Prislista
Fetmasjukskötarens mottagning
Pris  
Konsultationsbesök eller telefonmottagning hos Fetmasjukskötaren
0 €  
Följande besök hos fetmasjukskötaren
90,00 €
 
 
Specialister
   

Aalto Jenni, sjukskötare
Häkkinen Pauliina, sjukskötare
Juuti Anne, specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Vepsäläinen Anne-Mari, sjukskötare

   

Orbera-bantningsmetod
Pris Eiras Hälsokonto*
Orbera-bantningsmetod, 12 månaders ballong 5595,00  €
473,25 €/mån

I Orbera-bantningsmetoden ingår:

 • Första besöket hos Viktklinikens sjukskötare.
 • 2 endoskopiska ingrepp i lätt nedsövning (insättande och avlägsnande av ballongen).
 • Orbera-ballongen
 • Den medicinering som behövs vid ingreppet.
 • Stöd för en livsstilsförändring under 1,5 år. Stödet inkluderar uppföljnings sjukskötarens telefonsamtal/
  mottagningsbesök med 3 månaders mellanrum.
 • Möjlighet att kontakta Fetmaklinikens sjukskötare avgiftsfritt när som helst under ett år.
 • Sammandrag över vården 6 mån efter att ballongen tagits ut på näringsterapeutens mottagning.

Fakturan skickas ca. två veckor innan ingreppet per post eller e-post. Fakturan bör vara betald före ingreppet.

I priset ingår inte:

 • Individuellt ordinerade laboratorieprov och biopsier som möjligen behöver tas under skopin.
 • Kirurgens mottagningsbesök
 • Besök på näringsterapeutens mottagning/näringsrådgivning
 • Läkemedel ordinerade av läkaren
 • Mottagningsbesök och kontroller utöver de  nämnda för över.

Kredit
På Eira sjukhus är det möjligt att finansiera Orbera-bantningsmetoden med Eiras Hälsokonto.
Du kan även disskutera med sjukskötaren om olika finansieringsmöjligheter.

Sjukvårdsförsäkring
Allt fler har privat sjukförsäkring, möjligen via arbetsgivaren.
Om du har en privat försäkring, kan du fråga försäkringsbolaget om försäkringens omfattning.

FPA
Du får inte FPA-avdrag på Orbera-bantningsmetoden.
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor, med undantag av det avgiftsfria konsultationsbesöket.