”Ifall drickandet blir på är det skäl att göra något åt saken. Du har säkert redan en uppfattning om hur ditt drickande påverkat dig negativt. Här är det onödigt att gå igenom det, du är ju medveten om det själv, eller hur? I det här skedet hjälper det inte med anklagelser, utan det är dags att ”ta tjuren vid hornen” och börja jobba med problemet”, instruerar Eiras addiktionsterapeut Jussi Kinnunen.


Addiktionsterapeutens tips till att sluta dricka:

  1. Först av allt är det dags att sluta beklaga sig över allt det onda i världen och komma till insikten att ”festen är slut” och att återgå till en givande vardag.

  2. Att bryta dryckesvanorna eller sluta dricka helt och hållet kan man göra bara på ett sätt, man slutar dricka.

  3. Man ka inte sluta dricka i morgon eller i övermorgon, utan det måste göras just nu. Förändringen sker i nuet, inte i morgon eller igår.

  4. Om du vill ha hjälp med att sluta, ta kontakt med en specialist som förstår sig på problemet. En specialist som inte håller en moralpredikan för dig, utan hjälper dig att hjälpa dig själv ännu när det är möjligt.” Arbetsplatserna, parförhållandena m.m. finns kvar just så länge som de står ut med ditt drickande och kan se genom fingrarna. Är det inte dags att ta ditt eget liv igen i dina egna händer?"


Anklagelser hjälper inte. Förändringen måste göras så länge det ännu är möjligt

Kinnunen_Jussi.jpg

Jussi Kinnunen
Addiktionsterapeut, sexualterapeut

Läs om Eira Alkoholavvänjningsklinikens tjänster
Katkaisu_mies_600x450.jpg

Eira Alkoholavvänjningsklinik

Eira alkoholavvänjningsklinik är en privat vårdenhet i Helsingfors. Vi har vårdat alkoholberoende ända sedan 1985. Personalen som deltar i vården har alla en yrkesbehörighet inom hälsovården eller inom addiktionsvård, och vården sker alltid med respekt för personlig integritet. Du kan alltid komma till mottagningen utan en remiss av läkare och du får snabbt hjälp. Om du eller en närstående behöver hjälp för alkoholism, tveka inte att ta kontakt!

Läs mer
Paihde_3kk_kuntoutus_ryhma_600x450.jpg

3 månaders alkoholavvänjningsprogram och självhjälpsgrupp

Ett 3 månaders alkoholavvänjningsprogram på Eira sjukhus omfattar regelbundna träffar i en handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan samt en 2 dagars intensivperiod.

Läs mer
Katkaisu_mies_600x450.jpg

Alkoholavvänjning

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer
Katkaisu_mies_rannalla_600x450.jpg

De vanligaste frågorna om alkoholavvänjning

Kan man komma berusad till alkoholavvänjningen? Behöver jag en remiss? Sjukskötare Liisa Kallioniemi svarar på vanliga frågor.

Läs mer