Med ett prostatacancer-gentest kan eventuell cancer upptäckas tidigt

Stockholm3-test (STHLM3) är ett blodprov, med vilken man kan bedöma risken för prostatacancer bättre än endast med ett PSA-test. STHLM3-testet mäter risken för prostatacancer med ett betydligt lägre PSA (1,5 – 3 ng/ml) vilket minskar behovet av onödiga provbitstagningar, d.v.s. prostatabiopsier.

Ifall testresultatet är negativt, behöver man nödvändigtvis inte ta någon provbit, även om PSA skulle vara förhöjt (>3 ng/ml). Testet minskar falska misstankar om cancer och gör det samtidigt lättare att förutsäga om cancern är aggressiv eller långsamt framskridande.

Före blodprovet klarläggs den kliniska bakgrundsinformationen: ålder, prostatamedicinering, tidigare biopsier eller cancer samt eventuell ärftlig risk för prostatacancer.
I Stockholm3-testet bestäms fem olika proteinmarkörer (totalt PSA, fritt PSA, hK2, MSNB, och MIC1) samt mer än 100 genmarkörer. Informationen från blodprovet kombineras med den kliniska bakgrundsinformationen.

För vem lämpar sig STHLM3-testet?

STHLM3-testet kan ersätta PSA-testet. Testet rekommenderas för 50 – 70-åriga män. Testet lämpar sig inte för män som har diagnosticerats eller vårdats för prostatacancer.

Hur kommer jag på test?

Du kan komma på ett Stockholm3-test till vårt laboratorium utan tidsbokning och utan remiss av läkare eller efter ett mottagningsbesök med remiss av läkaren.

Undersökningsresultaten

På basen av undersökningsresultaten gör man en bedömning över risken för prostatacancer samt rekommenderar eventuella vidareundersökningar och/eller uppföljning. Resultaten får man ca 4 – 6 veckor efter provtagning.

 

Till gentest enkelt och snabbt

Du kan komma på gentestet direkt till vårt laboratorium, utan remiss och utan tidsbeställning. Vi rekommenderar att du diskuterar med din läkare före du kommer till testet.

Du får resultatet direkt hem och vid behov en rekommendation att boka tid till ifrågavarande specialist.

Eira sjukhus laboratorium

Skepparegatan 29, Helsingfors
tfn 09 1620 700

Boka tid till Eiras urolog
Aho_Martti.jpg Aho Martti Specialist i urologi Boka tid
Prislista
Gentester Pris
Laktosprov, DNA-undersökning (B-Lakt-D) 73,50 €
Prostatacancerrisktest (Stockholm3-test) 446,00 €
Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande