Mätning av D-vitaminhalten

Vad är D-vitamin?

D-vitamin är ett viktigt fettlösligt vitamin som lagras i kroppen. D-vitamin främjar motståndskraften och är viktigt för skelettet.

D-vitaminets viktigaste uppgift är att hjälpa tarmen att ta upp kalcium och fosfor. Nästan alla vävnader behöver D-vitamin. Dessutom är D-vitamin ett viktigt vitamin för muskler, nervsystem och den hormonella funktionen.

D-vitamin får man från mat, solljus och som tillägg från vitamintillskott.

Vilka faktorer kan påverka D-vitaminbrist?

Under den mörka årstiden får vi nödvändigtvis inte tillräckligt med D-vitamin ur kosten. Finska undersökningar visar, att brist på D-vitamin är större hos kvinnor än hos män.

Övervikt ökar behovet av D-vitamin. Överviktiga kvinnor i arbetsför ålder vars fysiska aktivitet är låg och som inte tar D-vitamintillskott har en ökad risk för D-vitaminbrist.

Även åldringar har en stor risk för D-vitaminbrist i och med att hudens produktion av D-vitamin blir sämre. De rör inte på sig så mycket och under sommaren kan klädseln täcka en stor del av huden.

Därtill kan D-vitaminbrist förekomma hos personer som inte använder tillräckligt med D-vitaminberikade mjölkprodukter och kostfetter. Speciellt unga veganer och bantare behöver tillräckligt med D-vitamintillskott.

Symtom på D-vitaminbrist

• Försvagat immunförsvar
• Benskörhet
• infektioner

Rekommendationer för D-vitaminintag/ Källa: www.Livsmedelsverket.fi

Åldersgrupp Rekommenderat dagligt intag
D-vitamintillskottdosering
 1 år  10 µg/dygn  10 µg/dygn året runt
 2 – 17 år  10 µg/dygn   7 µg/dygn året runt
 18 – 74 år  10 µg/dygn   10 µg/dygn vid behov*
≥ 75 år   20 µg/dygn   10 µg/dygn året runt**
 Gravida och
ammande
  10 µg/dygn  10 µg/dygn året runt

 
  

 

 

 

 

 

Rekommenderat dagligt intag: sammanlagda mängden D-vitamin av den färdiga kosten samt eventuella tillskott.


*= Då man inte dagligen använder mjölkprodukter med tillsatt D-vitamin, bredbara fetter och/eller fisk under årets mörka tid (okt-mars). Människor som endast tillbringar korta tider ute, bär heltäckande kläder och mörkhyade bör få till och med 20 µg/dygn för att uppnå den rekommenderade serumhalten.

**= En mindre dos D-vitamintillskott (10 µg/dygn) kan vara tillräcklig, ifall man regelbundet använder mycket mjölkprodukter med tillsatt D-vitamin, bredbara fetter och/eller fisk.

 

Kom och ta reda på om du får i dig tillräckligt med D-vitamin

Du kan komma till laboratoriet utan remiss och tidsbokning.


 

mätning av B12-vitaminhalten

Vad är vitamin B12?

B12-vitamin är ett vattenlösligt vitamin som är nödvändigt för nervsystemet och för hjärnans verksamhet. Kroppen kan inte själv producera det.
B12-vitamin fås från animaliska produkter. En frisk person som äter mångsidigt får ett tillräckligt intag av B12-vitamin från kosten.

Då man blir äldre minskar upptagningen av B12-vitamin ur kosten och därför är brist på B12-vitamin vanligt för personer över 65 år. Även personer som äter vegetarisk föda, gravida och personer med försvagad upptagning bör försäkra sig om att B-12 intaget är tillräckligt. Med mångsidig kost, och vid behov vitamintillskott, förebygger man B12-vitaminbrist.

Brist på vitamin B12 orsakar:

  • Anemi
  • Symtom i nervsystemet
  • Värk
  • Muskelsvaghet
  • Nedstämdhet
  • Minnesrubbningar

Bristen uppstår långsamt under flera års tid.

Aktiva B12-vitaminhalten från blodprovet S-B12-TC2

På Eria sjukhus mäter man i B12-vitaminmätningen den sk. aktiva B12-vitaminhalten. Testresultatet ger bättre indikationer på en möjlig brist, än bestämningen av det totala B12-innehållet ensamt. Även om helhetsresultatet är inom referensvärdena, kan en B12-vitaminbrist ändå vara möjlig.

Du kan komma till vårt laboratorium utan tidsbeställning eller remiss.

Kom och ta reda på vitaminhalten

Till mätningen kan man komma utan remiss och utan tidsbeställning till våra laboratorier under deras öppettider:

Eira sjukhus laboratorium
Adress: Skepparegatan 29, Helsingfors
Telefon: 09 1620 700

Se öppettiderna här

Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

76,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

132,00 €
Motionerarens laboratoriepaket
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
145,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TCS)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
167,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 86,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
71,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 57,00 €
Folat (fS-Folaat) 85,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 28,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Kalcium (fS-Ca) 36,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 72,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 39,00 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 67,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 65,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
371,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
147,00 €
Spirometriundersökning 103,00 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  69,00 €
Testosteron (S-Testo)
105,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 72,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
446,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
29,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 91,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 50,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
39,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 47,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 97,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
99,00 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
62,00 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 62,00 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 81,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 28,00 €
Celiakipaket, snäv 42,50 €
Celiakipaket, medium 67,00 €
Celiakipaket, omfattande 91,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
73,50 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 276,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 123,00 €
Leverprov (P-ALAT) 28,00 €
Leverprov (P-ASAT) 28,00 €
Leverprov (P-Gt) 28,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 28,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 28,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 95,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 28,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
28,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
196,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 62,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Sänka (B-La) 23,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 40,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 99,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 73,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering

403,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
45,00 €
Gikt (P-Uraat) 28,00 €
Reumaprov (S-RF) 45,00 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 64,50 €
Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande