Kartläggning av hälsa, rörlighet och medicinering på bäddavdelningen

Bäddavdelningen på Fabriksgatan erbjuder mångsidiga tjänster till patienter som är i behov av sjukhusvård. Fråga mer tfn 09 1620 200.

På bäddavdelningen görs även grundläggande inremedicinska och andra undersökningar som kräver uppföljning på sjukhus. Läkar-, laboratorie-, röntgen- samt fysioterapitjänster finns under samma tak.

Diagnostisering av minnessjukdom kräver specialkunskap och erfarenhet. Eira sjukhus och läkarstation erbjuder kompletta geriatriska tjänster. Vi har en gedigen erfarenhet i fråga om vård av minnessjuka personer.

Vården skräddarsys efter var och ens behov. Om det är många år sedan medicineringen är granskad, kan en uppdatering av medicinlistan vara aktuell. En medicingranskning och kartläggning av hälsotillståndet sker bra under samma vårdperiod.

Till bäddavdelningen behövs ingen remiss och det går lätt att boka plats till sig själv genom att ringa direkt till avdelningen. Allt som berör patientens hälsa, rörelseförmåga, medicinering och speciella behov är bra att berätta redan i det här skedet.

I dygnspriset ingår rum, måltider och den vård som vårdpersonalen ger dygnet runt. Läkararvoden, konsultationer, laboratorie- och röntgenundersökningar samt ingrepp debiteras skilt. Till avdelningen bör man ta med sig de mediciner man använder regelbundet.

Kontakta vår bäddavdelning

TVEKA INTE ATT TA KONTAKT.

Hör dig för om lediga platser eller beställ en broschyr.

Fabriksgatans bäddavdelning, tfn 09 1620 200 eller per e-post baddavdelning@eirasjukhus.fi

Prislista
Bäddavdelning Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må och
vardagshelg
Sjukhusvård / självständiga patienter
Patienter intagna för undersökning, alkoholavvänjningannan än krävande kirurgisk vård på bäddavdelning
690 € 820 €
Krävande sjukvård           
patienter som behöver assistans samt ledprotes- och fetmaopererade patienter
patienter vars tarm behöver tömmas före operation
790 € 920 €
Intensifierad sjukhusvård
patienter som kräver betydande assistans
1010 € 1140 €
Starropererade patienter, 1 övernattning efter operation (självständiga)
470 €
 
Avänjning från kateter 250 €  
Patientens pre-operativa övernattning utan läkarordination 250 €  
Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h) 95 €  

I vårddygnsavgiften ingår:

  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

I vårddygnsavgiften ingår ej:

  • laboratorie- ja röntgenundersökningar
  • fysikalisk behandling
  • övriga undersökningar
  • läkartjänster

Fakturering:
Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen.
Intagningsdagen räknas som ett dygn utom i fall då patienten utskrivs före kl. 15.00, då faktureras enligt timpris. 
Ifall patienten utskrivs efter kl. 12.00 men före kl. 18.00 faktureras enligt timpriset.

Avbokningar:
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift.
Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. 
Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn.

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande