Kartläggning av hälsa-laboratoriepaket innehåller följande undersökningar:

  • Liten blodbild (B-PKV+T)
  • Kolesterol
    -helhetskolesterol, triglycerider, LDL-och HDL-kolesterol
  • Blodsocker
  • Urat (P-Uraat)
  • Njurprov (P-Krea)
  • Utredning av vätskebalans Natrium (P-Na) och Kalium (P-K)
  • Levervärden (P-Alat, P-GT)Hur kommer jag på undersökning?

 

Hur kommer jag på undersökning?

Du kan komma på undersökning utan en remiss av läkare eller tidsbokning, när som helst under laboratoriets öppettider. Laboratoriepaketet innehåller blodsockermätning, så du bör vara utan att äta 10 – 12 timmar före undersökningen. Några glas vatten får du dricka före provtagningen.

Undersökningsresultaten

Undersökningsresultaten blir färdiga samma dag.
Om du har varit på undersökning med en remiss av läkare, antecknar hen undersökningsresultaten med referensvärden i Mina Kanta-sidor på adressen Kanta.fi. I samband med mottagningen har ni även kommit överens om hur du önskar få information om resultaten.

Om du varit på undersökning utan en remiss av läkare, antecknar vår laboratorieskötare resultaten med referensvärden i Mina Kanta-sidor. I samband med provtagningen kommer ni överens om hur du önskar få information om undersökningsresultaten.

Liten blodbild B-PVKT

Liten blodbild är en viktig grundundersökning, som ger en bild av kroppens hälsotillstånd på många sätt. Den ger en översikt över blodkroppar och hemoglobin och kan således ge en indikation om möjliga störningar och sjukdomar
så som
infektioner,
olika typer av blödningar,
järnbrist,
störningar i näringsupptagningen.

Läs mera

Kolesterolmätning

För hjärtats hälsotillstånd är det väldigt viktigt att ha koll på kroppens kolesterolvärden.
Vi bedömning av risk för hjärt- och kärlsjukdomar har kolesterolet en betydande roll. Kartläggning av hälsa-laboratoriepaketet innehåller en omfattande kolesterolmätning, som innehåller:

fP-Kol kolesterolvärdehelhet
fp-Kol-HDL (”bra” kolesterol)
fP-Kol-LDL (”dåligt” kolesterol)
fP-Trigly triglycerider

Läs mera

Levervärden (P-ALAT, P-GT)

Kartläggning av hälsa-laboratoriepaketet innehåller mätning av levervärdena ALAT (alaninaminotransferas) och GT (glutamyltransferas).
Med ALAT mäter man graden av cellskada i levern.
ALAT-värdena stiger i samband med akut leverinfektion som orsakats av virus eller läkemedel. ALAT värdena kan vara förhöjda även på grund av fetma eller ett långvarigt alkoholmissbruk. Fetma leder ofta till fettlever, som också höjer levervärdena.

Den vanligaste orsaken till ett förhöjt GT-värde är ett långvarigt alkoholmissbruk. Även leverinfektioner, en del mediciner samt fetma kan i någon mån höja GT-värdet.

Referensvärden:
ALAT, män 17 år +: under 50 U/l (enhet i liter)
ALAT, kvinnor 17 år +: under 35 U/l
GT, män 16 år +: under 60 U/l
GT, kvinnor 16 år +: under 40 U/l

Njurprov, Kreatinin (P-KREA)

Njurfunktionen undersöks genom att mäta ämnen i blodet som kroppen avlägsnar via njurarna. Funktionen undersöks vanligtvis med att bestämma kreatininvärdet.

En akut eller långvarig störning i njurfunktionen höjer kreatininhalten i blodet.

Kreatinin är en slutprodukt av musklernas ämnesomsättning och avlägsnas i normala fall från kroppen via njurarna.

Även om njurarna är friska kan orsaken till förhöjda värden vara många:
• Muskelmassan
• En måltid som innehåller rikligt med kött
• Näringstillskott
• Uttorkning
• Förhinder i urinens väg, så som njursten eller förstorad prostata

Med åldern försvagas njurarnas filtreringshastighet, men då muskelmassan samtidigt minskar hålls nivån stabil.

En sänkning av kreatininnivån förekommer hos personer med minskad muskelvävnad eller avvikande kost. Även en graviditet sänker kreatininnivån.

Referensvärden:
Män: 60 – 100 µmol/l (mikromol per liter)
Kvinnor: 50 – 90 µmol/l

Vätskebalansprov: Kalium (P-K) och Natrium (P-NA)

För ämnesomsättningen är det nödvändigt, att kroppen har en lämplig natriumhalt i blodet och i övriga vätskor. Natriumhalten undersöks med att följa upp vätskebalans och kroppssalter. Kalium är vid sidan av natrium ett viktigt mineralämne i blodet. En låg natriumhalt beror vanligtvis på att natriumet är utspätt: intaget av vatten är större än förbrukningen. Även vissa läkemedel, hjärtsvikt, kraftig diarré, kraftiga kräkningar och kraftig svettning kan leda till låg natriumhalt i blodet. Låg natriumhalt kan orsaka rytmstörningar och orkeslöshet.

En för hög natriumhalt är mera ovanlig än en för låg halt. Oftast är orsaken att man druckit för lite vätska. För stor natrium halt leder till funktionsstörningar i flera organ. Låga kaliumvärden förekommer i samband med vissa vätskeutdrivande läkemedel. Även kraftiga kräkningar och diarréer kan orsaka en för stor förlust av kalium.

För stor halt av kalium förknippas främst med njursvikt. Därutöver kan vissa läkemedel orsaka förhöjda kaliumvärden.
Både en för stor och för liten kaliumhalt kan orsaka hjärtsvikt och försvagad muskelstyrka.

Referensvärden:
Natrium, vuxna: 137 – 145 mmol/l (millimol per liter)
Kalium, vuxna och över 16 år: 3,3 – 4,9 mmol/l

Blodsocker (fP-Gluk)

Ibland stiger sockervärdena för mycket på grund av en störning i sockerämnesomsättningen. Ett tillstånd med ett förhöjt blodsocker pågår vanligtvis i flera år och man kallar det här skedet även för förstadium till diabetes. Ett förstadium till diabetes utvecklas väldigt ofta till typ 2 diabetes. Om förstadiet kan konstateras i tid, kan insjuknandet helt och hållet förhindras. Den främsta orsaken till högt blodsocker är bukfetma och tillhörande ansamling av fett i leverceller, s.k. fettlever.

I Kartläggning av hälsa-laboratoriepaketet mäts blodsockernivån på fastande mage, vilket betyder att du inte får äta 10 – 12 timmar före provtagning. En liten mängd vatten får du dricka.
Övre gränsen för en normal blodsockernivå på morgonen, efter en natts (10 – 12 timmar) fasta, är 6,0 mmol/l.
Om blodsockernivån är 6,1 – 6,9 mmol/l, är det fråga om ett förhöjt blodsocker. Nedre gränsen för diabetes anses en blodsockernivå på 7,0 mmol/l.

Urat (P-Uraat)

Vi mätning av uratvärdet bestäms urathalten, d.v.s. urinsyrahalten i blodet. Urinsyra är en restprodukt som kroppen avlägsnar via njurarna. Ett förhöjt värde orsakas i allmänhet av fetma eller ett alkoholmissbruk. Vissa vätskeutdrivande mediciner kan orsaka ett förhöjt uratvärde.

Referensvärden:
• män: 230 – 480 µmol/l (mikromol per liter)
• kvinnor 18 – 49 år: 155 – 350 µmol/l
• kvinnor 50 +: 155 – 400 µmol/l

Kartlägg ditt hälsotillstånd!

Kartläggning av hälsa-laboratoriepaketet ger en bra helhetsbild av ditt hälsotillstånd.

Du kan komma på undersökning utan remiss av läkare eller tidsbokning, direkt till vårt laboratorium. Notera, att du bör vara utan att äta 10 – 12 timmar före provtagningen.

Se öppettider här

*I priset tillkommer Kanta-avgift

Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

60,40 €
76,00 €
Motionerarens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
116 €
145,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TCS)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
133,60 €
167,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

132,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 86,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
71,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 57,00 €
Folat (fS-Folaat) 85,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 28,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Kalcium (fS-Ca) 36,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 72,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 39,00 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 67,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 65,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
371,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
147,00 €
Spirometriundersökning 103,00 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  69,00 €
Testosteron (S-Testo)
105,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 72,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
446,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
29,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 91,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 50,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
39,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 47,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 97,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
99,00 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
62,00 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 62,00 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 81,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 28,00 €
Celiakipaket, snäv 42,50 €
Celiakipaket, medium 67,00 €
Celiakipaket, omfattande 91,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
73,50 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 276,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 123,00 €
Leverprov (P-ALAT) 28,00 €
Leverprov (P-ASAT) 28,00 €
Leverprov (P-Gt) 28,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 28,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 28,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 95,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 28,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
28,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
196,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 62,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Sänka (B-La) 23,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 40,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 99,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 73,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering

403,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
45,00 €
Gikt (P-Uraat) 28,00 €
Reumaprov (S-RF) 45,00 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 64,50 €
Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Kysy lisää Eiran palveluista
Namn
Telefon
E-post
Meddelande