Enligt läkare Kirsi Pietiläinen, professor och fetmaforskare, är orsaken till viktökningen en förändring i livsföringen och en förhöjning av levnadsstandarden. Tidigare gjorde man mera kroppsligt arbete medan man nuförtiden sitter på kontor. I mataffärerna finns tiotals hyllmeter med mat – betydligt mera än under gågna årtionden.

”En halv timmes motionsrunda per dag ersätter inte den nyttomotion man tidigare fick genom att byka för hand eller gräva i potatislandet. Att människor inte rör på sig är ett allvarligt problem. Hur många motionerar ens den behövliga halva timmen per dag?”


Finländarnas vikt har ökat markant

Av Finlands befolkning är till och med 60 % överviktig vilket betyder 2,5 miljoner finländare i arbetsför ålder.

” Var femte, d.v.s. en miljon finländare överstiger gränsen för allvarlig fetma, vilket betyder att de har ett viktindex på över 30. Det här innebär att personen har tiotals kilo övervikt, säger Kirsi Pietiläinen, som har 25-års erfarenhet av att vårda övervikt och fetma. Hon arbetar på Helsingfors Universitets enhet för fetmaforskning och HUS Fetmaenhet, samt har privatmottagning på Eira sjukhus.

Vikten hos finska män har ökat markant sedan 1970-talet och hos kvinnor sedan 1980-talet.

Socker- och fetthaltiga mellanmål samt för stora matportioner bidrar till ett för stort energiintag. Storleken på förpackningarna har också ökat – chips- och godispåsarna har blivit större.

Till och med 60 % av finländarna är överviktiga. En miljon finländare har en övervikt på tiotals kilo.Människor äter omedvetet för mycket

” Det hjälper inte att butikshyllorna dignar av hälsosammare och lätta produkter då det samtidigt finns så mycket frestelser att äta allt möjligt annat. Det är fint med ett stort utbud men det skapar bara ett större behov av att vilja äta allt.”

Enligt Pietiläinen äter många omedvetet för mycket. Det finns så många smaker att prova på och det är lätt hänt att man från en servering smakar först på en rätt, sedan på en annan och kanske knaprar man ännu på en tredje. Den blotta mångsidigheten och variationen utgör en utmaning.

”Om man idag serveras fläsksås med potatis och följande dag potatis med fläsksås, så är det i sig ohälsosamt och energirikt, men man äter mindre av det än i nuläget då utbudet är onödigt varierande. Man vill tillfredsställa alla smaksinnen med tex mex, kinesisk mat, indiskt...”


Den som äter kan inte identifiera överlopps kalorier

Enligt Kirsi Pietiläinen har finländarna genom tiderna överlevt flera perioder av hungersnöd och vi lever fortfarande i beredskap att inte svälta. Våra kroppar och vårt sinne förstår inte hur lite vi egentligen skulle klara oss på.

”Människan lever i den tron att hon äter helt normalt, men i själva verket äter hon för mycket i förhållande till förbrukningen. I allt detta överflöd har människan svårt att förstå hur lite man klarar sig på.”

”En av kroppens viktigaste uppgifter är att spara fettet som samlats i kroppen till att överleva. Därför är det så svårt att bli av med det.”

Pietiläinen harmas över att kroppen inte har utvecklat en biologisk mekanism som skulle registrera när man t.ex. har ätit 500 kalorier för mycket.

” Det vore toppen om våra kroppar kunde meddela oss att idag har du ätit lite för mycket. Alla har en dålig regleringsmekanism, och hos en del är den extra dålig. Deras kroppar registrerar endast ifall de har ätit för lite, och då börjar klockorna ringa om annalkande svält.

I dagens överflöd har människan svårt att förstå hur lite vi egentligen skulle klara oss på.


Redan 300 000 personer har fått en Orbera-ballong

Enligt Kirsi Pietiläinen finns det idag en bred repertoar för vård av övervikt: individuell- och gruppterapi, energisnåla dieter, läkemedelsbehandling och fetmaoperationer.

En helt ny metod för viktminskning är den nya Orbera-bantningsmetoden, där man placerar en Orbera-silikonballong i patientens mage. Ballongen sätts in med hjälp av ett endoskop under lätt nedsövning och den ökar mättnadskänslan.

Ballongen fylls med en halv liter saltlösning och tas bort efter 6 – 12 mpnader. I världen finns 300 000 Orbera-patienter och de har gått ner i vikt i medeltal 15 kilo. I Finland kan man få Orbera-metoden på Eira sjukhus i Helsingfors.


I Orbera-metoden har man tagit i beaktande både den mentala och den fysiska sidan hos patienten. På det viset når man det bästa slutresultatet.


Orbera uppmuntrar till en livsstilsförändring

Orbera passar för personer under 65 år, som vill gå ner i vikt och har ett BMI mellan 27 och 40, d.v.s. de uppfyller inte kraven för en fetmaoperation.

BMIräknas ut med att dela den egna vikten med längden i kvadrat. Till exempel en person, som väger 85 kg och är 165 cm lång, har ett BMI på cirka 31 och är märkbart överviktig.

”Orbera-metoden lämpar sig också för de personer som har ett BMI på över 40. I sådana fall vill man få ner vikten för att kunna genomgå en fetmaoperation. Bäst fungerar metoden som en sporrande faktor i livsstilsförändringen för de personer som störs av extra kilon men vars övervikt inte ännu är ett allvarligt problem.”


Orbera stöder bantaren i ett års tid

Fast Orbera-ballongen hålls i magen i ett halvt års tid förbinder sig kunden till Orbera-projektet i ett helt år. Efter att ballongen tagits bort träffar hen ännu näringsterapeuten och sjukskötaren.

Enligt Kirsi Pietiläinen är det mentala stödet en viktig del av viktkontrollen.

” Det viktigaste är att sjukhusets stöd inte slutar efter att ballongen tagits bort. Stöd och motivation behövs som mest då patienten måste fortsätta med livsstilsförändringen på egen hand och hålla den uppnådda vikten. Det är ytterst viktigt att inte lämna någon ensam i det här skedet.”

Pietiläinen berättar, att i vården av övervikt blir den mentala delen alltför ofta åsidosatt. Möjligheten till att få hjälp beror ofta på resurser. I Finland hör psykologen vanligen inte till vårdteamet. Då måste läkarna, skötarna och näringsterapeuterna ha tillräckliga kunskaper i psykologi för att kunna hjälpa i de här frågorna.

”Många skulle behöva mentalt stöd för att kunna kontrollera sitt tröstätande, hantera sina känslor i allmänhet och höja sin självkänsla. I Orbera-metoden har man jämlikt tagit i beaktande den mentala delen och den medicinska, då når man också det bästa slutresultatet.”


Pietilainen_Kirsi.jpg

Som sakkunnig i artikeln är Kirsi Pietiläinen, Specialist i inremedicin, fetmaforskare.
Skribent Henna Rautiainen


Eira Viktkliniks tjänster
Eira_Orbera_2018-01.jpg

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_2021-12.jpg

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer