Symtomen på tjocktarms- och ändtarmscancer kan komma smygande i början

Prognosen för tjocktarms- och ändtarmscancer beror på i vilken grad den spridit sig, då den konstateras. Ifall den är lokal är prognosen god och de flesta av de insjuknade lever över fem år sjudomsfria.

Symtomen för tjocktarms- och ändtarmscancer kan i början vara lömska och påminna mera om hemorrojdbesvär, berättar specialist i gastroenterologi Monika Carpelan-Holmström. Därför låter man lätt bli att besöka en läkare eller så undersöks besvären endast som symtom på hemorrojder.

Även på grund av långa köer kan det vara svårt att komma på undersökningar, vilket gör att vården i dagens läge till och med kan skjutas upp med ett halvt år.

”En förändrad tarmfunktion, så som oförklarlig förstoppning eller diarré, svart eller blodig avföring, är alarmerande symtom som måste snabbt undersökas. Det är viktigt att så snabbt som möjligt få en tid till endoskopi och få symtomen diagnostiserade”, poängterar Carpelan-Holmström.

”Tyvärr är symtomen få under ett tidigt skede av tjocktarms- och ändtarmscancer. Det är vanligt att det enda symtomet är ett lågt hemoglobin (anemi), som orsakas av järnbrist. Besvärlig värk, förstoppning eller andra symtom förekommer vanligtvis först i ett skede då cancern redan har spridit sig”, konstaterar Monika Carpelan-Holmström.

 

Man behöver inte vara rädd för skopi

Ifall tumören inte är vid analöppningen och den inte går att känna med fingret på läkarens mottagning, måste man göra en tarmtömning och en endoskopisk undersökning för att kunna göra en diagnos. I undersökningen förs endoskopet till ändan av tunntarmen via analöppningen. Även om man inte kan hitta cancertumörer, hittar man ofta bland annat godartade tumörer eller polyper. Så länge det är fråga om lokala och ytliga förändringar kan de tas bort under samma endoskopiska undersökning innan de utvecklas till cancer.

Skopi kan göras under lätt nedsövning, då undersökningen är smärtfri och patienten kommer inte ihåg något av den.

”Skopin görs inte bara för att hitta cancer utan också för att hitta förstadier till cancer”, bestyrker Carpelan-Holmström. Undersökningen kan ibland kännas otrevlig för patienten och då kan den göras under lätt nedsövning. I sådana fall får patienten medicin intravenöst under anestesiläkarens övervakning, och då är undersökningen smärtfri. Patienten kommer inte heller ihåg något av undersökningen. Nedsövningen kräver mera resurser vilket gör att man på den kommunala sidan ger den mera selektivt.

”Målsättningen är att hitta fallen av tarmcancer i tid, vilket är till allas fördel. Patienterna är mindre sjuka, prognosen är bättre och vården är mera rätlinjig vilket gör den även billigare. För samhället blir det förmånligare ju snabbare patienten kan återgå till vardagen”, säger Carpelan-Holmström.

 

Vårdresultaten har blivit betydligt bättre under de senaste 20 åren

Tjocktarms- och ändtarmscancer blir mera allmänt i Finland och i västvärlden delvis på grund av att befolkningen åldras. Endast cirka 5% av fallen är ärftliga. Risken att insjukna i tjocktarms- och ändtarmscancer ökar för patienter med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. Man kan minska risken att insjukna i tjocktarms- och ändtarmscancer med att äta mångsidig och fiberrik kost och undvika större mängder förädlat rött kött. Det är även viktigt att motionera tillräckligt och att ha vikten under kontroll.

Finland och de andra nordiska länderna hör till de ledande länderna i vården av tjocktarms- och ändtarmscancer. Vården av den är centrerad till central- och universitetssjukhus. Med det professionella samarbetet mellan vårdpersonalen åstadkommer man väldigt goda resultat. Tjocktarms- och ändtarmscancer är en allmän sjukdom som det forskas mycket i.

” På grund av det har vårdresultaten blivit betydligt bättre under de senaste 20 åren. De diagnostiska metoderna, så som magnetundersökningar, datortomografier och instrument för skopier, har utvecklats enormt, vilket gör att man redan före operationen vet en hel del om sjukdomens karaktär. Bara man har hittat cancertumören, sköts operationen och en eventuell onkologisk vård nuförtiden välplanerat och patientinriktat i team”, berättar Carpelan-Holmström.

Man kan minska risken att insjukna med att äta fiberrik och mångsidig kost och undvika större mängder förädlat rött kött.

Carpelan_Holmstrom_Monika.jpg

Monika Carpelan-Holmström
Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi

Största delen av besvär i mage och tarmar är ofarliga, men det är bra att undersöka dem i tid

En stor del av de vanligaste magbesvären beror på en funktionell eller annan orsak som kan behandlas med moderna metoder.
Det är ändå bra att reda ut orsaken till besvären i tid.

Boka tid till specialistens mottagning, om nya symtom uppstår i mage eller tarmar.
På mottagningen kan man möjligtvis utesluta en elakartad sjukdom och undvika onödig oro.

Boka tid
Läs mera om magklinikens tjänster
Mag_klinik_600x450.jpg

Eira Magklinik

Lider du av diffusa symptom? Känner du dig svullen, har du ofta förstoppning eller diarré? Stressar du med magen eller får du halsbränna efter det du ätit? Vill du äntligen ta reda på vad dina besvär beror på? Eller har du fått en diagnos men vill veta mera och få råd. Eira Magklinikens specialister hjälper till att reda ut olika magbesvär.

Läs mer
Gastro_leikkuri_tahystys_600x450.jpg

Skopier av mage och tarmar

Diffusa magbesvär? Det är skäl att undersöka besvären i god tid. Det lönar sig att uppsöka en sakkunnig läkare ifall besvären återkommer ofta eller nya besvär uppstår. Om man så önskar kan vi på Eira göra skoperingen i lätt narkos.

Läs mer
Leikkuri_hoitajat_600x450.jpg

Tjocktarmsoperation

Tjocktarmen kan drabbas av olika sjukdomar, såsom inflammationer, sår, tumörer, polyper, divertiklar och funktionsstörningar som orsakar varierande symptom beroende på typ och plats.

Läs mer
Vatsan_tutkimus_600x450.jpg

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Lider du av svullen mage, som blir värre fram emot kvällen? Fungerar din tarm oregelbundet? Diffusa magsmärtor i olika delar av magen? Det kan vara fråga om irriterad tjocktarms syndrom. Besvären är inte farliga, men de är skäl att bota. Våra specialister på Eira Magklinik kartlägger magbesvären.

Läs mer
IBDklinik_600x450.jpg

Eira IBD-KLINIK

Har du svår smärta i magen eller oupphörlig diarré utan orsak? Har du fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom IBD (Colitis ulcerosa eller Crohns sjukdom)? Hos oss får du snabbt hjälp i akuta och långvariga problem samt stöd i den pågående vården.

Läs mer
Gastro_tyravatsa_600x450.jpg

Bråck och bråckoperationer

Med bråck avses en öppning eller svag punkt i bukhålans vägg som gör att en del av bukinnehållet buktar ut utanför bukhålan. Vanligaste platserna för bråck är ljumsken och naveln. En läkare kan konstatera bråcket vid ett vanligt mottagningsbesök.

Läs mer
Gastro_refluksi_600x450.jpg

Refluxsjukdom

Har du halsbränna? En brännande känsla i övre delen av buken? Det kan vara fråga om en refluxsjukdom. Det är skäl att låta undersöka besväret, då det kan orsaka en inflammation i matstrupen. Boka tid till Eira Magklinik!

Läs mer
Artikkeli_vuodeosasto_600x450.jpg

Gallstenar och galloperation

Gallstenar bildas vanligen i gallblåsan. Från gallblåsan pressas de ned genom gallvägarna. Efter intag av vissa maträtter orsakar gallstenar ofta ett typiskt gallstensanfall uppe till höger i magen.

Läs mer
Gastro_perapukamat.jpg

Hemorrojder och hemorrojdoperation

Hemorrojder är utspända eller förstorade vener vid ändtarmsöppningen. De orsakar besvär och är vanliga. I många fall kan man bli av med dem, men de kan förnyas.

Läs mer