Prislista
Läkemedelsbehandling - Eira Viktklinik
Pris
Konsultationsbesök hos fetmasjukskötaren eller telefonmottagning
 0 €
Följande mottagningsbesök hos fetmasjukskötaren   85 €
Mottagningsbesök hos specialist i inremedicin
I priset ingår inte de receptbelagda fetmamedicinerna från apoteket
från 130 € 
 
Specialister
 
Häkkinen Pauliina, sjukskötare, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Karhiaho Iiro, specialist i inre medicin
Karjanlahti Nina, specialist i inre medicin
Niskanen Leo, specialist i endokrinologi och invärtes medicin
Pietiläinen Kirsi, specialist i inre medicin
 
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 20,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 8,90 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 4,90 €/gång. Kanta-avgiften är 2,10 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta, med undantag av det avgiftsfria konsultationsbesöket.