Prislista
Eira Viktklinik
Pris  
Första konsultationsbesöket hos fetmasjukskötaren / distansmottagning
0 €  
Följande mottagningsbesök hos fetmasjukskötaren
85 €
 

Specialister 
   
Häkkinen Pauliina, sjukskötare, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Juvonen Erja, sjukskötare, gastroenterologi och fetmaoperationer och Orbera-bantningsmetod
Vepsäläinen Anne-Mari, sjukskötare, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
   
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 20,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 8,90 €. Kanta-avgiften är 2,10 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta, med undantag av det avgiftsfria konsultationsbesöket.

Priserna på Eira Viktkliniks övriga behandlingsalternativ

Livsstilsändringsprogram
Läkemedelsbehandling
Orbera-bantningsmetod
Fetmaoperation