UPPFYLLER JAG VILLKOREN FÖR EN FETMAOPERATION?

Patienter för fetmaoperationer väljs i enlighet med gällande vårdrekommendationer.

• Patientens BMI är över 35 i kombination med t.ex. högt blodtryck, sömnapné, typ 2 diabetes eller ledbesvär.
• BMI är över 40.
• Ifall du har typ 2 diabetes, kan läkaren bedöma att operation skall utföras även om ditt BMI är under 35.
• Inga betydande alkoholproblem, drogproblem, eller bulimi.
• Åldersrekommendationen är 18 – 65 år.
• Patienten är motiverad till en förändring av livsstilen.
• Tidigare bantningsförsök har inte gett bestående resultat.

Lämpligheten för en fetmaoperation bedöms alltid från patient till patient.

 

HUR MYCKET KOSTAR EN FETMAOPERATION PÅ EIRA?

En fetmaoperation på Eira kostar 9850 €. I priset ingår bl.a. mottagningsbesök hos näringsterapeut och kirurg, själva operationen, övernattning på Eira sjukhus bäddavdelning, eftergranskningarna och kontrollerna. I priset ingår inte laboratorieprov, mottagning hos specialist i inremedicin samt sällan behövda tilläggsundersökningar så som skopi av magsäck eller undersökning av sömnapné.

På Eira sjukhus har du möjlighet att finansiera operationen med Eira Hälsokonto. Du kan även diskutera med sjukskötaren om andra finansieringsalternativ. Se hela prislistan.


För en fetmaoperation behövs inte en remiss av läkare. Du kan vara direkt i kontakt med fetmasjukskötaren.

HUR BÖRJAR PROCESSEN?

Du behöver inte en remiss av läkare. Du kan kontakta sjukskötaren som är specialiserad på fetmaoperationer, tfn 09 1620 610 eller viktklinik@eirasjukhus.fi. Du kan även boka tid till fetmasjukskötaren via vår nätbokningstjänst eller per telefon 09 1620 570. Sjukskötaren ordnar alla besökstider du behöver och informerar dig om alla praktiska ärenden.


HUR LÅNGA ÄR OPERATIONSKÖERNA?

Vi har ingen operationskö. Vi kan utföra operationen den tid det passar bäst för dig. Oftast sker operationen ca. 5 – 7 veckor efter det första besöket. Under den tiden hinner du uppnå den viktminskning som krävs och så får vi alla förhandsförberedelser gjorda.

 

HURDANA FETMAOPERATIONER GÖRS PÅ EIRA?

Den största delen av operationerna är bypass operationer av magsäcken (gastric bypass). Vi gör även sleeve-operationer (förminskning av magsäcken) samt mini gastric bypass-operationer. Kirurgen gör en bedömning över vilken metod lämpar sig bäst för dig. Läs mera om de olika operationsmetoderna på Eira Viktkliniks sidor.

Riskerna är små, på samma nivå som t.ex. efter en galloperation eller efter en ledprotesoperation.

VILKA RISKER FÖRKNIPPAS MED EN FETMAOPERATION?

Risken för komplikationer är på samma nivå som t.ex. efter en galloperation. Komplikationer som leder
till en ny operation uppstår hos ca. 1 – 4 % av de opererade patienterna. De vanligaste komplikationerna är blödningar eller att fogen mellan tarm och magsäck brister. De här komplikationerna är dock väldigt sällsynta. Risken för dödsfall i samband med en fetmaoperation är på samma nivå som i gall- eller ledprotesoperationer, d.v.s. minimal.

Sena komplikationer så som magsår, tarmvred eller inre bråck är ovanliga, men de förekommer. Komplikationer med operationssår är sällsynta. Blodpropp förebyggs med injektioner av Klexane, ett blodförtunnande läkemedel och lunginflammation förebyggs genom att patienten blåser i flaska.

Speciellt i början efter en fetmaoperation kan det uppstå kostrelaterade problem så som uttorkning, förstoppning, diarré, uppkastning, illamående och dumping-syndrom (t.ex. svettning, skakningar, hjärtklappning, kraftigt illamående eller lös avföring). Problemen är vanligtvis endast tillfälliga. De brukar minska med tiden, och de förekommer inte hos alla patienter.

HUR FÖRBEREDER JAG MIG FÖR EN FETMAOPERATION?

Före operationen träffar du Eira fetmaoperationsteamets specialister: specialisten i inremedicin, kirurgen, näringsterapeuten och fetmaoperationsskötaren. Av dig tas de nödvändiga laboratorieproven och hjärtfilm. Innan operationen bör man gå ner i vikt cirka 5 – 8 % från utgångsvikten, då levern minskar i storlek och operationen är lättare att utföra. Ifall du röker är det skäl att sluta innan operationen. Fiskleverolja skall man sluta äta i god tid före.

Även den mentala förberedelsen är viktig; ta reda på om operationen och om de livsstilsförändringar som förknippas med den. Ifall du känner någon som genomgått en fetmaoperation kan det vara ett värdefullt stöd för dig. Även Lile ry erbjuder kamratstöd.

HUR LÄNGE ÄR MAN PÅ SJUKHUSET?

Till sjukhuset kommer man på operationsdagens morgon och i allmänhet får man åka hem nästa dag.

HUR LÅNG ÄR SJUKLEDIGHETEN?

Kirurgen ordinerar vanligtvis en 3 veckors sjukledighet. Du får i lugn och ro vänja dig vid den nya måltidsrytmen och koncentrera dig på att återhämta dig från operationen.

Att ta till sig de nya matvanorna känns nervöst då man kommer hem efter operationen, men i allmänhet går allting bra.

HUR SKALL JAG ÄTA EFTER OPERATIONEN?

Under den första veckan efter operationen äter du endast flytande föda. Under den andra veckan övergår du till puréer. Då det gått tre veckor börjar du äta ”normal” mat. Målsättningen är att i fortsättningen äta små, hälsosamma matportioner med jämna mellanrum. Du får bra instruktioner om kost av näringsterapeuten och det finns även mycket information i en handbok som du får. Att ta till sig de nya matvanorna kan kännas nervöst då man kommer hem efter operationen. Men i allmänhet går allting bra och allt brukar ”falla på plats” genom att man lyssnar på sin kropp.

MÅSTE MAN ÄTA VITAMINER FÖR RESTEN AV LIVET?

Ja. Då man har minskat magsäcken och frånkopplat en del av tunntarmen hämmas upptagningen av vitaminer. Vi brukar rekommendera preparatet BariVita som är utvecklat i Finland.

VAD SKALL MAN TA I BEAKTANDE I ANVÄNDNINGEN AV MEDICINER EFTER OPERATIONEN?

Du kan inte längre använda antiinflammatoriska läkemedel, så som Burana, Ketorin, Aspirin, Disperin m.m. En lista på läkemedel man skall undvika finns i din handbok. Antiinflammatoriska läkemedel kan orsaka magsår. Då du besöker en läkare skall du alltid nämna att du genomgått en fetmaoperation så kan hen beakta det i ordinering av mediciner. Behovet av blodtrycks- och diabetesmediciner minskar i allmänhet efter operationen. Det är viktigt att följa upp värdena och informera läkaren om dem vid varje kontrollbesök.

HURDANA RESULTAT UPPNÅR DE SOM GENOMGÅTT EN FETMAOPERATION?

Flera undersökningar visar att fetmaoperationen är den vårdmetod av fetma som ger de mest bestående resultaten. Den största viktminskningen sker under det första året. Ungefär hälften av de opererade uppnår en normalvikt, medan en del förblir en aning överviktiga. Det uppnådda resultatet beror på individuella anlag och hur bra man följer de givna instruktionerna om kost och motion.

Så gott som alla som genomgått en fetmaoperation blir av med CPAP-apparaterna, typ 2 diabetes lindras eller försvinner helt, ledvärken och astman lättar och behovet av blodtrycksmedicinen minskar.

Att de associerade sjukdomarna lindras eller botas helt är ett märkbart resultat. Hos de flesta typ 2 diabetikerna förbättras värdena, de kan till och med normaliseras. Nästan alla sömnapné patienter blir av med CPAP-apparaterna. Behovet av blodtrycksmedicinen minskar. Ledvärken lättar och det samma gäller t.ex. astmatiska symptom. Många som lidit av barnlöshet har blivit gravida efter att de gått ner i vikt. Överlag höjs livskvaliteten och självkänslan förstärks.


HUR OFTA MÅSTE MAN GÅ PÅ KONTROLLER EFTER OPERATIONEN?

Den opererande kirurgen kontaktar dig cirka en vecka efter operationen. Du kan kontakta fetmasjukskötaren alltid vid behov.

Det första kontrollbesöket sker 3 månader efter operationen. I fortsättningen är det viktigt att för resten av livet gå en gång i året på laboratorieprov samt på kontrollbesök hos läkare. På det sättet får man reda på t.ex. en eventuell vitaminbrist som kan korrigeras så snabbt som möjligt.


Häkkinen_Pauliina2.jpg 

Som sakkunnig i artikeln är Pauliina Häkkinen
Eira Viktklinikens sjukskötare, fetmaoperationer

BOKA NU TID TILL EN KOSTNADSFRI KONSULTATION HOS VIKTKLINIKENS SJUKSKÖTARE

Under det kostnadsfria konsultationsbesöket får du höra vilka alla alternativ som finns. Efter det kan du i lugn och ro fundera på dina egna önskemål och återkomma då du vet vad du vill.
Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).

Observera, att det finns ett begränsat antal mottagningstider.

Du kan även kontakta oss per mejl viktklinik@eirasjukhus.fi eller ringa vår tidsbokning 09 1620 570

* första besöket avgiftsfritt. Följande besök avgiftsbelagda .

Boka konsultationsbesök
Läs mera om Eira Viktkliniks tjänster
Painonhallintaklinikka_2021-12.jpg

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer
Painonhallintaklinikka_2023_hoitajat-3.jpg

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer