GENTEST SOM EIRA SJUKHUS ERBJUDER

Genetik, miljö och levnadsvanor påverkar uppkomsten av sjukdomar. Medicinska gentest har snabbt blivit populära, och i dagens läge vet man mycket om geners påverkan på hälsan och uppkomsten av sjukdomar. Testen avslöjar benägenheten till ärftliga egenskaper eller sjukdomar.

Generna fungerar emellertid på ett mycket komplicerat sätt, och tolkningen av testresultaten kräver förståelse och korrekt behandling. Gentestning möjliggör en individuellare vård än tidigare. Om man i släkten har kännedom om insjunkningsrisken kan det löna sig att undersöka om orsaken är genetisk. Då man får information om sina genetiska sjukdomsrisker kan man bli mer motiverad av att ta hand om sig själv.

På Eira kan du komma till gentest utan remiss och tidsbokning. Vi rekommenderar dock att du diskuterar saken med en läkare före du låter testa dig. Testresultaten ska genomgås med den skötande läkaren.


Farmakogenetisk panel

Farma-D farmakogenetisk panel undersöker hur ärftliga faktorer påverkar lämpligheten för olika mediciner.

Läs mer

Gentest för laktosintolerans

Det vanligaste gentestet i Finland är laktosintoleransgenstestet. Ett gentest är det bästa sättet att utesluta laktosintolerans ifall du lider av magproblem.

Läs mer

Stockholm3-test

Stockholm3 (STHLM3)-test är ett blodprov, med vilket man kan bedöma risken för prostatacancer mera exakt.

Läs mer

BEHÄNDIGT OCH SNABBT till gentest

För gentest kan du komma direkt till vårt laboratorium utan remiss eller tidsbokning.

Resultaten får du hem, och vid behov får du även en rekommendation att boka en mottagningstid till specialistläkaren.

Eira sjukhus laboratorium
Skepparegatan 29, Helsingfors
tfn 09 1620 700


Öppethållningstiderna ser du här

Prislista
Gentester Pris
Laktosprov, DNA-undersökning (B-Lakt-D) 63 €
Genernas inverkan i medicineringen (B-Farma-D) 404 €
Prostatacancerrisktest (Stockholm3-test) 548 €
Till laboratorieundersökningar tillkommer poliklinikavgift 19,90 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare. Kanta-avgift på 1,95 €/besök tillkommer.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande