1.  VAD ÄR KÄNNETECKNANDE FÖR EN PATIENT SOM FUNDERAR PÅ BRÖSTFÖRSTORING?

En stor åldersgrupp är 18 – 25 åriga kvinnor, som vill korrigera formen eller storleken på brösten. Det kan vara fråga om en önskan att få större bröst eller korrigeringar av olika stora bröst, eller medfödd strukturavvikelse.

En annan vanlig kundgrupp är kvinnor över 35 som fött barn och önskar tillbaka den volym i brösten som försvunnit till följd av graviditet och amning. Så gott som alla vill också ha bättre hållning på brösten. Därför gör man ibland bröstförstoring och bröstlyft, d.v.s. mastopexi, på samma gång.

 

2.  HURDANA IMPLANTAT ANVÄNDS OCH HUR SKILJER DE SIG FRÅN VARANDRA?

Alla implantat som används i Finland är gjorda av silikon. På basen av formen indelas de i anatomiska och runda. De anatomiska är droppformade och de runda är symmetriska.

Silikonen i den nya typen av runda implantat, t.ex. Motiva Ergonomix®, är så mjuk att dess slutgiltiga form blir något mellan den anatomiska och den traditionella runda. Den här typen av implantat har vi på Eira sjukhus använt redan i fyra års tid.

I Finland och i de övriga nordiska länderna har man haft en tradition att prioritera anatomiska implantat. Ytan på de anatomiska implantaten måste vara sträv för att de asymmetriska implantaten inte skall svänga sig. Inom omfattande internationell forskning har man under de senaste åren observerat att den sträva ytan kan förorsaka problem på lång sikt, t.ex. dubbelinkapsling och sällsynt lymfvävnadscancer, ALCL (Anaplastic Large Cell Lymphoma). I dubbelinkapslingen bildas en kapsel längs med implantatet och en annan i implantatfickans vägg. Mellan dessa blir det oftast kvar en aning vätska som gör att implantatet inte fäster sig utan kan röra sig runt sin axel. På Eira sjukhus har man så gott som helt frångått användandet av de traditionella implantaten. Den här typen av problem uppkommer inte med de runda, släta eller nästan släta implantaten.

Ifall man måste använda det droppformade, anatomiska implantatet, finns ett alldeles nytt alternativ, det nya Motiva Anatomical® implantatet. Det är droppformat men ytan på det är slätt. Implantatet har ”vingar” som fästs i bröstkorgens vägg och på så sätt hindrar man implantatet att ”snurra runt”. På Eira sjukhus har vi som första i Finland tagit i bruk den här typen av implantat och också ordnat skolning om det åt finska plastikkirurger.

 

3. HUR PLACERAS IMPLANTATET? FÅR MAN BESTÅENDE ÄRR AV OPERATIONEN?

Implantatet förs in under bröstet där det 4 - 4,5 centimeter långa ärret blir så gott som osynligt. Då implantatet placeras används ett trattformigt instrument som gör installeringen så mild och steril som möjligt. Principen är att minimera kontakten mellan implantatet och patientens hud.

 

4. VAR PLACERAS IMPLANTATET?

I normala fall under den stora bröstmuskeln. Där döljs implantatet bättre, framför allt hos slanka kvinnor, och risken för inkapslade förhårdnader minskar. Då förtunnas inte vävnaderna i samma utsträckning under årens lopp som när implantatet placeras under bröstkörteln. Även en mammografiundersökning lyckas bättre. Muskeln stöder och skyddar implantatet då det inte uppbärs endast av huden och körtelvävnad. Tjockleken på muskeln, som är en aktiv vävnad, kan man själv påverka. Då implantatet placeras under bröstmuskeln kan man däremot ha lite mera värk under återhämtningen.

 

5. TRÄFFAR JAG DEN OPERERANDE KIRURGEN INNAN OPERATIONEN?

Jo, det gör du. Under ditt första besök kartlägger vi omsorgsfullt dina önskemål och din motivering för operation, samt hälsotillståndet, medicinering och eventuella allergier. Efter den kliniska undersökningen diskuterar vi implantatens egenskaper och operationens händelseförlopp, risker och återhämtning. Under det andra besöket väljs implantatets storlek och form och utöver det går läkaren igenom allt gällande eftervård och bröstens uppföljning.

 

6. HUR KAN JAG REDA UT KIRURGENS TROVÄRDIGHET?

De kolleger som innehar rätten att som huvudsyssla göra estetisk plastikkirurgi finns på Suomen esteettiset plastiikkakirurgit ry:s hemsida, www.suomenplastiikkakirurgit.fi. För att bli medlem förutsätts att personen i fråga är specialläkare inom plastikkirurgi och har som huvudsyssla en specialläkartjänst inom estetisk plastikkirurgi. Utöver det krävs att plastikkirurgen oavbrutet i minst två års tid haft som huvudsyssla specialläkarjänst inom estetisk plastikkirurgi och att två medlemmar i föreningen förespråkar medlemsansökan.

Det är också viktigt att kirurgen har tid att lyssna och ta ställning till frågor som oroar patienten.

 

7. HUR LÅNG ÄR OPERATIONEN OCH HUR ÅTERHÄMTAR MAN SIG?

Operationen görs under narkos och tar 1 – 2 timmar. Återhämtningstiden varierar mycket beroende på implantatets storlek och hur mycket bröstvävnaden har töjt. Vävnader töjs ut av t.ex. amning och viktminskning.

Värk efter operationen upplevs individuellt, men värkmediciner hjälper under de första dagarna. Utgående från egen förmåga är det bra och önskvärt att röra på sig, sängliggande skall man inte bli. Lätt kontorsjobb kan man utföra vanligtvis efter ca. en vecka men har man ett fysiskt tungt arbete behöver man sjukledighet i 2 – 3 veckor. Träna får man börja efter 3 – 4 veckor och tränandet av bröstmuskler 2 månader efter operation.

 

8. KAN MAN AMMA EFTER ATT MAN SATT IMPLANTAT?

Jo, det går i och med att man inte kapar av bröstkanaler i en normal bröstimplantatoperation. I en del operationer där man korrigerar formavvikelser måste man kapa av mjölkkanaler och det kan leda till att amning inte mera är möjligt. Patienten blir alltid informerad om det i förväg.

 

9. INVERKAR IMPLANTATEN PÅ MAMMOGRAFI RESULTATEN?

Ifall implantaten är ovanpå bröstmuskeln kan de vara ett hinder för en mammografiundersökning eller försvåra tolkningen av bilderna. Om implantaten är under bröstmuskeln och i rimlig storlek lyckas oftast mammografiundersökningen och avläsning av bilderna. Alternativt kan man göra en MRI-undersökning, d.v.s. en magnetbild av brösten, som är betydligt noggrannare än en mammografiundersökning.

Överväger du en bröstförstoringsoperation?

Boka mottagningstid till Eiras erfarna plastikkirurger!

På mottagningen får du svar på dina frågor och kirurgen gör en individuell vårdplan.

Läs mer och boka tid
Läs mer om bröstförstorings operationer
Plastiikka_rintojen_suuurennus_600x450.jpg

Bröstförstoring och bröstlyft

Om du är missnöjd med storleken eller formen på dina bröst lönar det sig att på Eira sjukhus träffa en plastikkirurg som du med en individuell utgångspunkt kan diskutera olika operationsmetoder med.

Läs mer