En bestående viktkontroll kräver självkännedom

Ta dig i kragen. Jenni Kinnari, 37, vet hur demotiverande den välbekanta kommentaren är.
”En bestående viktminskning är inte en fråga om viljestyrka”, säger Jenni Kinnari, bekant från TV-serien Hurja painonpudotus- Suomi.

Jenni har begränsat sitt ätande ända sedan hon var fyra år gammal. Som barn på grund av instruktioner från sjukhusets näringsterapeut, skolhälsovårdare och genom att äta energisnåla produkter. I ett senare skede med hjälp av egna strikta dieter samt ledda dieter. Trots det har hennes vikt ökat som mest till närmare 200 kilo.

”Man går inte ner i vikt med matrestriktioner om man mår psykiskt dåligt.”

En lyckad viktkontroll kräver självkännedom, att kunna behärska humör och känslor. Jenni lär sig det på Eira Viktklinik med hjälp av professionella inom hälsovården, som är specialiserade på vård av fetma.

Jenni fick ett personligt livsstilsändringsprogram

Jenni gick in för ett Mot ett slankare liv-individprogram på Eira sjukhus under senhösten 2021. Som hjälp för viktkontrollen finns personliga stödprogram som är skräddarsydda enligt olika behov. Kunden kan välja mellan 3 mån, 6 mån eller 12 månaders program.

Programmet börjar med en omfattande kartläggning, där man går igenom bl.a. kundens matvanor, motionering, sömn, hälsotillstånd, vikthistoria, psykiska hälsa, förmåga till förändring och målsättningar. Efter kartläggningen görs en personlig livsstilsändringsplan.

Jag lider av en allvarlig hetsätningsstörning.

Ett tryggt bantande kräver ett friskt psyke


Efter den inledande kartläggningen konstaterade man att Jenni skulle gagnas bäst av det ett år långa stödprogrammet för personer med ätstörningar, ledd av näringsterapeut och sjukskötare Laura Suojanen. Laura har arbetat under hela sin arbetskarriär med fetma och ätstörningar. Jennis program skulle koncentreras på ätandets psykologi.
”Jag lider av en allvarlig hetsätningsstörning, vilket innebär att jag i episoder äter okontrollerade mängder mat”, berättar Jenni.
Hetsätandet har ända sedan barndomen varit för Jenni ett sätt att hantera känslor. Mättnaden har gett henne en känsla av tröst och trygghet.

En hälsosam och trygg viktminskning kräver att bantaren har behandlat sina ätstörningar. En svår ätstörning är ett hinder för t.ex. en fetmaoperation.

"Jag har aldrig tillåtit mig själv att äta"

I Mot ett slankare liv-individprogrammet träffar man sin coach en gång i månaden. Varje träff har sitt eget tema, som stöder målsättningarna för viktkontrollen. Under de två första träffarna gick Laura och Jenni igenom Jennis bantningshistoria. ”Vikten började öka då jag som 17-åring flyttade hemifrån. Förändringen i tillvaron, stress och negativa känslor gjorde att jag gick upp i vikt.”

Jenni hade aldrig upplevt att hon hade tillåtelse att äta. Efter barndomens restriktiva ätande följde en frihet att äta vad och när som helst vilket gjorde hetsätandet till en del av vardagen. ”Min vikt ökade med 60 kg under ett par års tid.”

 

”På Eira behandlas jag som en värdefull människa”

En bestående livsstilsförändring kräver motivation, stöd, tid och träning. Mellan träffarna gör Jenni hemuppgifter. ”Jag har lärt mig att registrera och möta de känslor som ligger bakom hetsätandet.”

Tidigare förbjöd Jenni sig själv alla tråkiga tankar och negativa känslor och fokuserade på att kontrollera sitt mående genom att äta. ”Känslan av mättnad var det enda som fick mig att tycka om mig själv.” Jenni har lidit av en enorm känsla av underlägsenhet och otillräcklighet. "På Eira möts jag av förståelse och respekt, och inte som ett problemfall som själv bär skulden till sin övervikt.”

 

”Nuförtiden kan jag sätta ord på mina känslor”

Laura och Jenni arbetar tillsammans för att hitta metoder som hjälper Jenni att hantera utmanande situationer. Jenni har lärt sig att stanna upp i de stunder då hon känner behov av att hetsäta. Hon går igenom vilken känsla som just nu väcker behovet.

”Till skillnad från tidigare sätter jag ord på mina tankar och känslor. För att kunna hantera känslor är det viktigt att kunna registrera dem.”

Laura har gett Jenni en fungerande regel för obekväma stunder: gör något i 10 minuter som kommer att förflytta dina tankar bort från hetsätningen. Ring fast en vän. Under den tiden lättar den obekväma känslan och lusten att hetsäta.

 

Den individuella vägledningen har hjälpt

Eftersom vågens siffror påverkar kraftigt Jennis humör får vågen stå oanvänd i hennes vardagsrum. "Jag gömmer inte vågen. Borta ur syn och tankar betyder ett förnekande av negativa känslor. Även om Jenni just har börjat Mot ett slankare liv-förändringsprogrammet, har den individuella vägledningen redan varit till hjälp. "Jag tillbringade den första julen utan att hetsäta. Jag är stolt över mig själv."


Jenni Kinnari on toipumismatkalla syömishäiriöstä.

Skribent Virve Järvinen
Foto: Camilla Bloom

 

Känner du igen din ätstörning?

Eira sjukhus näringsspecialist och sjukskötare Laura Suojanen sköter patienter som lider av olika ätstörningar, så som hetsätning.

Om du känner att du behöver hjälp för dina ätstörningar kan du boka en tid direkt till Lauras mottagning.

Notera, att mottagningsbesöket är avgiftsbelagt.
Boka mottagningstid
Läs mera om Eira Viktkliniks tjänster
Painonhallintaklinikka_2021-12.jpg

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer
Painonhallintaklinikka_2023_hoitajat-3.jpg

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer