetens i diabetesvård och sårbehandling
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Det kliniska arbetet har alltid varit den viktigaste delen av mitt arbete, men jag har under hela mitt arbetsliv varit aktiv inom akademisk klinisk forskning, undervisning och allmänt hälsofrämjande tillsammans med patientorganisationer och läkarföreningar.

Numera verkar jag som ordförande för Läkarsällskapet Duodecim och jag är aktiv inom God medicinsk praxis (osteoporos och diabetes). Genom att delta i internationella kongresser och med omfattande kontaktnät upprätthåller jag min kompetens.

Mina mottagningstider är 30 minuter, men Du kan också boka dubbeltid genom att reservera två på varandra följande tider.
Välkommen!

Specialiteter:Inremedicin
Priser:
Mottagning, högst 20 min. specialistläkarefrån 100,00 €
Mottagning, högst 30 min. specialistläkarefrån 135,00 €
Mottagning, högst 45 min. specialistläkarefrån 170,00 €
Mottagning, högst 60 min. specialistläkarefrån 220,00 €
Distansmottagning högst 20 min. specialistläkarefrån 80,00 €
Distansmottagning högst 30 min. specialistläkarefrån 115,00 €
Distansmottagning högst 45 min. specialistläkarefrån 150,00 €
Distansmottagning högst 60 min. specialistläkarefrån 200,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Se Bokningsvillkor
Boka tid till specialist