Farma-D farmakogeneTISK PANEL MÄTER GENERS PÅVERKAN PÅ MEDICINERINGEN

Ibland kan det kännas att vissa läkemedel inte har någon påverkan alls och ibland kan även en liten medicindos orsaka svindel eller andra symptom.

Farmakogenetisk panel är en undersökning baserad på blodprov som klargör hur generna påverkar kombinationen av olika läkemedel. Som exempel smärtmedicinen kodein, hjärt- och arytmimediciner (betablockerare), blodförtunningsmediciner (varfarin, klopidogrel), flera depressionsmediciner och epilepsimediciner (karbamatsepin).

Farmakogenetisk panel innehåller en undersökning på 11 genobjekt vars förändringar påverkar hundra olika läkemedel och deras funktion hos den undersökta personen. Panelresultaten hjälper även att dosera läkemedel på ett tryggare och effektivare sätt än tidigare, samtidigt som de tar överlappande medicinering i beaktande. Vanligtvis använder patienterna fler än ett läkemedel, antingen redan nu eller i framtiden.

Farmakogenetisk panel passar för alla. Den utförs endast en gång och därefter finns informationen tillgänglig för resten av livet.

Proaktiv testing innebär en stor kostnadsnytta eftersom då man testar sig själv först då symptomen uppkommit blir varje individuellt utfört  gentest mycket dyrare.

 

 

Laktosintoleranstestet mäter upptagningen av laktos

Ungefär 17 % av finländare har ett gensystem som påverkar laktosets nedbrytning i tarmen. Det är frågan om bristen på ett matsmältningsenzym som heter laktas. Laktas behövs för att bryta ner mjölksockret, dvs laktos till glukos. Orsaken till laktosintolerans finns i generna, och utvecklingen av bristen på laktasenzym kan inte förhindras. Barn har sällan laktosintolerans innan de fyller 3-4 år. Med ett gentest kan man konstatera bristen på laktasenzymet, och ett gentest som baseras på blodprov är mycket noggrannare än ett laktosbelastningstest. På basen av gentestet kan man inte uppskatta hur kraftiga symptom är, och vissa individer får inga symptom alls av mjölkprodukter.

Du kan komma utan remiss till vårt laboratorium för att göra laktosintoleranstestet. Resultaten får du via post eller till Mina Kanta-sidorna.  
STOCKHOLM3-TESTET MÄTER RISKEN FÖR PROSTATACANCER

Stockholm3-testet (STHLM3) är ett blodprov med vilket man kan bedöma risken för prostatacancer noggrannare och mer individuellt än tidigare. Undersökningen ger en prognos om cancern är behandlingskrävande och minskar behovet av vävnadsprov. Med testet kan prostatacancer diagnosticeras i ett mycket tidigt skede, på ett pålitligt sätt.

I testet undersöker man fem olika proteinmarkörer och över 100 genetiska markörer. Patientens ålder, tidigare vävnadsprov och släktens prostatacancerhistoria tas i beaktande i undersökningen.

Testet är avsett endast för 50-70-åriga män. Testet lämpar sig inte för män som redan fått prostatacancerdiagnosen eller som fått behandling för prostatacancer. Stockholm3-testet utförs i samarbete med Karolinska Institutet där testet tagits fram.

Stockholm3-testets resultat kan vara positivt eller negativt. Därtill får man ett utlåtande av undersökningen där man uppskattar prostatacancerrisken på en trestegig skala: förminskad, normal eller förhöjd. Utlåtandet innehåller även en rekommendation om behovet av tilläggsundersökningar och/eller uppföljning.

 

BEHÄNDIGT OCH SNABBT till gentest

För gentest kan du komma direkt till vårt laboratorium utan remiss eller tidsbokning. 

Resultaten får du hem, och vid behov får du även en rekommendation att boka en mottagningstid till specialistläkaren.

Eira läkarstation laboratorium
Skepparegatan 29,  Helsingfors
tfn 09 1620 700

Öppethållningstiderna ser du här


Prislista
Gentest  
Laktostest, DNA-undersökning (B-Lakt-D)   61 €
Geners påverkan på medicineringen  (B-Farma-D)
392 €

Test för prostatacancerrisk  (Stockholm3-test)

 532 €
Till undersökningar med remiss utskrivna av Eira sjukhus läkare uppbärs ingen kansliavgift. För övriga undersökningar tillkommer kansliavgift på 17,90 €.
Kanta-avgift på 0,95 €/besök tillkommer.