Medicinsk laserbehandling är en medicinsk behandlingsform inom vilken et gjorts hundratals vetenskapliga undersökningar. Laserstrålen påverkar celler och vävnad och stärker immunförsvaret
 

Med medicinsk laserbehandling kan man

 • förmildra smärta
 • öka blodcirkulation
 • försnabba sårets läkningsprocess
 • påverka inflammationer på ett positivt sätt
Exempel på besvär som man kan avhjälpa med laser
 • problem med blodcirkuation
 • smärta, artros (osteoartrit), nervsmärta (neuralgi)
 • inflammationer, t.ex. bihåleinflammation
 • muskelproblem, kramper och stukningar
 • idrottsskador
 • svullnad
 • problem med hud och slemhinnor, akne, afte
 • olika sår, t.ex. bensår, diabetessår, trycksår, operationssår
 • bältros

Laserbehandlingen påskyndar läkningsprocessen genom sin påverkningskraft hos celler och vävnad och förstärker immunförsvaret.

Vid sårläkning påskyndar laserstrålningen bildningen av bl.a. epitelvävnad och kollagen, ökar cirkulationen och minskar svullnaden.

En gammal, vetenskapligt undersökt vårdform, som baserar sig på användning av laseri

Medicinsk laserbehandling är en vårdform som är vetenskapligt, noggrant dokumenterad och undersökt.

Dr, kirurgie professor Endre Mester undersökte 1966 på Semmelweiss-skjukhuset i Budapest om laserljus kan förorsak något farligt eller oväntat. Forskningsresultaten publicerades 1967. Idag, över 30 år senare, har man inom den medicinska vetenskapslitteraturen publicerat ca 2000 undersökningar i över 80 länder.

Ljus
Ljus är en form av energi som föds i materia och består av ljusvågor. Ljusets våglängd kan vara lång eller kort. Ljuskällan producerar vanligtvis ljus med olika våglängd, vilket kallas för ljusspektrum. Vissa lampor kan producera väldigt mycket av någon viss färgs ljus, t.ex. vägbelysning, eaonljus etc. Vit färg är en blandning av flera olika färger.

Vad är Laser?
Laser är en ljuskälla som avger ytterst rent, organiserat ljus. Med rent ljus menar man ljus som har bara en våglängd istället för ett helt spektrum. Detta är jämförbart med att flöjtens ljud är renare än ljudet som kommer från att skaka en burk fylld med sten: flöjten producerar en viss ton (våglängd). Precis som flöjten producerar laser långa sammanhängade vågor. Ljuset från laser är väldigt strukturerat och organiserat, medan t.ex. ljuset från lampor är helt oorganiserat.

Medicinska laserbehandlings inverkan

Eftersom laserljuset är sk rent ljus, inverkar det biostimulerande på cellen. Laserns inverkan går djupt in i vävnaderna, t.o.m. genom benvävnad.

Behandlingen inverkar läkande på

 • immunförsvaret
 • blodcirkulationen
 • svullnader
 • cellernas ämnesomsättning
 • utsöndring av olika ämnen t.ex. prostaglandiner och endorfiner

Laserbehandling kan bra kombineras med andra vårdformer, såsom akupunktur, fysioterapi och massage.

behandlingens längd

Med medicinsk laser kan man sköta både kroniska och akuta besvär. 

Vanligtvis behövs flera beahdlingsgånger, t.ex. 3-5 gånger.

Om besväret är kroniskt, rekommenderar vi flera behandlingsgånger.

Vid akuta problem, t.ex. idrottsskador, kan redan en gång räcka.

Boka tid nu till medicinsk laserbehandling

På Eira sjukhus får du medicinsk laserbehandling av våra erfarna sjuksköterskor. 

Behandlingen är smärtfri och effektiv, oftast behaglig och avslappnande utan biverkningar.
Behandlingstiden är 15-45 minuter. 

Skadat och behandlat område får inte utsättas för ansträngning förrän terapeuten ger lov för det.

 

 

 
På Eira sjukhus får du medicinsk laserbehandling av våra erfarna sjukskötare.
Holmberg_Carola.jpg Holmberg Carola Sjukskötare, laserskötare (ingen mottagning)
Följande lediga tider

Kunderfarenheter av medicinsk laservård

"Alltid då jag har långvarig snuva, tryck i bihålorna. Laserbehandling hjälper alltid och en gång räcker. Symptomen försvinner efter en dag!"

– Margita


"Jag led av svår smärta i höger knä. Jag kunde inte gå eller sträcka ut benet. Av medicinerna läkaren skrev ut hade jag ingen hjälp. Jag gick på medicinsk laserbehandling och efter fem behandlingar var knäet smärtfritt och så har det förblivit i över 10 år."

– Maria

Prislista
Medicinsk laserbehandling Pris
Mottagningsbesök från 65 €

Specialister
 
Holmberg Carola, Sjukskötare, laserskötare   
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande