En fetmaoperation leder till hälsosammare levnadsvanor

En fetmaoperation förändrar ditt liv. Omfattningen av förändringen är svår att förstå på förhand, säger psykoterapeut Pia Penttala, även känd som Finlands Supernanny, som opererades på Eira sjukhus för två år sedan. ”I och med operationen fick jag till flera och friska levnadsår.”

Pia gick in för ingreppet på grund av högt blodtryck. Högt blodtryck förorsakar hos oss årligen betydligt mera dödsfall än t.ex. den aktuella coronavirusepidemin. ”Mitt blodtryck sjönk omedelbart, och har hållit nivån sedan dess.”

Pia följer regelbundet sitt blodtryck och för in värdena i en telefonapp. De hälsosamma levnadsvanorna håller blodtrycket på rätt nivå.
”Operationen tvingar en att på ett bra sätt se över sina levnadsvanor."

En fetmaoperation förändrar ditt liv.

”Det var svårt för mig att lära mig äta”

En fetmaoperation förbinder till en livslång livsstilsförändring, och på den skalan är ett år en kort tid. Efter operationen gav Pia sig själv ett år tid att lära sig ett nytt sätt att äta.
”Det var inte lätt att äta regelbundet med några timmars mellanrum. Tidigare kunde jag äta första gången först på eftermiddagen.”

Pia gjorde ett schema åt sig själv och började anteckna måltidstiderna i schemat. Som en aktiv kvinna lärde sig Pia att packa med matsäck ifall mellanrummen mellan måltiderna blev utdragna. ” Det var svårt för mig att lära mig äta och hålla mig till måltidsrytmen. För långa mellanrum mellan måltiderna leder till magont.”

Hälsosamma levnadsvanor är ett livslångt projekt.

”Ibland gör jag felsteg i mitt ätande”

I början tyckte Pia att hon åt hela tiden. Fem måltider om dagen känns som mycket för en person som har ätit oregelbundet i årtionden. ”Jag behövde hela 12 månader tid för att anamma det nya sättet att äta.”

Gamla vanor sitter hårt. Vi hektiska stunder träder de fram och Pia glömmer bort att äta. Då tar hon i bruk påminnelsefunktionen i telefonen och de råd hon fått av Eiras näringsterapeut.

”Jag ser det inte som ett bakslag, om jag gör små felsteg i mitt ätande.”
Pia vet, att en fetmaoperation är ingen genväg till lycka. ”Hälsosamma levnadsvanor är ett livslångt projekt.”

 

”Jag njuter alltmer av ätandet”

Förutom att Pia äter alltmer ofta, äter hon även mindre portioner än tidigare. Efter en fetmaoperation är magsäcken mindre och det ryms inte så mycket mat i den.
”Jag har lärt mig att bedöma en lämplig storlek på matportionen med ögonen, men den bästa mätaren är ändå det egna måendet.”

Pia reserverar tid för sitt ätande. Hon äter i lugn och ro och känner efter sin mättnadsnivå. Man mår dåligt av att kasta i sig maten på tio minuter. En halv timmes lunch gör gott för magen och själen.
” Trots att jag äter mindre än tidigare, så kanske jag njuter mera än tidigare av familjemiddagar och middagar med vänner.”

”Jag är viktig för mig själv”

Någon kan tycka att regelbundna måltider och hälsosamma levnadsvanor är belastande. Pia mår bra av att ta hand om sig själv.
”Genom att följa hälsosamma levnadsvanor visar jag mig själv, att jag är viktig för mig själv.”

Med de hälsosamma levnadsvanorna ger Pia sin kropp just den omsorg den behöver.
”Då jag tar hand om mig själv orkar jag också ta hand om andra.”

Skribent Virve Järvinen

Boka nu avgiftsfritt mottagningsbesök till fetmasjukskötaren!

Under det kostnadsfria konsultationsbesöket får du höra vilka alla alternativ som finns. Efter det kan du i lugn och ro fundera på dina egna önskemål och återkomma då du vet vad du vill.
Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).

Observera, att det finns ett begränsat antal mottagningstider.

Du kan även kontakta oss per mejl viktklinik@eirasjukhus.fi eller ringa vår tidsbokning 09 1620 570

* första besöket avgiftsfritt. Följande besök avgiftsbelagda .

Boka konsultationsbesök
Läs mera om Eira Viktkliniks tjänster
Painonhallintaklinikka_2021-12.jpg

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer
Painonhallintaklinikka_2023_hoitajat-3.jpg

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer