vi gör följande undersökningar  som mäter hjärtats och lungornas funktion

Undersökningar som rör hjärtat och blodcirkulationen:

 • Hjärtfilm eller EKG
 • EKG-långtidsregistrering
 • Belastnings-EKG: cykelergometri
 • Ultraljud av hjärtat.

undersökningar som rör andningsorganens funktion:

 • Spirometri och bronkodilatationsprov.

För undersökningarna behövs läkarremiss. På remissen står undersökningens förkortning och fpa-kod. Läkaren ger undersökningsresultaten.

Förberedelser för undersökningen

Vilo-EKG eller Hjärtfilm

Undersökningen betyder hjärtfilm, som ger en bild av hjärtats elektriska funktion. (PT-EKG-12, KL: 1270)

Anvisningar:

 1. Du behöver en läkarremiss för hjärtfilm.
 2. Du kan komma till laboratoriet utan tidsbokning.
 3. Undersökningen tar ungefär 10 min.
 4. Du behöver inte förbereda dig för undersökningen i förväg.
 5. Undersökningsresultatet får du av lden remitterande läkaren antingen genom att beställa telefontid eller mottagningstid.

Holter-registrering eller EKG-dygnsregistrering

Med EKG-långtidsregistrering följer man med förändringar i hjärtats elektriska funktioner under lång tid. Under undersökningen fungerar man i sin normala dygnsrytm. För registreringen fastsätts EKG-elektroder på huden och man bär en registreringsapparat, som inte får bli våt. Registreringen räcker 24 timmar, 48 timmar eller 3 dygn (symtom-ekg). Under registreringen för man dagbok om sina känningar och aktiviteter. (Pt-EKG-24h/48h, KL: 1279)


Anvisningar:

 1. Du behöver en läkarremiss för EKG långtidsregistrering.
 2. Boka tid till laboratoriet, tfn 09 1620 700.
 3. Installeringen av apparaten tar ungefär 30 minuter och återlämningen följande dag ungefär 15 minuter.
 4. För undersökningen behöver du inte förbereda dig i förväg.
 5. Registreringselektroderna/fastsättningstejpen kan synas i en öppen halsringning.
 6. Undersökningsresultatet får du av läkaren.

Belastnings-EKG eller Kliniskt belastningsprov

Med kliniskt belastningsprov (cykelergometri) undersöker man hjärtats funktion, andningen, hur blodtrycker reagerar på belastning, fysisk prestationsförmåga och möjliga symtom som dyker upp vid belastning. Provet görs som cykelbelastning och det framskrider i 1-3 minuters trappor. Belastningsprovet fortsätts tills det uppkommer en orsak att sluta eller den undersöktas maximala nivå har uppnåtts. Dessutom följs hjärtfilmen och blodtrycket upp.
Under belastningsprovet är både läkare och skötare närvarande. (Pt-KIR-tje, KL: 2068)

Anvisningar:

 1. Du behöver läkarremiss för belastningsprovet.
 2. Boka tid till laboratoriet på numret 09 1620 700.
 3. Belastningsprovet räcker ungefär en timme.
 4. Bekanta dig med undersökningens förberedelsedirektiv, som du får från vårt laboratorium
 5. Undersökningsresultatet får du av den vårdande läkaren.

Ultraljud av hjärtat

Med hjälp av undersökningen undersöks hjärtats uppbyggnad och funktion. Undersökningen utförs av en specialist på hjärtsjukdomar, alltså kardiolog. Ultraljud av hjärtat är en smärtfri och ofarlig undersökning. (KL): FM1EE

Anvisningar:

 1. Du behöver läkarremiss för undersökningen
 2. Boka tid till laboratoriet på numret 09 1620 700.
 3. Du behöver inte förbereda dig för undersökningen i förväg.
 4. För undersökningen reserveras 45 min.
 5. Undersökningsresultatet får du av den vårdande läkaren.

Funktionsprov av lungornas flödesvolym-spirometri och bronkodilatationsprov

Med undersökningen mäter man lungornas funktionsförmåga och volym. Undersökningen används bl.a. för att diagnostisera astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, samt för undersökning av oklar andnöd.
(Pt-Spirom 6006, Pt-BrDIL 6007)

Förberedelse för undersökningen

 1. För undersökningen bör man boka tid till laboratoriet, tfn 09 1620 700.
 2. Man skall inte dricka kaffe, te, koladrycker eller andra uppiggande drycker 2 timmar innan undersökningen.
 3. Man skall inte röka 4 timmar innan undersökningen.
 4. Man skall inte använda alkohol 1,5 dygn innan undersökningen.
 5. Undersökningen går inte att utföras då man har en luftvägsinfektion (flunssa, snuva) eller två veckor här efter.
 6. Direktiv om mediciner som är ordinerade för sjukdomar i luftvägarna ger den remitterande läkaren.
 7. Andra mediciner än mediciner ordinerade för sjukdomar i luftvägarna tas normalt.

Undersökningens utförande

 1. Det är bra att reservera ungefär 30 minuter för undersökningen.
 2. Under undersökningen blåser man in spirometriapparaten enligt laboratorieskötarens anvisning. Ett pålitligt resultat kräver flera blåsningar.
 3. Under bronkodilatationsundersökningen görs även ett bronkodilatationsprov, där man undersöker inverkan av mediciner som utvidgar luftvägarna.
 4. Undersökningsresultaten får av den remitterande läkaren.
Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

60,40 €
76,00 €
Motionerarens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
116 €
145,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TCS)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
133,60 €
167,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

132,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 86,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
71,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 57,00 €
Folat (fS-Folaat) 85,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 28,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Kalcium (fS-Ca) 36,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 72,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 39,00 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 67,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 65,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
371,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
147,00 €
Spirometriundersökning 103,00 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  69,00 €
Testosteron (S-Testo)
105,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 72,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
446,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
29,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 91,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 50,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
39,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 47,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 97,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
99,00 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
62,00 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 62,00 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 81,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 28,00 €
Celiakipaket, snäv 42,50 €
Celiakipaket, medium 67,00 €
Celiakipaket, omfattande 91,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
73,50 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 276,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 123,00 €
Leverprov (P-ALAT) 28,00 €
Leverprov (P-ASAT) 28,00 €
Leverprov (P-Gt) 28,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 28,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 28,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 95,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 28,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
28,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
196,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 62,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Sänka (B-La) 23,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 40,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 99,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 73,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering

403,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
45,00 €
Gikt (P-Uraat) 28,00 €
Reumaprov (S-RF) 45,00 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 64,50 €
Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande