Ajan varaaminen

Nettiajanvarauksessamme haet helposti vapaita vastaanottoaikoja palvelun, erikoisalan tai asiantuntijan perusteella ja voit kätevästi varata itsellesi sopivimman. Kaikille asiantuntijoillemme ei ole ajanvarausta netin kautta, joten mikäli et löydä sopivaa, voit tiedustella sitä puhelimitse. Ajan voi varata myös soittamalla 09 1620 570, katso aukioloajat täältä

Toimenpide- ja esim. nukutusta tai yöpymistä vaativien leikkaus-, sekä maksusitoumus- ja HUS-palveluseteliasiakkaitamme pyydämme varaamaan aikoja puhelimitse.
 

Ajan muuttaminen

Omat varaukset -sivulla voit hallinnoida verkkoajanvarauksen kautta tekemiäsi ajanvarauksia. Palvelu käyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen kautta. Tunnistautuneena voit muuttaa tai perua tulevia vastaanottoaikoja, kun varauksen alkuun on vähintään 24 tuntia. 
 

Ajan peruuttaminen

Mikäli vastaanottoon on yli 24 tuntia:

  • Voit perua/vaihtaa ajan helposti nettisivuilla vahvan tunnistautumisen avulla Omat varaukset -osiossa.
  • Voit perua/vaihtaa ajan puhelimitse 09 1620 570 ajanvarauksen aukioloaikana ma-pe 8-16. Katso tarkemmat aukioloajat tästä.

Mikäli vastaanottoon on alle 24 tuntia:

  • Voit perua/vaihtaa ajan puhelimitse 09 1620 570 ajanvarauksen aukioloaikana ma-pe 8-16. Katso tarkemmat aukioloajat tästä.
  • Ajanvaruksen ollessa suljettuna, voit perua ajan sähköpostitse laakariasema@eiransairaala.fi (ma-pe klo 16→)
  • Sähköpostitse tapahtuva vastaanottoajan peruminen on sallittu vain akuuteille saman illan/seuraavan päivän vastaanotoille. 
  • Huomioithan, että sähköpostitse voit vain perua tulevan ajanvarauksen. Emme tee muutoksia tai uusia ajanvarauksia sähköpostitse lähetettyjen viestin välityksellä.

HUOM! Alle 24 tuntia perutuista ajanvarauksista pidätämme oikeuden periä voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun.
 

Leikkauksen ja toimenpiteen peruuttaminen

Leikkaus tai toimenpide tulee peruuttaa viikkoa ennen sovittua leikkauspäivää. Plastiikkakirurginen leikkaus tulee peruuttaa 6 viikkoa ennen sovittua leikkauspäivää. Peruutus tulee tehdä puhelimitse arkisin klo 9-15 puh. 09 1620 630 tai 09 1620 600.

Jos peruutusta ei ole tehty em. ohjeiden mukaan, Eiran sairaalalla on oikeus veloittaa 100 % laskun loppusummasta.

Sairastapauksessa ennakkomaksut palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Oma ilmoitus ei riitä. Sairaustapauksessa ota muina aikoina yhteys vuodeosastollemme numeroon 09 1620 200. Jos Eiran sairaala joutuu perumaan toimenpiteen, palautetaan mahdollinen ennakkomaksu välittömästi potilaalle.
 

Jatkoaikojen varaukset

Mahdollisia jatkotutkimuksia tai kontrollikäyntejä varten voit varata aikoja paikan päältä saman tien. Vastaanotossamme asiakaspalvelijamme varaa mielellään ne puolestasi - näin tiedät, milloin ja miten hoitosi jatkuu.

Terveyspalveluita koskevat yleiset ehdot

 

Sopimusosapuolet ja vastuu palvelusta

Lääkärikeskuksessa toimii sekä lääkärikeskuksen työntekijöitä että itsenäisiä ammatinharjoittajia. Lääkärikeskus tarjoaa palveluita kuten tutkimuksia, huolehtii muun muassa ajanvarauksesta ja maksamiseen liittyvistä palveluista. Ammatinharjoittaja ei ole lääkärikeskukseen työsuhteessa. Lääkärit, terapeutit ja muut itsenäistä palvelua tarjoavat ammattilaiset toimivat Eiran sairaalassa pääsääntöisesti ammatinharjoittajina tai yrityksensä lukuun. Ammatinharjoittaja ja lääkärikeskus toimivat erillisinä sopijaosapuolina asiakkaaseen ja potilaaseen nähden ja kumpikin vastaa omasta palvelustaan suoraan näille. Ammatinharjoittaja ja lääkärikeskus eivät vastaa toistensa puolesta. Ammatinharjoittajalla ja lääkärikeskuksella on potilasvakuutuslain mukaan oma potilasvakuutus. 

 

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas tai potilas ja palvelun tarjoaja sopivat ajanvarauksesta.

 

Hinnat

Ammatinharjoittajan ja lääkärikeskuksen palveluiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Ammatinharjoittaja ja lääkärikeskus päättävät omat hintansa. Hoidon, tutkimuksen ja muun palvelun hinnan lisäksi veloitetaan poliklinikkamaksu ja Kanta-maksu. Johtuen terveyspalvelun luonteesta kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä ei voida etukäteen arvioida.

 

Maksuehto

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, asiakas maksaa palvelun lääkärikeskuksen hyväksymillä maksukorteilla käynnin yhteydessä lääkärikeskuksessa noudatettavan käytännön mukaan. Lääkärikeskus perii palkkion sekä omasta puolestaan että ammatinharjoittajan lukuun välittäen ammatinharjoittajan osuuden ammatinharjoittajalle. Palvelun tarjoaja on oikeutettu perimään ennakkomaksua. Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista terveyspalvelua, jos asiakas on maksukyvytön tai ei voi muusta syystä maksaa palvelua edellä kerrotulla tavalla. Palvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

 

Muut kuin itse maksavat asiakkaat

Mikäli kyseessä on työterveyshuoltoon kuuluva palvelu tai potilas ei muulla perusteella maksa itse palvelua, potilaan on itse selvitettävä ja varmistettava maksujärjestely sujuvan palvelun varmistamiseksi. Jos potilaan ilmoittama taho ei ole velvollinen maksamaan palvelua, vastaa potilas maksusta.

 

Palvelun ominaisuudet ja laatu

Terveyspalvelun laatu ja hoitovirheet määritellään potilasvakuutuslain mukaan. Palvelun tiettyä lopputulosta ei voida terveyspalveluiden luonteen takia taata. Nettisivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta. 

 

Palvelua koskevien palautteiden ja vaatimusten käsittely

Palvelua koskevat erimielisyydet tulee selvittää ensisijaisesti asiakkaan tai potilaan ja palvelun antaneen lääkärin tai muun henkilön välillä. Potilasvakuutuslain tarkoittamien vaatimusten osalta noudatetaan potilasvakuutuslakia. Terveyspalvelusta voidaan tehdä myös muistutus sitä koskevien säädösten mukaisesti. Potilasyhteyshenkilö antaa tarkempia tietoja potilasvahinkojen ja muistutusten osalta. Palvelusta voidaan tehdä reklamaatio lääkärikeskuksen palautelomakkeella. Muut vaatimukset on tehtävä palvelun tarjoajalle ilman aiheetonta viivästystä 2 viikon kuluessa palvelutapahtumasta.

 

Vahingonkorvaus

Potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvakuutuslain mukaan. Muilta osin palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Välillisiä vahinkoja ei korvata.