Läkemedelsbehandlingen utvecklas hela tiden och nya läkemedel är på kommande

Det finns tre olika läkemedel tillgängliga för att behandla fetma. Ett av läkemedlen minskar upptagningen av fetter i kosten (Orlistat Stada®) och två läkemedel minskar aptiten (Mysimba® och Saxenda®). Orlistat Stada® och Mysimba® är läkemedel i tablettform och Saxenda® är ett läkemedel som injiceras. Nya läkemedel förväntas på den finska marknaden inom en snar framtid. Läs mera på Eiras hemsidor och kom på mottagning till våra specialister.

Medicinering är ett alternativ ifall man inte lyckats med tidigare icke-medicinska behandlingar och det inte finns några hinder för medicineringen. Läkemedlet förbättrar vanligtvis viktminskningsresultatet, men kräver en långsiktig behandling i kombination med en livsstilsförändring.

Du kan diskutera om läkemedelsbehandlingen passar dig och även valet av läkemedel tillsammans med våra erfarna specialister i inremedicin. Vi följer med forskning och utveckling av läkemedelsbehandlingar och hos oss får du den mest sakkunniga hjälpen även i läkemedelsbehandling av fetma.


Läkemedelsbehandling på Eira

Läkemedelsbehandlingen påbörjas med ett mottagningsbesök hos en specialist i inremedicin. Du bokar en tid till läkarens mottagning via fetmasjukskötaren. Läkaren övervakar därefter medicinbehandlingen under uppföljningsbesöken samt via telefonsamtal. Med stöd av medicineringen är det lättare att genomföra livsstilsförändringar. Särskilt läkemedel som minskar aptiten, hjälper att uppnå hälsosammare matvanor. Motion hjälper även viktminskningen och förhindrar samtidigt muskelförlust. Hos oss får du helhetsomfattande stöd även för en livsstilsförändring.

Läs även: Stödprogram för patienter som får läkemedelsbehandling (6 mån.)

Varför läkemedelsbehandling?

Många kämpar ensamma med sitt viktproblem onödigt länge. Läkemedelsbehandling av fetma kan vara särskilt till hjälp då man vet hur man skall äta, men trots det äter för stora matportioner, småäter eller frossar i delikatesser. Läkemedelsbehandling av fetma är dokumenterat och bevisligen effektiv; viktnedgången med läkemedel är i genomsnitt 2-3 gånger bättre än enbart genom en livsstilsförändring.

För vem passar läkemedelsbehandlingen?

Läkemedelsbehandling av fetma är möjlig om BMI (viktindex) är >30, eller om BMI är >27 i kombination med en fetmarelaterad sjukdom (t.ex. typ 2 diabetes, blodtryckssjukdom, högt kolesterol, sömnapné, artros, infertilitet, m.m.)

Hur kommer jag på en läkemedelsbehandling?

Du kan boka en avgiftsfri konsultationstid till fetmasjukskötaren. Tillsammans kartlägger ni din situation och hon rekommenderar den lämpligaste vårdstigen för dig. Du kan även diskutera med fetmasjukskötaren per telefon. Därefter får du tid till en specialist i inremedicin.

Priset på fetmamedicinerna

Det aktuella priset på medicinerna som används i läkemedelsbehandlingen lönar det sig att kontrollera t.ex. på apoteket. I augusti 2021 var priserna följande: Mysimba® 125€/mån, Saxenda® 180 €/mån, Orlistat Stada® 70 €/mån. För Saxenda® får man begränsat FPA-understöd med ett B-intyg, om BMI är över 35 och personen har förstadium till diabetes, samt medicinering mot antingen förhöjt blodtryck eller kolesterol. För de övriga fetmaläkemedlen får man tills vidare ingen FPA-ersättning.

Tilläggstjänster

För att du skall få den bästa möjliga vården samarbetar våra experter på Eira Viktklinik och konsulterar varandra vid behov. Ibland kan du behöva extra stöd eller tilläggsundersökningar. Hela vårt team på viktkliniken finns till hands för dina individuella behov.

Följande tjänster finns till ditt förfogande mot separat avgift:

  • Fysioterapeut / PT
  • Psykolog
  • Näringsterapeut
  • Tilläggsbesök hos specialist i inremedicin (nödvändigt i uppföljningen av läkemedelsbehandling)
  • Laboratorieundersökningar

Boka nu ett kostnadsfritt konsultationsbesök till viktklinikens fetmasjukskötare

Boka en tid till fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation. Hon kartlägger din situation och kan rekommendera rätt vårdalternativ för dig och boka en tid till en specialist i inremedicin.

Se följande lediga tider nedan eller skicka mejl till viktklinik@eirasjukhus.fi. Observera, att det finns ett begränsat antal tider.

Boka konsultationsbesök
Seuraavat vapaat ajat
mån 15.11
10:00
1 h 0 min
Häkkinen Pauliina
Sjukskötare, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Eira läkarstation

Välkommen på min mottagning om du är intresserad av läkemedelsbehandling av fetma eller livsstilsändringsprogram. Ifall du är intresserad främst av fetmaoperation eller Orbera-bantningsmetoden, vänligen boka tid till Erja Juvonen.

Då du väljer en tid var det står ”Puhelinvastaanotto”, ringer jag upp dig under den bokade tiden till numret du meddelat.

Visa följande lediga tider

Övriga behandlingart på Eira Viktklinik

Bekanta dig även med andra vårdalternativ på Eira Viktklinik:

Som sakkunniga i läkemedelsbehandling på Eira
Karjanlahti Nina Specialist i inre medicin
Niskanen Leo Specialist i endokrinologi och invärtes medicin
Pietiläinen Kirsi Specialist i inre medicin
Läs mera om Eira viktkliniks tjänster

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Prislista
Läkemedelsbehandling
Pris
Konsultationsbesök hos fetmasjukskötaren eller telefonmottagning
 0 €
Mottagningsbesök hos specialist i inremedicin
I priset ingår inte de receptbelagda fetmamedicinerna från apoteket
från. 135 € 
I priserna tillkommer poliklinikavgift 19,90 € samt Kanta-avgift 1,95 €, med undantag av det avgiftsfria konsultationsbesöket eller telefonmottagningen.
Fråga mera om Eira Viktkliniks tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande