medicinsk laserbehandling för vård av olika besvär

Medicinsk laserbehandling är en medicinsk behandlingsform inom vilken et gjorts hundratals vetenskapliga undersökningar. Laserstrålen påverkar celler och vävnad, det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod- och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen t.ex. prostaglandiner och endorfiner som bl.a. påverkar smärttillstånd.

Med medicinsk laserbehandling kan man

 • förmildra smärta
 • öka blodcirkulation
 • försnabba sårets läkningsprocess
 • påverka inflammationer på ett positivt sätt

 

exempel på besvär som man kan avhjälpa med laser

 • problem med blodcirkuation
 • smärta, artros (osteoartrit), nervsmärta (neuralgi)
 • inflammationer, t.ex. bihåleinflammation
 • muskelproblem, kramper och stukningar
 • idrottsskador
 • svullnad
 • problem med hud och slemhinnor, akne, afte
 • olika sår, t.ex. bensår, diabetessår, trycksår, operationssår
 • bältros

Laserbehandling för sår

Laserbehandlingen påskyndar läkningsprocessen genom sin påverkningskraft hos celler och vävnad. Vid sårläkning påskyndar laserstrålningen bildningen av bl.a. epitelvävnad och kollagen, ökar cirkulationen och minskar svullnaden.

Laserbehandling för inflammationer

Laserbehandlingen påverkar celler och vävnad, det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod- och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen t.ex. prostaglandiner och endorfiner som bl.a. påverkar smärttillstånd. Laserbehandingen är därmed bra mot inflammationer, eftersom den förbättrar immunförsvaret och påskyndar cellverksamheten. Medicinering hindrar inte laserbehandling.

Frågor kring medicinsk laserbehandling

medicinsk laserbehandling

 • medicinsk behandlingsform som noggrannt är vetenskapligt dokumenterad och undersökt
 • snabb, smärtfri och effektiv
 • ofarlig, inga biverkningar

Dr, kirurgie professor Endre Mester undersökte 1966 på Semmelweiss-skjukhuset i Budapest om laserljus kan förorsak något farligt eller oväntat. Forskningsresultaten publicerades 1967. Idag, över 30 år senare, har man inom den medicinska vetenskapslitteraturen publicerat ca 2000 undersökningar i över 80 länder.

 

ljus och ljud

Ljus är en form av energi som föds i materia och består av ljusvågor. Ljusets våglängd kan vara lång eller kort. Ljuskällan producerar vanligtvis ljus med olika våglängd, vilket kallas för ljusspektrum. Vissa lampor kan producera väldigt mycket av någon viss färgs ljus, t.ex. vägbelysning, eaonljus etc. Vit färg är en balnsning av flera olika färger.

Även ljud kan ha olika våglängd. Höga toner (diskant) har korta våglängder medan låga toner (bas) ha längre våglängder. De flesta naturliga ljudkällor producerar samtidigt olika våglängder, till exempel vindens sus, vatten sorl, åska, vågornas brus. Men det finns ljudkällor som producerar nästan enbart en våglängd, t.ex. vissling.

Vad är Laser?

Laser är en ljuskälla som avger ytterst rent, organiserat ljus. Med rent ljus menar man ljus som har bara en våglängd istället för ett helt spektrum. Detta är jämförbart med att flöjtens ljud är renare än ljudet som kommer från att skaka en burk fylld med sten: flöjten producerar en viss ton (våglängd). Precis som flöjten producerar laser långa sammanhängade vågor. Ljuset från laser är väldigt strukturerat och organiserat, medan t.ex. ljuset från lampor är helt oorganiserat.

Vad händer under laserbehandlingen?

Inom celler och vävnad pågår många invecklade processer, behandlingen påverkar det lokala immunförsvaret. Laserstrålen påverkar celler och vävnad, det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod- och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen t.ex. prostaglandiner och endorfiner som bl.a. påverkar smärttillstånd. Lasern kan ha en normaliserande och förebyggande effekt. Lasern kan sätta igång läkningsprocesser. I vård av sår påskyndar laserstrålningen bl.a. bildningen av epitelvävnad och kollagen, den ökar blodcirkulation (nya kapillär kan uppstå) och minskar svullnad.

 

hur reagerar laserbehandling?

Oftast är reaktionen omedelbar, men ibland behövs fler behandlingar helt beroende på vad man behandlar. För laserbehandling typiska besvär är bältros, herpes, ansiktsförlamning, nervinflammation, bensår, liggsår, vårtor i händer och fötter (speciellt hos barn), besvär i rygg, nacke, armbåge, axlar och knä, vissa reumatiska problem och idrottsskador.

behandlingens längd?

Behandlingen kan ta allt mellan 5 till 45 minuter, beroende på hur djupt problemet sitter och hur stort det behandlingsbara området är.

är behandlingen smärtsam?

Laserbehandlingen gör inte ont, tvärtom kan den kännas behaglig och avslappnande - en del rentav somnar under behandlingen. Efter behandling av ett kroniskt problem kan en övergående sk. eftersmärta uppstå (6-24 timmar senare), pga. av att laserljuset satt igång läkningsprocessen. Smärtan är övergående och skall tolkas som en positiv reaktion på behandling.

hur ofta och hur många gånger ?

Om flera behandlingar behövs behandlar man först några gånger med 2-7 dagars mellanrum, varefter man förlänger tiden mellan behandlingarna. Ibland behövs tom. fem behandlingar beroende på typ av problem och hur länge det funnits. Kroniska problem kräver ofta fler behandlingar än akuta. 

Finns det risker?

Lågeffektivsaser (i motsats till opererande laser - högeffektivlaser) är fullkomligt ofarlig. Det behövs t.ex. inga skyddsglasögon, även om det inte är meningen att träffa ögat med laser. Behandlingen kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Laserljud kan inte heller skada fostret eller viktiga kroppsorgan. Främmande material i kroppen så som metall, pace maker eller andra artificiella material tar inte heller skada av laserbehandling, men det är dock viktigt att först låta en läkare diagnostisera allvarligare skador eller sjukdomstillstånd för att man ska veta vad det är som behöver behandling.

kan man äta mediciner?

Ja. Än så länge har det inte med ett enda läkemedel upptäckts någon biverkning i kombination med laser. I vissa fall kan laserbehandlingen effektivera läkemedlets inverkan!

måste man beakta något särskilt efter behandlingen?

Laserljuset kan ibland ge direkt smärtlindring och det betyder att man skall ge akt på att inte överbelasta problemområdet, eftersom skadan inte ännu är läkt. Det är viktigt att inte belasta det skadade och behandlade området före terapeuten ger tillstånd för det. Trots att laserbehandling försnabbar läkningsprocessen och smärtan skulle försvinna behöver vävnaden få tid för läkning. 

Unde rlaserbehandligen kan man känna trötthet, vilket beror på att smärtan ger efter eller att endorfiner frigörs.

vad kan man laserbehandla?

Man kan utgå ifrån att laser har ett brett användingsfält och att det som allmänmedicin passar för nästan allt, men man vet att laserbehandling påverkar och förbättrar:
a) lokal immunförsvaret
b) blodcirkulation
c) är anti-inflammatorisk
d) smärtstillestånd

laser används i vård av följande:

- akne
- afte (smärtsamma blåsor i munnen)
- bakterier och virus
- benregenerering
- bensår och sårläkning
- bihåleinflammation
- bältros
- karpaltunnelsyndrom - srannekipumärta i handled
- tennisarmbåge (epikondylitis)
- benbrott
- herpes simplex
- idrotts- och förslitningsskador
- nervskador
- reumatism - gör inte sjukdomen bättre men lindrar symptom
- smärta
- svullnad
- ledinflammationer (tendinitis)
- tinnitus
- trigeminusneuralgia - ansiktssmärta

Källa:
Lars Hode, fysiker, ordf. SLMS
Sjuksköterska Chrisse Bäckström

Kunderfarenheter av medicinsk laservård

"Alltid då jag har långvarig snuva, tryck i bihålorna. Laserbehandling hjälper alltid och en gång räcker. Symptomen försvinner efter en dag!"

Margita

"Jag led av svår smärta i höger knä. Jag kunde inte gå eller sträcka ut benet. Av medicinerna läkaren skrev ut hade jag ingen hjälp. Jag gick på medicinsk laserbehandling och efter fem behandlingar var knäet smärtfritt och så har det förblivit i över 10 år."

Maria

Boka tid till medicinsk laserbehandling på Eira sjukhus

På Eira sjukhus får du medicinsk laserbehandling av våra erfarna sjuksköterskor. Behandlingen är smärtfri och effektiv, oftast behaglig och avslappnande utan biverkningar.

Behandlingstiden är 15-45 minuter. Skadat och behandlat område får inte utsättas för ansträngning förrän terapeuten ger lov för det.

Eira sjukhus sjukskötare som ger medicinsk laserbehandling
Bäckström Chrisse Sjukskötare YH, inre med., kir., psyk., Certifierad Laserterapeut, undervisare Boka tid
Holmberg Carola Sjukskötare, laserskötare Boka tid
Följande lediga tider
fre 14.12
10:00
45 min
Bäckström Chrisse
Sjukskötare YH, inre med., kir., psyk., Certifierad Laserterapeut, undervisare
Eira läkarstation
I frågor kring behandlingen, ta direkt kontakt med mig tfn 040 547 5799.
fre 14.12
10:45
45 min
Bäckström Chrisse
Sjukskötare YH, inre med., kir., psyk., Certifierad Laserterapeut, undervisare
Eira läkarstation
I frågor kring behandlingen, ta direkt kontakt med mig tfn 040 547 5799.
fre 14.12
11:30
45 min
Bäckström Chrisse
Sjukskötare YH, inre med., kir., psyk., Certifierad Laserterapeut, undervisare
Eira läkarstation
I frågor kring behandlingen, ta direkt kontakt med mig tfn 040 547 5799.
Visa följande lediga tider
Prislista
Pris
Medicinsk laservård
från 50 €
Kansliavgift på 17,90  € tillkommer var 5:e gång.