Som tur hade Pia Penttalas föräldrar en blodtrycksmätare. Utan den hade hon knappast gått till läkaren på grund av sina svindelanfall. Pias övre blodtrycksvärde var 238 mmHg, då ett normalt värde är under 130 mmHG. Pia konstaterades ha en blodtryckssjukdom och medicinering påbörjades.

”Som tur var konstaterades min sjukdom i tid, i motsats till flera av mina släktingar som vårdats på intensiven av samma orsak.”

Blotta tanken på en kronisk, i värsta fall dödlig sjukdom med tillhörande medicinering, kändes förfärlig för en tidigare fullständigt frisk och sportig kvinna. Eftersom övervikt höjer blodtrycket, reserverade Pia en tid till Eira Fetmaklinik.

”Jag hade försökt banta med alla möjliga tänkbara metoder utan framgång. Jag bestämde mig för att den här gången lyckas med en bestående viktminskning.”

 

En fetmaoperation kan ses som vård av sjukdom

Blodtryckssjukdomen, som är en ärftlig belastning för Pia, är en typisk sjukdom som förknippas med övervikt.

”En fetmaoperation kan ses som vård av sjukdom. Den lindrar betydligt sjukdomar sammankopplade med övervikt, så som blodtryckssjukdom, typ 2 diabetes och sömnapné”, berättar Pauliina Häkkinen, sjukskötare på Eira Viktklinik.

Uppföljningar visar att de opererade går ner i vikt cirka 30 % av den ursprungliga vikten vilket gör att många blir av med sin medicinering. Det här var också Pias önskan. Även om man med medicineringen fick bukt på Pias blodtryck, försvann inte hennes rädsla för risken av hjärninfarkt, som ökar i och med blodtryckssjukdomen.

”Jag såg framför mig hur mina blodkärl brister. Inget är bättre än livet. Jag vill inte ge det ifrån mig i förtid.”

En fetmaoperation minskar markant sjukdomar förknippade med övervikt

Pias man följde med till det första besöket

Den första mottagningen på Eira Viktklinik är ett kostnadsfritt mottagningsbesök hos sjukskötaren. Där kartlägger man patientens lämplighet för en operation och informerar om ingreppet och dess verkningar. En fetmaoperation kräver bestående livsstilsförändringar och förutsätter en förändring av matvanorna.

”Först på sjukskötarens mottagning insåg jag hur omfattande livsstilsförändringar det handlade om”, berättar Pia. En fetmaoperation är hela familjens angelägenhet. Pias man förstod detta och ville vara med på det första besöket hos fetmasjukskötaren..

”Förändringen i matvanorna hos den opererade påverkar hela familjen. Med ett besök hos sjukskötaren kan man även lindra oron hos familjemedlemmarna: riskerna med en fetmaoperation motsvarar riskerna i en galloperation med titthålsteknik”, säger fetmasjukskötaren.

 

Pia förberedde sig för fetmaoperationen med att banta

Pia förberedde sig för operationen med hjälp av direktiv från näringsterapeuten och en ytterst energisnål diet. Dieten minskar den av fett förstorade levern, som är i vägen under operationen.

Hos de flesta minskar vikten tillräckligt för en operation under de två första månaderna, så även hos Pia. I mars 2020 gjordes en gastric bypass operation åt Pia.

I en gastric bypass operation formar man av magsäcken en liten påse till storleken av en mandarin, som man kopplar ihop med tunntarmen, som förkortats med ca. 70 cm.

Den ”gamla” magsäcken blir kvar i buken. Den, tillsammans med tolvfingertarmen passeras och maten förflyttas direkt från den lilla matsäcken till tunntarmen. Viktminskningen efter operationen beror på att storleken på matportionerna minskar och upptagningen av näringsämnena förändras.

Förändringen av matvanorna hos den fetmaopererade påverkar hela familjen

Fetmaoperationen för med sig hälsosammare matvanor

Näringsterapin och vänjandet vid nya matvanor fortsatte efter operationen. Under den första veckan åt Pia flytande föda, under den andra veckan puréer. Men redan den tredje veckan efter operationen knaprade hon på knäckebröd.

”Från sjukhuset fick jag en mapp med noggranna instruktioner för mitt ätande. Efter sex veckor åt jag normal föda, en näve åt gången”.

Det är inte bara storleken på matportionerna som ändras efter en fetmaoperation, utan också smakpreferenserna. Fet och söt mat faller bort, eftersom de kan förorsaka kraftigt illamående.

Operationen för med sig hälsosammare matvanor.

 

Fetmaoperationen gav Pia mera djärvhet

Tidigare kunde Pia notera på eftermiddagen att hon stoppat endast tandborsten i munnen under hela dagen. De glest intagna måltiderna hade påverkat ämnesomsättningen till den grad att vikten fastnade. Nu äter Pia fem gånger om dagen. För Pia var det inte svårt att anpassa sig till nya matvanor då hon reserverade tillräckligt lång tid för processen.

”Det svåraste för mig har varit att anpassa mig till mitt förändrade utseende. Då jag köper kläder behöver jag hjälp”, berättar Pia, som magrat 28 kilo under ett år.

Den lätta känslan har gjort Pia modigare.

”Som slankare vågar jag möta större utmaningar i mina hobbyn, t.ex. i dressyrritt och utförsåkning. Rädslan för skador har försvunnit”.

Om de som genomgått en fetmaoperation inte pratar om sina erfarenheter, kan och vågar folk inte söka hjälp

Fetmaopererade känner ofta skam helt i onödan


Fetmakirurgi förknippas ofta med skam. Fetma anses vara själv förvållat. Många har skuldkänslor över att de inte har lyckats gå ner i vikt på traditionellt vis. De opererade beskylls för att de använder sjukvårdens resurser på fel sätt.

Pia vill prata öppet om sin operation. De experter som sköter fetma har väldigt mycket kunskap och erfarenhet. Om de, som gått igenom vården, inte pratar om sina erfarenheter, kan och vågar folk inte söka hjälp. Fetma är aldrig individens eget fel.”

Patientens erfarenheter av fetmaoperation. Redaktör Virve Järvinen.

Boka nu kostnadsfri konsultation till Viktklinikens sjukskötare!

Under det kostnadsfria konsultationsbesöket får du höra vilka alla alternativ som finns. Efter det kan du i lugn och ro fundera på dina egna önskemål och återkomma då du vet vad du vill.
Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).

Observera, att det finns ett begränsat antal mottagningstider.

Du kan även kontakta oss per mejl viktklinik@eirasjukhus.fi eller ringa vår tidsbokning 09 1620 570

* första besöket avgiftsfritt. Följande besök avgiftsbelagda .

Boka konsultationsbesök
Eira Viktkliniks tjänster
Painonhallintaklinikka_2021-12.jpg

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer
Painonhallintaklinikka_2023_hoitajat-3.jpg

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer