För vem är alkoholavvänjningen ämnad?

Alkoholavvänjningen på Eira är ämnad för personer som inte kan bryta sitt alkoholbruk. Vi sköter endast alkoholavvänjning på avdelningen, vi vårdar inte drogmissbrukare.

 

Kan jag komma berusad till alkoholavvänjningen?

Du kan komma alkoholpåverkad till avdelningen. Före vi börjar vården kontrollerar vi promillehalten i blodet, samt mäter blodtrycket och pulsen.

 

Hur sker avvänjningen på Eira sjukhus?

Alkoholavvänjningen på Eira sjukhus sker på bäddavdelningen i en persons rum, alltid med respekt för patientens integritet.

Då du anländer till Eira sjukhus, blir du tilldelad en egen läkare, som ansvarar för din vård. Grunden för en lyckad vård är en skräddarsydd medicinering och samtal med läkare och vårdpersonal. Tillsammans med läkaren diskuterar ni din alkoholbakgrund, eventuella problem i din tillvaro och hur din vård skall genomföras. Addiktionsläkaren utför en klinisk undersökning och bedömer när avgiftningsmedicineringen kan påbörjas.

Du kan även komma till läkarens mottagning för att få hjälp med ditt alkoholproblem. Ta kontakt med våra erfarna specialister inom addiktionsvård. All information behandlas konfidentiellt. Boka tid till läkarmottagningen, tel. 09 1620 570.

 

Kan jag komma till alkoholavvänjningen utan en läkarremiss?

Ja, det kan du. Du kan boka en plats på bäddavdelningen per telefon 09 1620 200. Vi kartlägger din situation, reserverar en bäddplats åt dig och kommer överens med vårdande läkaren om vilken dag som vården skall påbörjas.

 

Hur snabbt får jag en vårdplats?

Du får en plats redan till samma eller följande dag. Vi betjänar sju dagar i veckan. Vi kan dock inte ta emot patienter om kvällarna efter kl. 18.00 och inte heller nattetid.

 

Hur lång vårdperiod rekommenderar ni?

Vårdperiodens längd beror mycket på kundens alkoholbakgrund och ålder. Äldre patienter behöver vanligtvis längre vård än yngre.

Minimilängden är två dygn. I vårdpaketet ingår alltid en efterkontroll på addiktionsläkarens mottagning. De bästa resultaten får man med en vårdperiod på minst tre dygn.

 

Måste jag betala vården i förväg?

Påbörjandet av vården förutsätter att du har betalat en förskottsavgift. Aktuella uppgifter om avgifter hittar du här.

Förskottsavgiften täcker två vårddygn, medicinering, två träffar med addiktionsläkaren, baslaboratorieprov, samt en efterkontroll hos addiktionsläkaren efter vårdperioden.

Alkoholavvänjning utan läkarremiss

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet.

Ring 09 1620 200, vi har öppet 24/7.

En vårdplats får du oftast redan till samma eller följande dag. Vi betjänar även under veckoslut och helger. Hör dig för om lediga platser per telefon.

Vid behov kan du även boka en tid addiktionsläkarens mottagning via vår nätbokning.

OBS! På avdelningen vårdar vi inte narkotikamissbrukare

Läs mera
Katkaisu_mies_600x450.jpg
Eira Alkoholavvänjningsklinik

Eira alkoholavvänjningsklinik är en privat vårdenhet i Helsingfors. Vi har vårdat alkoholberoende ända sedan 1985. Personalen som deltar i vården har alla en yrkesbehörighet inom hälsovården eller inom addiktionsvård, och vården sker alltid med respekt för personlig integritet. Du kan alltid komma till mottagningen utan en remiss av läkare och du får snabbt hjälp. Om du eller en närstående behöver hjälp för alkoholism, tveka inte att ta kontakt!

Läs mer
Katkaisu_mies_600x450.jpg
Alkoholavvänjning

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer
Paihde_3kk_kuntoutus_ryhma_600x450.jpg
3 månaders alkoholavvänjningsprogram och självhjälpsgrupp

Ett 3 månaders alkoholavvänjningsprogram på Eira sjukhus omfattar regelbundna träffar i en handledd självhjälpsgrupp en gång i veckan samt en 2 dagars intensivperiod.

Läs mer
Katkaisu_alkoholi_600x450.jpg
Har du svårt att bryta dina dryckesvanor? Läs addiktionsterapeutens tips till en nykter vardag.

Om semesterdrickandet har blivit på efter semestern och det är svårt att bryta det, är det dags att söka hjälp. Eira sjukhus addiktionsterapeut, Jussi Kinnunens tips hjälper dig att bryta dina dryckesvanor och leva en nykter vardag.

Läs mer