Prislista
Fetmasjukskötarens mottagning
Pris
 
Konsultationsbesök hos fetmasjukskötaren / distansmottagning
0 €  
Följande mottagningsbesök hos fetmasjukskötaren   85 €
 
 
Specialister
   
Häkkinen Pauliina, sjukskötare, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Vepsäläinen Anne-Mari, sjukskötare, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
   

Livsstilsändringsprogram - Eira Viktklinik

Pris

Eira Hälsokonto*

Mot ett slankare liv - 12 mån individprogram

 • 12 individuella träffar med din personliga coach
 • 2 baslaboratoriepaket
 • 1 mottagning hos en specialist inom inre medicin
 • 2 mottagningar hos en näringsterapeut
 • 3 Inbody-kroppssammansättningsanalyser
 1850 €
 158,10 €/mån.

Mot ett slankare liv - 6 mån individprogram

 • 6 individuella träffar med din personliga coach
 • 1 mottagning hos näringsterapeut
 • 2 Inbody-kroppssammansättningsanalyser
 750 €  66,40 €/mån.

Mot ett slankare liv - 3 mån individprogram

 • 3 individuella träffar med din personliga coach
 • 1 mottagning hos näringsterapeut
 • 1 Inbody-kroppssammansättningsanalys
450 €
 41,40 €/mån.

Mot ett slankare liv i grupp

 • 15 gruppmöten (à 90 min.) varannan vecka under ledning av
  fetmasjukskötar-coach
 • Längd 6 mån
 790 €
 69,70 €/mån.

Mot ett slankare liv 70+ - individprogram

 • 3 individuella träffar med personlig coach
 • 1 baslaboratoriepaket
 • 1 mottagning hos näringsterapeut
 • 1 mottagning hos fysioterapeut
 • 2 Inbody-kroppssammansättningsanalyser
 870 €
 76,40 €/mån.

Priserna inkluderar inte:
- av läkaren ordinerade mediciner
- mottagningsbesök och laboratorieprov utöver de ovan nämnda

Flexibel betalningstid:
Vi har ett flexibelt och smidigt Eira Hälsokonto, som ger upp till 12 månaders räntefri betalningstid. Vi vill göra det möljigast lätt för dig att börja ditt nya liv. Du kan diskutera de olika finansieringsalternativen med sjukskötaren.
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 20,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 8,90 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 4,90 €/gång. Kanta-avgiften är 2,10 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta, förutom på avgiftsfria konsultationsbesök.
*Med Eira Hälsokonto t.ex. 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).