GENTEST SOM EIRA SJUKHUS ERBJUDER

Genetik, miljö och levnadsvanor påverkar uppkomsten av sjukdomar. Medicinska gentest har snabbt blivit populära, och i dagens läge vet man mycket om geners påverkan på hälsan och uppkomsten av sjukdomar. Testen avslöjar benägenheten till ärftliga egenskaper eller sjukdomar.

Generna fungerar emellertid på ett mycket komplicerat sätt, och tolkningen av testresultaten kräver förståelse och korrekt behandling. Gentestning möjliggör en individuellare vård än tidigare. Om man i släkten har kännedom om insjunkningsrisken kan det löna sig att undersöka om orsaken är genetisk. Då man får information om sina genetiska sjukdomsrisker kan man bli mer motiverad av att ta hand om sig själv.

På Eira kan du komma till gentest utan remiss och tidsbokning. Vi rekommenderar dock att du diskuterar saken med en läkare före du låter testa dig. Testresultaten ska genomgås med den skötande läkaren. 

 

Gentest för laktosintoleras

Det allmännaste gentestet i Finland är gentestet för laktosintolerans. Gentestet är det bästa sättet att utesluta laktosintolerans då man lider av magbesvär.

Läs mer

Farmakogenetisk panel

Farma-D farmakogenetisk panel utreder hur generna samverkar mellan olika läkemedel.

Läs mer

Test för prostatacancerrisk

Stockholm3-testet mäter risken för prostatacancer noggrannt och individuellt.

Läs mer

BEHÄNDIGT OCH SNABBT till gentest

För gentest kan du komma direkt till vårt laboratorium utan remiss eller tidsbokning. 

Resultaten får du hem, och vid behov får du även en rekommendation att boka en mottagningstid till specialistläkaren.

Eira läkarstation laboratorium
Skepparegatan 29,  Helsingfors
tfn 09 1620 700

Öppethållningstiderna ser du här


Prislista
Gentest  
Laktostest, DNA-undersökning (B-Lakt-D)   61 €
Geners påverkan på medicineringen  (B-Farma-D)
392 €

Test för prostatacancerrisk  (Stockholm3-test)

 532 €
Till undersökningar med remiss utskrivna av Eira sjukhus läkare uppbärs ingen kansliavgift. För övriga undersökningar tillkommer kansliavgift på 17,90 €.
Kanta-avgift på 0,95 €/besök tillkommer.