Sömnundersökningar

Om du besväras av sömnlöshet eller misstänker sömnapné, kan en sömnundersökning ge en överblick av din sömn. Med hjälp av sömnundersökningen kan man reda ut den bästa vårdmetoden för dina sömnproblem.

På Eira Sömnklinik använder vi oss av olika metoder för att undersöka sömn och sömnproblem.

Du kan boka en tid direkt till vår specialist i sömnapné. Han gör en omfattande bakgrundskartläggning över din sömn och rekommenderar de behövliga undersökningarna. Vid behov ger han en remiss till laboratorieundersökningar.

Om du inte är säker på dina symtom och vill ha råd, kan du först boka en avgiftsbelagd telefonrådgivningstid till Sömnklinikens Egenskötare. Hon ger svar på dina frågor samt ger dig råd och vägledning i ärenden gällande din sömn. På basen av er diskussion rekommenderar hon det lämpligaste förfaringssättet med dina sömnproblem.

Begränsad nattpolygrafi

Nattpolygrafi-undersökningen är den främsta undersökningen för diagnostik av sömnapné och täppta luftvägar. Med hjälp av denna undersökning kan man även reda ut andra störningar i sömnen.

Vid undersökningen mäts:

• luftflödet i luftvägarna under sömnen
• pulsen
• hjärtfunktionen
• bröstkorgens och mellangärdets andningsrörelser
• syrehalten i blodet
• snarkning
• sovställningen.

Om du så önskar kan man mäta de nedre extremiteternas rörelser med hjälp av elektroder som fästs på huden, samt göra en noggrannare kartläggning av sömnen med att fästa elektroder vid tinningarna.
Undersökningen kan antingen göras hemma eller på Eira sjukhus bäddavdelning.

Laboratorieundersökningar

En sjukdom eller ett bristtillstånd kan ibland orsaka sömnlöshet eller trötthet.

• B12-vitamin – Brist på B12-vitamin kan förorsaka bl.a. störningar i sömnen
• Ferritin, hemoglobin – Ett av symptomen på järnbristanemi är trötthet
• PVK – Liten blodbild är en grundundersökning för att bl.a. mäta blodceller och hemoglobinvärdet
• CRP, La – Inflammationsvärdena höjs om man har en infektion eller inflammation i kroppen
• D-vitamin – Brist på D-vitamin kan förorsaka trötthet
• Sköldkörtelproven – I samband med underfunktion i sköldkörteln förekommer trötthet, utmattning och ofrivilligt insomnande.


FirstBeat-välmåendeanalys

Med en Firstbeat-välmåendeanalys mäter man pulsen under tre dygn och får en rapport över faktorer som påverkar ditt hälsotillstånd och din återhämtning. Mätningen borde ske under två arbetsdagar och en ledig dag. Mätningsapparaten installeras på Eira sjukhus och den är lätt och behändig att ha på sig i tre dygn.

Firstbeat-undersökningen lämpar sig speciellt bra för idrottare samt för personer som lider av stress och sömnlöshet.

Läs mera om FirsBeat-välmåendeanalys


Boka tid till Eira Sömnkliniks specialister
Bachour Adel Specialläkare, snarkning och sömnapne Boka tid
Heikkilä Kirsti Sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare Boka tid
Läs mera om Eira Sömnkliniks tjänster

Sömnapné och vården av den

Sömnapné är en följd av att de övre luftvägarna förträngs under sömnen och orsakar återkommande andningsuppehåll. Många lider av sömnapné utan att veta om det. Om du misstänker sömnapné, vänta inte med att boka tid till Eira Sömnklinik. Vår specialistläkare i sömnapné undersöker och väljer för dig den rätta vårdmetoden.

Läs mer

Sömnlöshet och behandlingen av den

På Eira Sömnklinik sköter man sömnlöshet och sömnstörningar med hjälp av flera olika vårdmetoder. Boka en tid till den certifierade sömnskötarens mottagning eller vid behov kan du först ringa till Egenskötarens avgiftsbelagda telefonrådgivning på Eira Sömnklinik. Du får snabbt omfattande hjälp för dina problem.

Läs mer

På sömnskötarens mottagning

När sömnproblemen börjar påverka det vardagliga livet, skall man söka hjälp. Med sömnskötarens hjälp kan man förbättra sömnen genom att lära sig nya tankesätt och nya tekniker.

Läs mer
Prislista
Eira Sömnklinik  Pris 

Sömnskötarens mottagning, 60 min.

Sömnteamet erbjuder medicinfri hjälp mot sömnlöshet 6 x 90 min.

 

80 €

250 €

Mottagning hos specialist i sömnapné. 30 min 180 € 

Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen hemma
Inkl. apparatens bruksanvisning, behövlig utrustning samt analys utförd av specialistläkare

318 €
Fpa ersättning 52 €

Telefonmottagning och videomottagning:
 

Telefonmottagning hos Sömnklinikens sjukskötare
Telefonmottagning 10 min.
Telefonmottagning 20 min.

 
15 €
25 €

Bachour Adel, specialläkare, snarkning och sömnapne, 20-30 min.

 150 € - 180 €
Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, förutom vid telefonrådgivningstider samt vid laboratorieundersökningar med remiss. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande