Liikkujan tutkimuspaketti

Aloitteleva kuntoilija tai aktiivisesti liikkuja: tiedätkö mitä elimistöllesi kuuluu? Liikkujan tutkimuspaketilla selvitetään terveydentilasi kuin myös piilevät terveysriskit. Voit tulla tutkimuksiin ilman lääkärin lähetettä ja ajanvarausta!

Koska yksittäisten tutkimustietojen tarkastelu ei useinkaan riitä, olemme koonneet sinulle liikkujan tutkimuspakettiin kattavat perustutkimukset, joiden avulla saat hyvän käsityksen nykyisestä terveydentilastasi ja suorituskyvystäsi. Lisäksi tutkimusten avulla saattaa selvitä myös piileviä terveysriskejä.

 • Perusverenkuva (B-PVK+T)
 • Ferritiini (S-Ferrit)
 • Paastosokeri (fP-Gluk)
 • Herkkä CRP
 • Kolesteroli (P-Lipidit)
  - kokonaiskolesteroli, triglyseridit, LDL- ja HDL-kolesterolit
 • Maksa-arvot (P-Alat)
 • Munuaisarvo (P-Krea)
 • Nestetasapaino Natrium (P-Na) ja Kalium (P-K)
 • Kreatiinikinaasi (S-CK)
 • D-vitamiini

 

Kenelle liikkujan tutkimuspaketti sopii?

Liikkujan tutkimuspaketti sopii useaan eri elämänvaiheeseen. Jos et ole juurikaan harrastanut säännöllistä liikuntaa tai olet juuri alkanut liikkumaan säännöllisesti, niin liikkujan tutkimuspaketin avulla selvität lähtökohtatilanteesi ja ne saattavat toimia motivoivana tekijänä säännöllisen liikunnan ylläpitämiselle.
Mikäli säännöllinen liikunta on jo sinulle tuttua, mutta tuntuu, että treeniväsymys vaivaa on hyvä miettiä, löytyisikö syy väsymykseen tutkimusten avulla.
Säännöllinen oman terveydentilan seuraaminen kasvattaa ja ylläpitää usein motivaatiota kohti terveellisempiä elämäntapoja.

 

Miten pääsen tutkimukseen?

Tutkimukseen voit tulla ilman lähetettä ja ajanvarausta milloin vain laboratoriomme aukioloaikoina. Liikkujan tutkimuspaketti sisältää paastosokerin mittauksen, joten ennen tutkimukseen tuloa sinun tulee olla syömättä 10-12 tuntia. Vettä voit juoda muutaman lasin ennen näytteenottoa.

 

Tutkimustulokset

Tutkimustulokset valmistuvat yleensä vuorokauden sisällä. Laboratoriotutkimustuloksissa näet tutkitun testin tuloksen sekä sen viitearvot.

Mikäli tulit tutkimukseen lääkärin lähetteellä, hän kirjaa tutkimustulokset viitearvoineen suoraan Omakantaan. Lisäksi hän on sopinut kanssasi vastaanotolla yhteydenottotavasta tulosten valmistumisen jälkeen. 

Mikäli tulit tutkimukseen ilman lääkärin lähetettä, laboratoriohoitajamme kirjaa tutkimustulokset viitearvoineen Omakanta.fi:hin. Hän on lisäksi sopinut kanssasi tulosten tiedotustavasta näytteenoton yhteydessä. 

Laboratoriotutkimustulosten tulkinta kuuluu aina lääkärille. Mikäli tutkimustuloksissa on poikkeavuutta viitearvoihin nähden tai jos haluat keskustella laboratoriotuloksista, varaa aika lääkärille vastaanotolle ajanvarauksestamme

Perusverenkuva (B-PVT+T)

Perusverenkuva on tärkeä perustutkimus, joka kuvaa liikkujan terveydentilaa monin tavoin. Tutkimus antaa yleiskuvan verisoluista ja hemoglobiinista ja näin ollen sen avulla voidaan havaita viitteitä mahdollisista häiriöistä ja sairauksista kuten 
tulehdukset,
erilaiset vuodot,
raudan puute,
ravinnon saantiin ja imeytymiseen liittyvät häiriöt.

Säännöllinen kova treeni lisää punasolujen muodostumista ja muodostumiseen tarvitaan rautaa. Siksi liikkujan raudan tarve on saattanut kohota. Alhaiset rauta- ja hemoglobiiniarvot voivat heijastua treeniväsymyksenä. 

Perusverenkuvatutkimuksessa selvitetään hemoglobiini, valkosolut, punasolujen määrä ja tilavuusosuus ja punasoluindeksit ja verihiutaleet.

Ferritiini (S-Ferrit)

Hemoglobiinin mittaus ei kerro elimistön rautavarastoista, vaan ne selvitetään Ferritiini-mittauksen avulla. Jos elimistö ei saa tarpeeksi rautaa ravinnosta, se alkaa käyttämään varastorautaa eli ferritiinia. Rauta-arvoja kannattaa mittauttaa, jos treenaat paljon, syöt kasvisruokaa tai kärsit raudanpuutteen oireista, kuten väsymyksestä.

Varastoraudan puute on mahdollinen, jos S-Ferrit on alle 15-30 µg/l ja on raudanpuutteen oireita.
Viitearvot: naiset 15-150 µg/l
miehet 30-400 µg/l

 

Paastoverensokeri (fP-Gluk)

Toisinaan sokeriarvot voivat nousta liian korkeaksi sokeriaineenvaihdunnan häiriön vuoksi.
Kohonnut verensokeri -vaihe kestää tavallisesti useita vuosia ja vaihetta kutsutaan myös esidiabetesvaiheeksi. Kohonnut verensokeri -vaihe kehittyy hyvin usein tyypin 2 diabetekseksi. Tunnistamalla esidiabeteksen ajoissa, on mahdollista kokonaan estää diabeteksen puhkeaminen.
Kohonneen verensokerin pääsyy on vyötärölihavuus ja siihen liittyvä rasvan kertyminen maksasoluihin ns. rasvamaksa. 

Liikkujan tutkimuspaketissa mitataan veren sokeritaso paaston jälkeen eli tutkittavan tulee olla 10-12 tuntia syömättä. Voit juoda muutaman lasin vettä ennen tutkimusta.
Normaali verensokerin yläraja aamulla, yön yli jatkuneen paaston eli 10-12 tunnin syömättömyyden jälkeen, on 6,0 mmol/l.
Jos verensokeri on 6,1-6,9 mmol/l, on kyseessä kohonnut paastosokeri. Diabeteksen alarajana pidetään verensokeriarvoa 7,0 mmol/l.

Herkkä CRP

Herkkää CRP:tä käytetään piilevän tulehduksen ja sepelvaltimotautiriskin arvioinnissa. Paikallinen ja lievä pitkäaikainen tulehdus vaurioittaa verisuonten sisäseinämiä ja sen seurauksena tulehdus edistää verisuonten verihyytymien syntymistä. Verihyytymät ovat yhteydessä valtimotaudin kehittymiseen. 


Viitearvot:  naiset 0.05 -3 mg/l
  miehet 0.05 – 2.5 mg/l

Valtimotukostautiriski on tutkimusten mukaan suurentunut, kun herkkä CRP -arvo on suurempi kuin 3 mg/l,
keskitasoa arvon ollessa 1,0 – 3,0 mg/l ja
pieni arvon ollessa alle 1,0 mg/l. 

Kolesteroli

Kolesteroli on välttämätön elimistölle, mutta se on haitallista, jos sitä on verenkierrossa liikaa. Korkeita kolesteroliarvoja ei voi itse tunnistaa ja siksi ne on hyvä mittauttaa. Terveellinen kasvisruokavalio ja säännöllinen liikunta auttaa usein veren kaikkiin rasva-arvoihin; alentaa haitallista LDL-kolesterolia ja triglyseridipitoisuutta ja kohentaa hyödyllistä HDL-kolesterolia.  

Liikkujan  tutkimuspakettiin on sisällytetty laaja kolesterolimittaus, joka sisältää:

fP-Kol kokonaiskolesteroli
fP-Kol-HDL (”hyvä” kolesteroli)
fP-Kol-LDL (”huono” kolesteroli)
fP-Trigly triglyseridit
Lue lisää

Maksa-arvot (P-Alat)

Liikkujan tutkimuspaketissa tutkitaan maksa-arvoista ALAT (alaniiniaminotransferaasi).
ALAT on entsyymi maksasolujen sisällä ja sen avulla mitataankin maksasolujen vaurioita, ja se nousee eniten maksatulehduksissa. 
ALAT-arvot kohoavat virusten ja lääkeaineiden aiheuttamien akuuttien maksatulehdusten yhteydessä. Kohonneita ALAT arvoja esiintyy myös ylipainon, alkoholin, luontaistuotteiden, anabolisten steroidien ja huumeiden käytön yhteydessä.

Viitearvot:

 • ALAT, miehet 17+ v.: alle 50 U/l (yksikköä litrassa)
 • ALAT, naiset 17+ v.: alle 35 U/l

Munuaisarvo kreatiniini (P-Krea)

Munuaisten toimintaa tutkitaan mittaamalla verestä aineita, jotka poistuvat munuaisten kautta pois. Yleisimmin munuaisten toimintaa tutkitaan mittaamalla kreatiniiniarvo.
Äkillinen tai pitkäaikainen munuaisten vajaatoiminta suurentaa kreatiniini pitoisuutta veressä.

Kreatiniini liittyy lihasten energia-aineenvaihduntaan ja eikä elimistö pysty sitä käyttämään, vaan se poistuu normaalisti munuaisten kautta.

Kohonneisiin arvoihin voi vaikuttaa useat tekijät, vaikka munuaiset olisivatkin terveet:

 • lihasten massa
 • runsaasti lihaa sisältävä ateria  
 • ravintolisät
 • elimistön kuivuminen
 • virtsan kulkueste kuten virtsakivi tai eturauhasen liikakasvu

Iän myötä munuaisten suodatinnopeus heikkenee, toisaalta lihasmassan samanaikainen väheneminen pitää pitoisuuden vakaana.
Alentunutta kreatiniinipitoisuutta esiintyy henkilöillä, joilla on alentunut lihaskudosten määrä, poikkeava ruokavalio. Lisäksi raskaus laskee kreatiniinipitoisuutta.

Viitearvot:

 • Miehet: 60–100 µmol/l (mikromoolia litrassa)
 • Naiset: 50-90 µmol/l

Nestetasapaino: Kalium (P-K) ja Natrium (P-Na)

Kalium ja natrium ovat veren suoloja. Aineenvaihdunnan toiminnalle on välttämätöntä, että elimistössä on sopivat veren ja muiden nesteiden natrium- ja kaliumpitoisuudet.

Natrium- ja kaliumpitoisuuksia tutkitaan neste- ja suolatasapainon seurannassa. Poikkeavat arvot johtuvat yleensä munuaisten toimintahäiriöistä tai suolojen menetyksestä muulla tavalla.
Alhaiset kaliumpitoisuudet viestivät usein myös magnesiumin puutoksesta ja siksi kaliumin mittaus on hyvä indikaatio myös magnesiumtason seuraamiseen.

Natrium:
Alhainen natriumarvo johtuu tavallisesti natriumin laimentumisesta: veden saanti on suurempaa kuin menetys.
Myös tietyt lääkkeet, sydämen vajaatoiminta, pitkään jatkunut oksentelu ja ripuli ja runsas hikoilu voivat johtaa alhaiseen veren natrium pitoisuuteen.
Pieni natrium pitoisuus altistaa sydämen rytmihäiriölle ja aiheuttaa voimattomuutta.
Pitkäkestoisessa, useita tunteja kestävässä, urheilusuorituksessa onkin tärkeää pitää huolehtia riittävän nestesaannin lisäksi suolojen saannista.


Suurentunut natriumarvo on harvinaisempi kuin liian pieni arvo. Riittämätön juominen on tavallisin syy.
Liian suuri natrium pitoisuus johtaa monien elintoimintojen häiriintymiseen.

Kalium:
Alhaisia kalium-arvoja esiintyy tiettyjen nesteenpoistolääkkeiden yhteydessä. Lisäksi mm. pitkään jatkunut oksentelu ja ripuli voivat myös johtaa kaliumin liialliseen menetykseen.

Liian suuri kalium-arvo liittyy ennen kaikkea munuaisten vajaatoimintaan. Lisäksi tietyt lääkkeet voivat aiheuttaa arvojen kohoamista.
Sekä liian suuri että liian pieni kaliumpitoisuus altistaa sydämen toiminnan häiriöille ja aiheuttaa lihasheikkoutta.

Viitearvot:

 • Natrium, aikuiset: 137-145 mmol/l (millimoolia litrassa)
 • Kalium, aikuiset ja yli 16-vuotiaat 3,3-4,9 mmol/l
 
 

Kreatiinikinaasi (S-CK)

Kreatiinikinaasi on elimistössä oleva entsyymi, josta pääosa sijaitsee lihaksistossa ja sydänlihaksessa. 
Kreatiinikinaasin arvoa seuraamalla voidaan seurata lihasvaurioiden parantumista
Kun lihas vaurioituu kreatiinikinaasiarvo nousee; esim. jos aloitat liikunnan äkisti ja käytät voimakkaasti lihaksia, niihin syntyy lihasvaurio. Mitä suurempi vaurio, sitä enemmän CK-arvo suurenee.
Kreatiinikinaasin pitoisuus suurenee mm. sydänlihassairauksissa, mutta myös monen muun asian seurauksena kuten esim. lihastulehduksen ja hetkellisesti jopa hieronnassa.
Kehonrakennusta harrastavien ja monien aktiiviurheilijoiden arvot voivat olla normaalia korkeammat.
 

Viitearvot: naiset: 35-210 U/l
miehet alle 50-vuotiaat: 50-400 U/l
miehet yli 50-vuotiaat: 40-280 U/l

 

D-vitamiini

D-vitamiini edistää luun mineraalien, kalsiumin ja fosforin, imeytymistä. D-vitamiini on lisäksi tärkeä vitamiini lihaksille, hermostolle ja siksi liikkujan tuleekin huolehtia riittävästä D-vitamiinin saannista.
Lue lisää D-vitamiinitutkimuksesta.

Miten liikkuminen vaikuttaa terveydentilaasi?

Nyt selvität helposti miten liikuntatottumuksesi näkyvät terveydentilassasi. Olemme koonneet Liikkujan tutkimuspaketin, jonka avulla saat hyvä kuvan terveydestäsi ja näkyykö nykyinen liikunta-aktiivisuutesi kehosi tuloksissa.

Mittaukseen voi tulla ilman lähetettä sekä ilman ajanvarausta suoraan laboratorioomme, mutta huomioithan, että ennen mittausta tulee paastota 10-12 tuntia.

Liikkujan tutkimuspaketti nyt 116 € (145 €)*

Katso aukioloajat tästä

* Hintaan lisätään Kanta-maksu. Kampanjahinta voimassa 30.6. asti

Laboratorio

Tutkimuspaketit

Tutkimuspaketit Hinta
Miten Voit -tutkimuspaketti / -20%, voimassa 30.6. asti
Sisältyy:
Perusverenkuva (B-PVK+T)
- Ferritiini (S-Ferrit)
Kolesterolit (fP-Lipidit) sis. kokonaiskolesteroli, triglyseridit,  LDL- ja HDL-kolesterolit
- Paastosokeri (fP-Gluk)
60,40 €
(76 €) 
Liikkujan tutkimuspaketti / -20%, voimassa 30.6. asti
Sisältyy:
Perusverenkuva (B-PVK+T)
- Ferritiini (S-Ferrit)
Kolesterolit (fP-Lipidit) sis. kokonaiskolesteroli, triglyseridit,  LDL- ja HDL-kolesterolit
- Paastosokeri (fP-Gluk)
- Herkkä CRP
- Maksa-arvot (P-Alat)
- Munuaisarvo (P-Krea)
- Nestetasapaino (P-K, P-Na)
- Kreatiinikinaasi (S-CK)
D-vitamiini (S-D-25)
116 €
(145 €)

Kasvissyöjän tutkimuspaketti / -20%, voimassa 30.6. asti
Sisältyy:
Perusverenkuva (B-PVK+T)
- Ferritiini (S-Ferrit)
Kolesterolit (fP-Lipidit) sis. kokonaiskolesteroli, triglyseridit,  LDL- ja HDL-kolesterolit
- Paastosokeri (fP-Gluk)
- Nestetasapaino (P-K, P-Na)
D-vitamiini (S-D-25)
- B12-vitamiini (S-B12-TCS)
- Folaatti (B9-vitamiini)

              

133,60 €
(167 €) 

Terveyden peruskartoitus -tutkimuspaketti (Perus-screen)
Sisältyy:
Perusverenkuva (B-PVK+T)
Kolesterolit (fP-Lipidit) sis. kokonaiskolesteroli, triglyseridit,  LDL- ja HDL-kolesterolit
- Maksa-arvot (P-Alat, P-GT)
- Munuaisarvo (P-Krea)
- Nestetasapaino (P-K, P-Na)
- Paastosokeri (fP-Gluk)
- Uraatti (P-Uraat) 
 132 € 

Terveydentilatutkimukset

Terveydentilatutkimukset Hinta
Alkoholinkäyttötesti (B-PEth)
86,00 €
B12-vitamiini (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamiini (s-D-25) 
71,00 €
Ferritiini (S-Ferrit) 57,00 €
Folaatti (fS-Folaat) 85,50 €
Kalsium (fS-Ca) 36,00 €
Kolesterolit, rasvatutkimuspaketti (P-Lipidit) 72,00 €
Sokerirasituskoe (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Täydellinen verenkuva (B-TVK+TKD) 64,00 €
Verenkuva, perus (B-PVK+T) 39,00 €
Verensokeri (fP-Gluk) 28,00 €
Verensokerin pitkäaikaisseuranta (B-HbA1C) 65,00 €
 Yöpolygrafia suppea (unirekisteröinti kotona) 371,00 € 

Allergia-, astma ja keuhkotutkimukset

Allergia- astma- ja keuhkotutkimukset Hinta
Spirometria-tutkimus 103,00 € 
Keuhkojen toimintakoe lääkityksessä (Pt-BrDil)
Tutkimus vaatii lääkärin lähetteen.
147,00 €

Gynekologiset ja urologiset tutkimukset

Gynekologiset ja urologiset tutkimukset Hinta
Gynekologinen irtosolunäyte (Pt-PAPA-1)
69,00 €
Eturauhasen toimintakoe (P-PSA) 72,00 €
Eturauhassyöpäriskitesti (Stockholm3-testi) 446,00 €
Testosteroni (S-Testo) 105,50 €

Infektiotutkimukset

Infektiotutkimukset Hinta
Bakteeriviljely virtsasta (U-BaktVi)
29,00 €
Bakteeriviljely ulosteesta (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia vasta-aineet (S-BorrAb) 91,00 €
C-reaktiivinen proteiini (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaviljely, uloste (F-SalmVi) 50,00 €
Sieniviljely, kynsi, iho (Sk-SienVi) 97,00 €
Streptokokkiosoitus, nielusta (Ps-StrAAg)  39,00 €
Streptokokkiviljely, nielusta (Ps-StrVi) 47,00 €

Kilpirauhastutkimukset

Kilpirauhastutkimukset Hinta
Kilpirauhaskoe, Trijodityroniini, vapaa (S-T3-V)
99,00 €
Kilpirauhaskoe, Tyreotropiini (S-TSH)
62,00 €
Kilpirauhaskoe, Tyroksiini vapaa (S-T4-V) 62,00 €

Lihasten ja nivelten tutkimukset

Lihasten ja nivelten tutkimukset Hinta
Kreatiinikinaasi (S-CK)
45,00 €
Kihtikoe (P-Uraat) 28,00 €
Reumakoe (S-RF) 44,00 €
Reumakoe, sitruliinipeptidi, vasta-aineet (S-CCPAb) 64,50 €

Sukupuolitautitutkimukset

Sukupuolitautitutkimukset Hinta
Klamydiatesti ensivirtsasta (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-testi (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja tippuritesti ensivirtsasta (U-CtGcNhO) 81,00 €

Sydämen ja verenkierron tutkimukset

Sydämen ja verenkierron tutkimukset Hinta
Hertta sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti
196,00 €
Sepelvaltimotaudin riskin arviointi (fS-LipoB) 73,50 €
Sydän- ja verisuonitautiriskin arviointi, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Sydänfilmi (Pt-EKG-12) 62,00 €
EKG-pitkäaikaisrekisteröinti PulseOn
1 viikkoa
2 viikkoa
3 viikkoa
4 viikkoa

294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Sydämen rasituskoe, rasitus-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Sydämen vuorokausiseuranta, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00 €
Sydämen vuorokausiseuranta, Oirejohteinen-EKG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Kroonisen sydämen vajaatoiminnan tutkimus (P-proBNP) 99,00 €
Lasko (B-La) 23,00 €
Veren hyytymistutkimus, Tromboplastiiniaika (P-TT-INR) 40,00 €
Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti 403,00 €

Vatsan, maksan, munuaisten tutkimukset

Vatsan, maksan, munuaisten tutkimukset Hinta
Haimakoe (P-Amyl) 27,00 €
Kalprotektiini (F-Calpro) 117,50 €
Keliakiapaketti suppea 40,50 €
Keliakiapaketti medium 64,00 €
Keliakiapaketti laaja 86,50 €
Laktoosikoe, DNA-tutkimus (B-Lakt-D) 70,00 €
Mahalaukun terveydentilatutkimus, Gastropaneeli (fP-GastPan) 263,00 €
Maksakoe (P-ALAT)
27,00 €
Maksakoe (P-ASAT) 27,00 €
Maksakoe (P-Gt) 27,00 €
Maksa- ja luustokoe (P-Afos) 27,00 €
Alkoholin liikakäytön seuranta, Desialotransferriini (S-CDT) 91,00 €
Munuaiskoe, Kreatiniini (P-Krea) 27,00 €
Nestetasapainokoe, Kalium (P-K) 27,00
Nestetasapainokoe, Natrium (P-Na)
27,00
Hintoihin lisätään Kanta-maksu 2,70 €/käynti. Kotikäyntimaksu 85 €, alueelle Eira, Ullanlinna, Punavuori + mahdolliset matkakulut.
Kysy lisää Eiran palveluista
Nimi
Puhelin
Email
Viesti